Vietórisz József (ford.): Cithara sanctorum. Régi és új egyházi énekek. (Budapest, 1935)

CITHARA SANCTORUM. Jel. 5, 8. Régi és új EGYHÁZI ÉNEKEK amelyeket a keresztyén egyház az év ünnepnapjain és emlékünnepein valamint mindennemű általános és különös szükségeiben Isten anyaszentegyházának építésére nagy áldással használ s amelyeket egykor összegyűjtött és kiadott TRANOVSZKY GYÖRGY lelkész, a liptószentmiklósi egyház lelkipásztora. Fordította : VIETÓRISZ JÓZSEF. Budapest, 1935. A Magyar Luther-Társaság kiadása.

Next

/
Thumbnails
Contents