Uj Budapest, 1929 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1929-10-05 / 40. szám

8 UJBUDAP£Sr 1929 október 5. VÁLLALKOZÁS | Uj kiírások Csatornaépítési munkákra az L, Költő- utca, Névtelen-utca, Tündér-ut, Óra-ut és Diana-ut közötti szakaszon. Határidő: 1929 október 7 (hétfő) d. e. 12 ó. Bitumenes makadámút rendezésére az X., Tarcali-utc'a (Villányi-ut és Dió- szegi-ut közötti szakaszon) átitató el­járással. Határidő: 1929 október 7 (hét­fő) d. e. 12 ó. Bútorok készítésére és szállítására a székesfőváros iskolái részére. Határidő: 1929 október 7 (hétfő) d. e. 11 ó. Föld-, kőmives-, elhelyező- és vas- gerendaszállitási munkákra az I., Lé­derer-telepen épitendő erdei iskola ré­szére. Határidő: 1929 október 7 (hétfő) d. e. AlO ó. Vasúti vágány építkezési munkákra a IX., ferencvárosi helyi kikötőben. Határidő: 1929 október 7 (hétfő) d. e. 12 ó. Olajlábazat mázolási munkákra az I., ITj Szent János-kórház tüdőbeteg ,.A*' Hét vámépület épitési munkáira ajánlatot adtak be: A Hideg-kuti-uti 37. számú vámépületre: Wagner és Társa 11.200, Glück Géza 11.200, Kellermann László 12.500, Maraffkó Ferenc 12.690, Katzer épitési váll. 12.700 + 5% felár, Német Zoltán 14.000, Kemény és Tisza 14.100, Székely és Mottl 14.800, Óváry és May 14.800, Szvetics József 14.850, Mi­hályi Lajos 14.900, Tőke György 15.000, Marton és Szalka 15.000, Biró László IG.000, Berger és Vida 18.100 pengővel. — A Hidegkuti-uti 10. sz. épületre: Koncz Lajos 15.270, Glück Géza 16.900, Kovács Károly 17.000, Tőke György 18.500, Kel- lermann László 18.500, Maraffkó Ferenc 19.500, Davnríi éo ix9UU, Katzei építési vall. 20.500, Kemény és Tisza 20.800, Német Zoltán 21.700, Óváry és May 22.600, Bíró László 22.990, Marton és Szalka 23.600, Székely és Mottl 23.700, Herényi Ignác. 24.500, Kossály Ödön 27.000, Márkus Lajos 27.300, Mihályi La­jos 30.950, Szvetics József 31.000 pengő­vel. — A Jánoshegyi-uti épületre: Kel- lermann László 39.000, Biró László 41.500, Davora és Sprinner 44.500, Márkus Lajos 46.000, Tausz Alfréd 46.750, Kovács József 47.409, Katzer épitési váll. 44.000 + 10% felár, Német Zoltán 48.950. Tőke György 50.500, Marton és Szalka 58.500 pengő­vel. — A Palota-uti épületre: Berger és Vida 12.800, Óváry és May 13.200, Novák István 13.280, Glück Géza 13.400, Tőke György 14.000, Constans épitő rt. 14.250, Wagner és Társa 14.600, Kemény és Tisza 14.600, Kellermann László 14.600, Mihályi Lajos 15.900, Kossály Ödön 16.000, Szve­tics József 16.000, Márkus Lajos 16.050, Tausz Alfréd 16.400, Biró László 16.400, Kovács Károly 17.000 pengővel. — A Budakeszi-uti épületre: Koncz Lajos 17.260, Kellermann László 23.000, Maraff­kó Ferenc 23.695, Constans épitő rt. 28.000, Kovács Károly 27.000, Davora és Sprinner 27.000, Hoffer Gyula 27.290, Kemény és Tisza 28.200, Katzer épitési váll. 29.000, Bíró László 29.880, Németh Zoltán 31.000, Mihályi Lajos 33.200, Szvetics József 33.300, Óváry és May 34.400, Kossály Ödön 36.800, Márkus La­jos 37.500, Marton és Szalka 38.500 pen­gővel. — A Lipótvárosi p. u. épületre: Óváry és May 4800, Tőke György 4900, Kossály Ödön 6350, Tausz Alfréd 6400, Márkus Lajos 6450, Kellermann László 7000 pengővel. — A Ferencvárosi helyi kikötő épületére: Koncz Lajos 11.650, Hahn József 12.500, Berger és Vida 13.100, Novák István 13.350, Glück Gézá 13.900, Óváry és May 14.000, Német Zoltán 14.000, Constans épitó rt. 14.250, Tőke György 14.500, Kellermann