Floridai Bajtársi Híradó, 1985 (3. évfolyam, 1-3. szám)

1985 / 1. szám

ák. t &.]£($■ III.évfolyam,- 1. sz. ( 1985 ) " Ragaszkodom magyarságomhoz és a nevemhez mondta Kónya Sándor a milánói Scala és a Metropolitan Opera teno­ristája.- Msjd folytatta;" sohase hallgattam el magyarságomat, úgy ragaszkodtam hozzá, mint ahogy ne­vemről sem hagyom el az ékezetet."­­örömmel olvastam a minap a fen­ti kijelentést, hogy vsnnak olyan Ma­gyarok, akik már világhirnevet sze­reztek s ennek ellenére sem szégyellik, hanem büszkék magyar nevükre. Szeretek portyazni a nevek között, újságokban, könyvekben, filmeken és egyéb olyan helyeken, ahol nevekkel találkozhatok.- A-jó rnyltkoriban kap­tam egyik Gyula jó barátomtól egy neheztelő levelet, amelyben megkér­dezte, hogy miért is cimeztem neki igy a legutóbbi levelemet;hogy-Mr. április 'lúth s a megszólításom pe­dig ekként hangzott- Kedves jó Ap­­riliskám !- Válaszomban kifejtettem, hogy ez t8lán egy jóindulatú tévedés volt, mert ugyebár az április éppen­­úgy egy hónap név, mint a julius, vagy október.- Hát én legfeljebb há­rom hónapot tévedtem, smikor igy Ír­tam ez ö ös-magyar nevét.-Mert jú­liusnak éppen olyan köze van az ősi Gyula nevünkhöz, mint április­nak.-(Sajnos, szokásban volt és vsn a Gyuls nevet Julius-sal helyettesí­teni idegen nyelven^ vagy külföldön.) Csendőrök,- msgyar testvéreink. Mindig otthon jártok mig anyátok és testvéretek él.-se család nem hal ki soha -. így várnsk, Pál Imre, napos vendég v^gy. S hogy őrködj a népre esküdhöz hiven, a gyilkosok kezét ms is lefogod, mert ott kisértesz a K0mmunista Pártban és az AVHrb8n„T minden faluban. ^ Ä , /^ári Gál I»re verséböl-1959*/ CSENDÖRNAP — 1985. FEB. 14. HAJAS ISTVÁN: Kakastollasok Hol vagy hajdani nappalunk, Szép áimú éjszakánk? Hová lett tollas sereged, Szabad magyar hazám?! Békéd őrzői nincsenek, Falvak s kisvárosok. Csillagok útján tartanak A Kakastollasok. A kócos országutakon Nem jönnek őrszemek. Tömegsíroknak hőseként Békétlen fekszenek. Ők állták vártád nemzetem, Végsőkig, mint sasok. Oltárodért véreztek el A Kakastollasok. Új hajnalunk, ha felvirradsz, Ragyogd be sírjukat! Harmatozd ég-álmuk felett A vadvirágokat! Emléküket vigyék tovább Az ifjú harcosok, Hadd álmodják a szebb jövőt A Kakastollasok. Chateau-Granchamp. 1948 Híven • BtrsiuTm •Vitézíl

Next

/
Thumbnails
Contents