Evangélikus Theologia 1947. 7.szám.

• . EVANGÉLIKUS THEOLOGIA TARTALOM t RÉVÉSZ ISTVÁN : Üdvözlégy Mária. (Evangélikus tanítás' Máriáról.) JUSSILA OSKARI HEIKKI : A megszentelődésről. DR. SÓLYOM JENŐ : Az evangélikus egyháznak mint közösségnek a története. (Vázlat.) WEILER HENRIK: Népegyház-szabadegyház. DR. BOLERATZKY LÓRÁND: Az ökumenikus kérdés az evangélikus egyházjog tükrében. TÁJÉKOZTATÓ: MOLLAND EINAR: A norvégiai evangélikus egyház története a német megszállás alatt. I. Norvégia egyháza 1940 — 1944 (folyt.) II. Norvégia egy­háza 1944-1945. L.ESKÓ BÉLA: Egyháztörténeti levéltár a lundi egye­temen. Közlemények. 1947 MAGYAR LUTHER-TÁRSASÁG. Kézirat gyanánt BUDAPEST Ára 8 forint

Next

/
Thumbnails
Contents