Dr. Székács József: A keresztény vallástan katechismusa (Pest, 1841)

I. Bevezetés a kereszténytanba - A. Az ember

Heveseié* a’ keres&ténytanl»» A.) Az ember. 1. Emberek vagyunk. Az ember lélek- b ő1 és* életmű vés testből áll 9 vagyis érzéki-eszes lény. 2. Az ember testére nézve sok elsőséggel bír az állat felett. Mellyek ezen elsőségek ? 3. Az ember mint érzéki lény érzel, az az: külső benyomásokat fogad-el. Ezt a’ t a- pintás, ízlés, szaglás; hallás és látás által teszi, ezek tehát érzelő eszközök. 4. Mi az emberre hat, az őt kényszeríti, hogy önmagát észrevegye, az ember tehát érez. A1 behatás kellemes vagy kellemetlen, és épen illyen az érzelem is, mellyet bennünk szül. 5. Az érzéki ember a’ kellemes érzel­meket igyekszik valósítani, tehát kíván és ösztönei, hajlamai vannak, mellyek sze­rint minden tapasztalás vagy oktatás nélkül némi dolgokhoz kedve van. Illyen az élet’, ön­szeretet’, függetlenség’, utánzás’, újság’, változás’, becsület’, társal- kodás’ ösztöne. I r

Next

/
Thumbnails
Contents