László 14.600, Kemény és Tisza 15.600, Mihályi Lajos 15.800, Szvetics József 15.800, Márkus La­jos 16.050, Tausz Alfréd 16.400, Biró László 16.400, Wagner és Társa 17.000, Kovács Károly 17.000 pengővel. A Teve-utcai tüzérségi épület központi gözfütőberendezési munkáira ajánlatot adtak be: özv. Klein Józsefné 14.763.73, Schuller József 15.303.52, Gyöngyösi Ist­ván 15.953.19, le 3% eng., Fekete Ödön 1C.009.71, Rohonczi Hugó 16.402.41, Wolf pavillonjában. Határidő: 1929 október 7 (hétfő) d. e. 1410 ó. Benzintartányok és tankoló-berende- zések szállítási és szerelési munkáira a VII., Szabó József-uteai autóbuszgarázs gépészeti munkáinak 6-a és 6-b csoport­jába. Határidő meghosszabbítva: októ­ber 8 (kedd) d. e. A10 ó. Kocsimérleg szállítási munkákra a VII., Szabó Józsei'-utcai autóbuszgarage gépészeti berendezéseinek 14. csoport­jába. Határidő: 1929 október 14 (hétfő) d. e. Aid ó. 300.000 (háromszázezer) kg. nyirfa- vessző szállítására. Határidő: 1929 októ­ber hó 15 (kedd) d. e. 11 ó. Központi melegvizfütési munkákra a VII., Szabó József-uteai autóbuszgarage gépészeti berendezésének 2. csoportjába tartozó műhelytankoló és transzformá­tor épületekben. Határidő: 1929 október 24 (hétfő) d. e. 'A 10 ó. Henrik 16.471.20, Farkas Izor 16.689.55, Szepessy Gyula 16.804.97, Fort Oszkár és Társa 18.490.61 pengővel. A Tanuló-utcai elemi iskola villany- szerelési munkáira ajánlatot adtak be: vitéz Hantay Ödön 2178.90, Miklós Dezső 2249.22, Dubovits Emil 2324.20, Bejczy István 2366.90, Paulay László 2448.26 és Tóth János 2791.18 pengővel. A Németvölgyi-uti 3. sz. bérház vá- szonredőny-inunkáira ajánlatot adtak be: Rónai Kristóf 3700, özv. Bak Gá­tlómé 4463, ifj. Spolarits Vilmos 4923.90, Korányi és Fröhlich 5170, Magazinéi- La. joe ssGi, JuMttia nanuor es Fia 3584, A IX., Gyáli-uti régi fertőtienitő-inté­zet gazdasági hivatalának teherfelvonó szerelési munkálatai Hazai Felvonó Vál­lalat Barta és Vespinek (V., Újpesti rak­part 5.) 7180 pengővel. A Szt. László-kórház VII. és VIII. sz. pavillonjának aláfalazásánál szükséges kőmivesmunkák Mester és Kiss (VII., Egressy-ut 5) 7628 pengővel. A Szt. László-kórház VII. és X. pavil Ionjának vízvezetéki és csatornázási munkái Ryssavy Béla (VIII., József-u. 79) 13.851.29 pengővel. Az TJj Szt. János-kórház gyermek the. pavillonjának villanyszerelési munkái Hungler István (VIII., József-körut 28) 2957.06 pengővel. A IX., Gyáli-uti régi fertőtlenitő-inté­zet gazdasági hivatalának vízvezetéki, csatornázási és gázberendezési munkái Stern és Rosenthal (V., Bátliory-u. 19) 26.048.10 pengővel. A III., óbudai róm. kát. plébánia­templom bádogos javítási munkák Ma­yer Ottó (VIII., Barcsay-utca 9) 2383.50 pengővel. A VI., Teve-utcai tüzérségi épület víz­vezeték, csatornázás és gázberendezési munkák Sámuel György (VI., Aradi-utca 45) 12.168.60 pengővel. Ugyanott villanyszerelési munkák Reiner Nándor (VII., Rózsa-utca 38) 3369.72 pengővel. A X., Simor-utca 43. sz. bérház kerí­tésének föld-, kőmives- és elhelyező munkái Gratzl Lajos (I., Horthy Miklós- ut 32) 9675 pengővel. A IX,, Vágóhid-utcai szükséglakásos telep mázolómunkái Máthé István (I.. Attila-körut 14) 3833.06 pengővel. A II., Szegényház-utcai Hajléktalanok Menheiye részére szükséges központi gőzfűtési és zulianyfürdő berendezési munkák Janiseh János és Fia (VII., Jósika-utca 12) 34.184.96 pengővel. A VIII., Reviczky-utca 1. sz. alatti fő­városi könyvtár