A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár első világháborús plakátgyűjteménye - 1915

1915-00-00 / 6464

OLVASMÁNYT A SEBESÜLTEKNEK! Újból kérjük a főváros áldozatkész közönségét, hogy sebesült katonáink szórakoztató olvasmánnyal való ellá­tásában segédkezzék. Könyvkiadók és könyvkereskedők nagylelkű adomá­nyából több mint 150.000 kötetet és füzetet osztottunk szét, a közönség adományaiból több mint 60.000 kötetet és 2000 csomag folyóiratot. Összesen körülbelül 500 métermázsa olvasmányt. Minthogy nemcsak a budapesti kórházakat látjuk el, hanem az egész országéit és az Ausztriában és Német­országban fekvő, környezetük nyelvét nem értő magyar sebesülteket is, sőt újabban a magyar kórházakban fekvő német birodalmiakat is — készleteink fogytán vannak. Szükségünk van magyar és a Magyarországon hasz­nálatos egyéb nyelveken írt szórakoztató és ismeretterjesztő könyvekre és füzetekre. Az adományokat az Országos Hadsegélyező Bizottság megbízásából a VÁROSI NYILVÁNOS KÖNYVTÁR (IV., Gróf Károlyi-utca 8—10.) gyűjti össze és osztja szét, de a közönség könnyebbségére valamennyi kerületi elül járó- ságná! leadhatók. Bízunk benne, hogy a főváros közönsége most ép oly szép tanujelét adja áldozatkészségének, mint az első gyűjtés alkalmával. Gróf Khuen-Héderváry Károly Bárczy István bizottsági elnök. polgármester. Székesfővárosi házinyomda 1915.

Next

/
Thumbnails
Contents