Evangélikus Egyház és Iskola 1899.

Tematikus tartalom

Nagy Lajos 215 Polen'tovics János 215 Pükánszky Béla 612 Ridvánszky Jánoá 168 Radó Kálmán 321333 Szemian Dániel 95 Szentiványi Miklós 374 Dr. S'.ontagh Miklós 623 Sztnhlo András 549 Ziman János 403 Adományok stb. Achim Adám 535 Busbak Adám 104 Csemez Miklós 305 Födémes 213 Glück Frigyes 583 Halassy Gyula 19 Hildenstáb J. né 113 Kőszegi leányiskola 5£)1 Lenk Lajos 501 Oíthon 20 212 Piskalszky Endrénó 153 Rupprecht Tasziló 44 Breznyik emléke 58 271 Stadler Tódor 79 571 B. Solymossy Ödön 488 Kérdések, válaszok. Megtagadható-e az úrvacsorája attól, a ki gyerme­keit a r. k. vallásban nevelteti? 415 617 Köteles e a lelkész az egyházmegyei segélyegylet­cek tagja maradni? 415 617 Magán vagyona után tartozik-e adót fizetni a lelkész és a tanitó? 583 Lehet-e utólag kinevezni ajkv. hitelesítőit? 585 635 A confirmálás fölvé:el e valamely felekezetbe ? 595 635 Rendeletek, körlevelek, tudnivalók. Díjtalan az anyakönyvi kivonat az országos beteg­ápolási alap terhére gondozott gyermekek részé­re 431 Egyházlátogatáshoz községi fogat 120 Felekezeti iskola megszüntetése 528 Házasság folytatása 587 Hitfelekezetek segélye lélekszám arányában 107 Iskolák V. VI. osztálya 273 Ismétlő iskolák L73 Községi segély hitfelekezeti iskolának 587 Katonaságtól hazatért egyének házassága 120 Istenitiszteleten botrány vallás elleni vétség 431 Lelkészek községi pótadómentessége 72 Lelkész IV. oszt. kereseti adója, ha segédje is van 431 Mikor házasodhatik a katona 155 Szorgalomidö a népiskolában 492 Tanitónő árvái 24 Tanitó községi adója 155 Tanitói korpótlók 179 Tanitó hadgyakorlaton 274 Tanitók templomba járása 299 Válóper folyama alatt vagyonjogi viszonyok szabá­lyozása 24 Bizonyítvány a gyermekekről válópörökben 215 Bélyegjegyek felülbélyegzése 600 Belföld, külföld, irodalom, hirdetések, szerkesztői üzene­tek minden számban.

Next

/
Thumbnails
Contents