vízvezeték, csatorná­zási és gázberendezési munkái Dávid és Deutsch (VI., Rózsa-utca 41) 27.610.06 pengővel. Magaziner Albert 5646, Pasehka és Tsa. 5656.20 és ifj. Weinberger Lajos 6980.90 pengővel. A II., Drasche-féle ingatlanon vég­zendő biztosítási és rendezési munkáira ajánlatot adtak be: Heverdle István 23.180, Ámon A. és Fiai 23.580, Benedikt Marcel 27.436.50, Gratzl Lajos 28.880.50, Farkas Lajos 40.550, Mindszenti Föld munkások Szöv. 36.846, Klauber és Vajda 38.320, Hlatky József 38.370, Schäfer A. 41.675, Frank Emil 47.702 pengővel. Az Uj Szent János-kórház mázolási munkáira ajánlatot adtak be: Strausz Henrik 8340, Grünwald Béla 8880, Ober- mayer István 9000, ifj. Máthé István 10.200, Benedek János 10.080, Budapesti Festőiparosok Term. Szöv. 10.740, Tomi Lajos 10.920, Zafourek Ferenc 11.040, Fi­scher és Hartmann 11.280, Schuller Já­nos 11.400 és Hantos Testvérek rt. 11.520 pengővel. A Gazdasági Hivatalban szükséges központi fiitőberendezési munkákra ajánlatot adtak be: özv Klein Józsefné főösszeg: 20.238.04, le 10% eng., alterna­tívák nélkül: 16.838.74, Fazekas Ferenc főösszeg 20.510.77, alternatívák nélkül: 16.877.92, Farkas Izor főösszeg 21.145.05, altern, nélkül: 18.115.53, Rohonczi Hugó főösszeg 21.208.71, altern, nélkül: 17.967.61, Szepessy Sándor utóda Szepessy Gyula főösszeg 21.514.36, altern, nélkül: 18.180.76, Fekete Ödön főösszeg: 21.600, le 2% eng., altern, nélkül: 18.379.10, Wolf Márk Fia főösszeg: 21.969.85, le 4% eng., altern, nélkül: 17.818.88, Adler Henrik főösszeg: 22.159.04, altern, nélkül: 18.332.76, Schwab Testvérek főösszeg 23.558.61, le 5% eng., altern, nélkül: 19.643.67, Bründl János főösszeg: 22.438.47, le 2% eng., altern, nélkül: 19.099.53, Marton és Tóth főösz- szeg: 22.443.87, altern, nélkül: 18.667.67, Foi-t Oszkár es Társa főösszeg: 23.425.50, altern nélkül: 20.253.50 pengővel. Az I., Virányos-ut 9. sz. alatti gazda­sági ismétlő iskola helyreállításánál szükséges kőmivesmunkák Faragó Ru­dolf (IX., Ernő-utca 24) 1619 pengővel. A IX., Mihálkovits-utcai kislakásos telepen szükséges tűzhelyszállitási mun­kálatok Grandjeán József (V., Tisza István-utca 14) 5280 pengővel. A IX., Telepi-utcai kislakásos telepen szükséges tűzhelyszállitási munkálatok Gáspár Sándor (IX., Szvetenai-utca 30) 3234 pengővel. A VL, Miskolci-utcai autóbusz-főmű­hely sodronykeritési munkálatai Vass és Kovács (II., Fő-utca 48) 2320 pengővel. Ugyanott központi fiitőberendezési munkák Cross Charles és E. L. cég' (VIII., Kisfaludy-utca 7) 117.271.85 pen­gővel. A X., Simor-utca 43. sz. alatti bérház kerítésének műkő-munkái Nagybátony- Ujlaki rt. (V., Vilmos császár-ut 32) 10.320.80 pengővel. A IX., Gyáli-uti régi fertőtlenitő-inté­zet hivatalánál hídmérleg szerelési mun­kái I’ataki és Farkas (VII., Rottenbiller- utca 9) 6223 pengővel. A X., Kerepesl-uti köztemető útvona­lainak megvilágításához szükséges vil­lanyszerelési munkák Esső és Társai (VIII., József-körut 14) 3675 pengővel. A IX., Gyáli-ut 3. sz. alatti fertőtlenítő épület gazdasági hivatalának burkoló­munkái Cristofoli Vince (VII., Gizella ut 31) 20.770 pengővel. A VII., Miskolci-utcai ideiglenes autóbuszgarage II. számú csarnokának vízvezetéki és csatornázási munkálatai Bauer Dénes (II., Szász Károly-utca 5) 10.272.20 pengővel. A VII., Miskolci-utcai autóbusz üzemi főműhely „Duromit“ burkolási munkái Nagybátony-Ujlaki rt. (V., Vilmos csá­szár-ut 32) 16.600 pengővel. CZIGLEH JÁNOS