A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1915

1915-00-00 / 6455

í II. RATNI ZAJAM na subskribeiju 1915 godišnjeg 6%-nog i 5'/2°/ű-nog kr. ug. od porcije oproštenog državnog rentovnog zajma. Kr. ug. ministar financija obraća se opetovno za našu vojsku, koja se slavno bije, k narodu po zajam. Naši junaci donose u ratu za pobedu žrtve svojom krviju i životom, ali nama je dužnost stvoriti sredstva za pobedu. Naša je volja živeti i pobediti. Pružimo zato našoj vojsci prilike. Država plaća za zajam, interes od 6 V odnosno 5*/p°/o. Cena jedne zajamne obli« gacije od ISO kruna, ako se odma plati, iznaša kod 6%>nih 97 kruna 50 filira kod 5%%-nih 90 kruna 80 filira Zajam ss može beEežiti počam od i24og do 26-tog maja t. g. kod saih kr. državnih blagajna i poreskih ureda, kao što u Budimpešti kod Zemaljske Središnje Veresijske Zad­ruge, ustrojene temeljenu Zak. č3a XXIII 11898. kao sto kod svih njezinom savezu podpada- jućih veresijskifi zadruga, te kod ureda, koji su za primanje potpisa opunomoćeni. Potanka uputa može se dobiti kod naše zadruge. A POZIV!

Next

/
Thumbnails
Contents