Evangélikus Theologia 1947. 7.szám.

EVANGÉLIKUS THEOLOGIA Szerkeszti : AZ EVANGÉLIKUS THEOLOGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG Főszerkesztő : D. ORDASS LAJOS Felelős szerkesztő : SCHOLZ LÁSZLÓ Kiadásért felelős : RUTTKAY-MIKLIAN GYULA Kiadja a MAGYAR LUTHER-TÁRSASÁG, Budapest, VIII., Üllői-úl 24. - A kétf iratokat erre a címre kérjük. — Telefon: 135—597. — Postacsekkszámla: 572! Fébé-nyomda, Budapest, VII. Damjanich-ti. 28/b. Felelős vezető: Kalmár János.

Next

/
Thumbnails
Contents