Evangélikus Egyház és Iskola 1899.

Tematikus tartalom

Kassa I. 174 Kecskemét 44 Lajos-Komárom 199 Xiéva 174 Lőcse 455 Miskolcz 65 Pápa 237 Pöstyón 162 Salgó-Tarján 213 Székesfejérvár 371 Szentes 279 Sopron 272 Szepes-Béla 272 Zala-Istvánd 455 Gyűlések, ünnepélyek stb. Ászár 316 .Arvaegyesület 236 386 Aradbékési egyházmegye 352 441 Bácsszerémi egyházmegye 305 Bányakerületi gyámintézet 462 „ közgyűlés 465 Barsi egyházmegye 359 Békési lelkészi értekezlet 317 egyházmegye 330 608 Beszterczebányai ev. egyesület 79 574 Boba 59 80 Bodóhegy 619 Brassói egyházmegye 387 Budapesti egyházmegye 510 Budapest (német) 113 Csanád-csongrádi egyházmegye 452 Derencsény 487 Dengeleg 584 Dunántúli kerület 463 595 énekügyi biz. 306 382 Dunáninneni ker. gyűlése 439 Eperjes 536 630 Egyetemes gyűlés 522 „ „ elöértekezlete 525 , „ lelkészi értekezlet 544 Felsö-szeli 262 Fürészmező 262 Gerlicze 631 Guta 571 Gyámintézet 478 Gömöri papi értekezlet 234 „ egyházmegye 383 Hat sz. k. városi egyházmegye 386 Horvát-Sziavon egyháztr egye 620 Hegyaljai egyházmegye 358 Kézsmárk 476 573 Komárom 190 Kőszeg 247 459 Lohr Albert 524 Libetbánya 618 Lőcsei gyámimézeti nőegylet 103 Luther-társaság 478 488 501 545 Magyar prot. irod. társaság 114 473 570 Mosonyi can. vis 235 248 260 Nagyhonii leik. ért. 319 „ közgyűlés 453 Nagyszombat 104 Nógrádi can. vis. 307 343 „ egyházmegye 402 Nyitrai egyházmegye 235 Országos középiskolai tanáregylet 10 Ózd 152 Puszta Födémes 509 Pesti német egyház 19 „ magyar „ 236 261 Pozsonymegyei egyházmegye 408 Pozsonyvidéki leik. ért. 247 572 Rozsnyó 510 Selmeczbánya 631 Somogyi can. vis. 284 294 egyházmegye 422 Sopron 474 Süvete 620 Szabadka 427 Szécsény 345 Tátraaljai egyházmegye 385 Tiszai kerület gyűlése 270 411 „ gyámintézet 401 Tiszavidóki egyházmegye 354 Tizenhárom szepesi v. 400 Teutsch G. 423 Trencséni egyházmegye 370 Uj malomsok 475 Vallástanárok értekezlete 329 Vasi közép egyh. 410 „ felső „ 425 Veszprémi egyh. 293 Zalai „ 425 Zólyomi „ 423 Könyvek ismertetése. Adorján Ferencz. Dr. Luther Kis Kátéja 599 Bancsó Antal. Becsület és párbaj 119 Dr. Dale R. W. Essays. Ism. Lukácsy I. 502 Fejér Gyula. Vasárnapi, ünnepnapi evangéliumok és imák 586 Győry Vilmos egyházi beszédei 106 Lévay Lajos. Ujabb egyházi beszédek 107 Korén Pál. Dr. Luther M. kiskátéjának magyarázata 413 Dr. Kőrösy József. A felvidék eltótosodása 46 Magyar egyháztörténeti monographiák. Ism. Kovács S. 75 Rácz Károly. A pozsonyi vértörvényszék áldozatai 1674 ben. Ism. Krupecz J. Rácz K. Egyházi beszédek. Ismerteti Thomay Jó­zsef 6 Dr. Schneller István. Az egyetemi tanulmányozás tárgyi feltételeiről. Ism. dr. Szlávik M. 489 Szeberényi Zs. L. Utazásom a külföldön 252 Spencer H. Értelmi nevelés 35 Dr. Szabó M. Tanitók jogai ós kötelességei 252 Társulati értesítő 66 Thomay József. Bibliaismertetós 374 F. Varga L. Egyházi beszédek 635 Dr. Zelenka Lajos. Egyes rajzok a szentföldről 179 Temető. Achim Adám 537 Baltazár Antal 155 167 Batizfalvy István 526 Busbak Adám 203 Kmeli János 72 Luttenberger Ágost 415 Mészáros István 94 Nóvák Mihály 442

Next

/
Thumbnails
Contents