sste&í "st BUDAPEST, Vin^ KOSZORU-U. 1*. SZAK. Telefon: J. 368—24. TOrCsré«-, aluminium-, nikkel- ée oineaett aoéledéajek gyirtáé*. — Állandó einende». Versenylárplási MrdeMny Utalással a Fővárosi Közlöny „Hivatalos hirdetések“ rovatának élén közölt általános ajánlati felté­telekre, Budapest székesfőváros ta­nácsa, tekintettel arra, hogy a f. évi augusztus hó 12-iki határidővel meg­hirdetett 200 (kettőszáz) tonna bitumen szállítására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás eredményes nem volt, újólag nyilvános versenytár­gyalást hirdet Budapest székesfővá­ros kátrányozó és bitumenező telep részére szükséges 500 (ötszáz) tonna bitumen szállítására. A hivatkozott hirdetésekben kö­zölt módozatok szerint leteendő bá­natpénz összege az ajánlati összeg 2 százaléka. A szabályszerűen kiállított és le­pecsételt borítékban elhelyezett ajánlatokat 1929. évi október hó 14-én (hét­főn) déli 12 óráig Budapest székesfőváros kátrányozó és bitumenező telepén (X. kerület, Bihari-utca 4. szám 7. ajtószám) kell benyújtani. A szállításra vonatkozó felvilágo­sításokkal hétköznapokon délelőtt 9—12 óra között a kátrányozó és bi­tumenező telep szolgál (X. kerület. Bihari-utca 4. szám) és ugyanott megkaphatok az ajánlat benyújtá­sához szükséges nyomtatványok is. A versenytárgyalást 1929. évi ok­tóber hó 14-én (hétfőn) délután fél 5 órakor tartjuk a Központi város­háza II. em. 274. számú helyiségben és azon az ajánlattevők, vagy iga­zolt meghatalmazottaik jelen lehet­nek. Azok a cégek, amelyek a folyó évi augusztus hó 12-én megtartott nyil­vános versenytárgyaláson mintáikat a saját költségükön a székesfővárosi anyagvizsgáló intézetben megvizs­gáltatták, ha a jelen alkalommal ugyanazzal az anyaggal vesznek részt a nyilvános árverésen, azt újó­lag nem tartoznak megvizsgáltatni. Budapest, 1929. évi szeptember 26. A székesfőváros tanácsa. verseByisroysiasf hirdMy Budapest székesfőváros tanácsa — utalással a Fővárosi Közlöny „Hi­vatalos hirdetések“ rovatának élén közölt általános ajánlati feltételek­re — nyilvános versenytárgyalást hirdet a X., Simor-utca 43. sz. bérház kerítés építéséhez szükséges la­katos munkákra. A hivatkozott hirdetésekben kö­zölt módozatok szerint leteendő bá­natpénz összege az ajánlati összeg 2 százaléka. A vonatkozó költségvetési kiírás nyomtatványai ivenként 0.80 P-ért kaphatók 1929. évi október hó 5-től kezdve naponta d. e. 11—1 órák kö­zött a székesfővárosi tanács II. (köz- épitési) ügyosztályának IV., Köz­ponti városháza, III. em. 342. sz. szo­bájában.) A rajzok, tervek és minták meg­tekinthetők és a szükséges felvilá­gosítás megszerezhető tervező mű­építésznél vagy az előadónál, a Köz­ponti városháza, III em. 336 ajtó alatti hivatalos helyiségben 12 és 2 óra között. Az ajnálatok 1929. évi október hó 21-én (hét­főn) d. e. fél 10 óráig a tanácsi II. (középitési) ügyosztály III. em. 350. sz. szobájában adandók be. Az ajánlatok ugyanazon napon, ugyanazon tanácsi ügyosztály ülés­termében (III. em. 354. sz.) d. e. 10 órakor fognak nyilvánosan felbon­tatni. Budapest, 1929. évi szeptember 27. A székesfőváros tanácsa. Versenytárgyalási pályázatok: Márk Fia 17.276.72, le 5% eng., Adler Versenytárgyalási eredmények i A tanács október 3-iki ülésén vállalatba adattak : ALTALANOS NYOMDA. KÖYNV- ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. BUDAPEST. VI.. NAGYMEZŐ UCCA 3. Felelős: Dr. UJ IS IVÁN

Next

/
Thumbnails
Contents