Evangélikus Theologia 1948. 2.szám.

EVANGELIKUS THEOLOGIA Szerkeszti : AZ EVANGÉLIKUS THEOLOGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG Főszerkesztő : D. ORDASS LAJOS Felelős szerkesztő : SCHOLZ LÁSZLÓ Kiadásért felelős : RUTTKAY-MIKLIAN GYULA Kiadja a MAGYAR LUTHER-TÁRSASÁG, Budapest, VIII.. Üllöi-úi 24. - A kéz­iratokat erre a címre kérjük. — Telefon: 135—597. — Postacsekkszámla: 5725 Fébé-nyomda, Budapest, VII. Damjanich-u. 28/b. Felelős vezető : Kalmár János.

Next

/
Thumbnails
Contents