Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1911. november 8

2 b) Jegyzőkönyvi kivonattal dr. Fischer Gyula, Benedek Vincze, dr. Kobilitz Elek, Bándy János és Horeczky Gyula; Löw Fülöp, Mohácsy Lajos, Madár Rezső, Isó Vincze, Vargha Gyula, Eösze Zsig­mond, Pálmai Lajos, Szalay László, Hor­váth Dezső és Borbély Gyula. II. A dunáninneni egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Beniczky Árpád, Farbaky István, dr.Dobrovics Mátyás, dr. Simkó Lajos, Osztroluczky Géza, Ivánka István és Okolicsányi Gyula ; Hollerung Károly, Jánossy Lajos, Krizsán Zsigmond, Szekerka Pál, Ringbauer Gusz­táv, Schmidl Károly Jenő, Raáb Károly, Frenyó Gyula és Krupecz István, Hirschmann Nándor és Király Ernő tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal ; Kuiniss Gyula, dr. Petőcz Károly, Draskóczy Zsigmond, Sziklay Ottó, Svigruha Pál, dr. Samarjay Emil, Szemere Béla, Lenhardt Károly, Hornyánszky Aladár és Csengey Gyula ; Kiss István, Fuchs János, Horváth Sándor, Schleiffer Károly, Schönwieszner Kálmán, Biszkup Béla, Bándy Endre, Wenk Károly, Pröhle Henrik, Henriczy Béla, Gallás Pál, Mihalovics Samu, Pothroczky János és Piry Károly. III. A bányai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Haviár Dániel, dr. Lelbach László, Osztro­luczky Miklós, báró Radvánszky Albert, báró Radvánszky Antal és Földváry Elemér; Wagner G. Adolf, Petrovics Soma, Abaffy Miklós, Csepregi György, Doleschall Lajos, Bakay Péter, Sárkány Béla és Hodzsa János, Mocskonyi József és Rácz László tanárok. b) Jegyzőkönyvi kivonattal : báró Podmaniczky Géza, Sóltz Gyula, dr. Radvánszky György, Ivánka Pál, dr. Mal­czovich László, dr. Zolnay Jenő, Korit­sánszky János, ifj. Rosenauer Lajos, dr. Szeghő Fülöp, dr. Sailer Vilmos, dr. Polner Ödön, Sárkány László, báró Solymossy Lajos, Zsigmondy Géza, dr. Szelényi Ala­dár, Haberern J. Pál, Szmik Lajos, Badiny Lajos, dr. Ladies László, Melczer Gyula, dr. Pözel István, dr. Künstler Károly, Szmik Gyula, kissárosi Kiss Gyula, dr. Engl Sándor, dr. Kralovánszky László, Bula Sándor és Golián Pál; Kaczián János, Krutschnitt Antal, Szeberényi Lajos Zsigmond, Blatniczky Pál, Draskóczy Ede, Geduly Lajos, Noszkó István, Dob­ronyovszky Gyula, Roth Béla, Frenyó András, Lombos Alfréd, Raffay Sándor, Broschko G. Adolf, Sztehló Gerő, Korossy Emil, Vitális Gyula, Morhács Márton, Kovácsy Kálmán, fóthi Szeberényi Lajos, Zwarug János, Jankó Károly, Koreny Márton, Frink Lajos, Bárdi Ernő, Licskó Sámuel, Gajdács Pál, Majba Vilmos, Sommer Gyula, Keviczky László és Klein Pál. IV. A tiszai egyházkerületből: a) Megbízó-levéllel : Radvány István, Münnich Kálmán, Med­veczky Sándor, Kubinyi Géza és Bánó Miklós; Bohus Pál, Kübecher Albert, Nóvák Pál, Bartolomides László, Jungmann Géza, Hajdú János, Szontágh Sándor és Bort­nyik György; Gömöry János és Fischer Miklós tanárok. báró Hámos László, dr. Szánthó Gyula, Szent­iványi Márton, Jamriska Gyula, dr. Obetko Dezső, Szent-Iványi József, Kirinyi Béla, Gamauf György és Dobó Adolf; b) Jegyzőkönyvi kivonattal : Paulik János, Kemény Lajos, Moór Gyula, dr. Szlávik Mátyás, Laczó János, Baloghy Farkas, Kirchknopf Gusztáv és Hronyecz József.

Next

/
Thumbnails
Contents