Esztergom és Vidéke, 2001

2001-01-05 / 1. szám

S ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 2001. január 11. Emlékezés Nagy Lászlóra Egy vaskos, szép és ízléses fényképekkel díszített könyvet tartok a kezemben. A címe: Krónika-töredék, alcíme pe­dig: Nagy László naplója. Megjelent 1994-ben, akkor, amikor a társa által a „legna­gyobb Nagynak" nevezett köl­tő már hat éve halott volt. A könyvet a Babits Mihály Városi Könyvtárból kölcsö­nöztem ki, és ajánlhatom min­den olyan irodalombarátnak, aki ebben az internetes világ­ban még hisz a költészet erejé­ben, megváltó tüzében. Jómagam is a napló alapján döbbentem rá, hogy tavaly 2000-ben ünnepelhette volna 75. születésnapját a mostanság csak ritkán emlegetett és idé­zett költő-fejedelem, Nagy László, aki a hozzáértők sze­rint Petőfi, Ady és József Attila után talán valóban az egyik legnagyobb költőként vonult be a halhatatlanok sorába. Bár ő szerénysége miatt va­lószínűleg visszautasítaná ezt a minősítést. Verseim verse című költeményében így vallott ma­gáról: Kíváncsiság vagyok én / akarat / Embert leidézek a fá­ról / járjon / szálegyenest áll­jon / de a virágnak letérdepel­jen. Jómagam személyesen a költővel az 1970-es évek köze­pén találkoztam - mint érettsé­gire készülő diák - a dorogi gimnáziumban, és az ankét után egyből elolvastam Nagy László összes fellelhető versét, 1981-ben pedig a költő kései verseinek etikájából írtam szakdolgozatomat a Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő­iskolán. Miközben a költő hát­rahagyott és torzóban maradt naplóját olvasom, sorra jutnak az eszembe legnagyobb versei. E versek közé sorolom a Gyá­szom a színészkirályért című költeményét is, melyet a szin­tén fiatalon meghalt Latinovits Zoltánhoz írt, és amelynek né­hány sorát, mivel ma is aktuá­lis, érdemes felidézni: Hát per­sze, hogy nem történt semmi / sör habzik, folyik az ultiparti / kockázatnak elég is ennyi... Pedig Nagy László kockáz­tatott, egész élete nagy-nagy kockázat-vállalás volt. Szeré­nyen, csendben, de mindig ki­állt a népi-nemzeti sorskérdé­sek mellett. Talán ez is okozta korai halálát. Egyik utolsó és ritkán idézett versében írja: És hó szakad a nyári gramofon aranykiirtjéból / a ribancok torkából / a csalárd égből / most és mindörökre / az új te­metőre / akár a Donnál. Rajtunk, a túlélőkön múlik, hogy Nagy Lászlónak ez a fen­tebb idézett verse, keserűjósla­ta ne váljon valóra, ne váljék örökös temetővé ez az ország, ne a latinovitsi örök tragédia, a doni katonák hóbafagyása, ha­nem a Nagy László által oly gyakran megrajzolt Remény és Hit legyen a jövendőnk! Dezső László MULT, JELEN, JOVO Szántfw 'Barna rovata ÜNNEPEK UTAN Baráti üdvözlet Az ágyban is ezt olvassa! Ezt a kedves-mókás újévi lapot kaptuk szatmári testvéreinktől, a Friss Újság szerkesztőitől. A rajta szereplő felhívást olvasóink figyelmébe ajánljuk, természetesen az Esztergom és Vidékére (is) vonatkoztatva! Kipróbáltam a „Buborékot" ! - Hát ezt is megértük! - mondta az egyik idős ismerősöm a sátortetős uszoda, népszerűbb nevén a Buborék átadásának napján. Másnap én is kipróbáltam. Mondhatom, élményszerű, kiváló érzés volt úszni a hatalmas, fehér bura alatt. Megváltoztak a dimenziók, az általam jól ismert strandmedence így, lefedve, egészen hatalmasnak tűnt. Mintha csak egy olimpiai úszócsarnokban lennék, nem pedig a jó öreg esztergomi strandon. Heer Lajos, a Szent István Fürdő vezetője bátran elmondhatta: egyelőre megoldott az uszoda-kérdés Esztergomban és környékén. Hiszen nyugati irányban legközelebb Komáromban, délkelet felé Budapesten van ekkora uszoda. És mindkét irányban mintegy 50 km a távolság. Miközben önfeldten szeltem saját hullámaimat a fenséges víztükörben, eszembe jutott Heer Lajos másik, egyelőre megvalósítatlan álma: a há­rommedencés strandfürdő a Prímás-szigeten. Az lenne csak az igazi! ­gondoltam, és tettem még egy bukófordulót. Addig is, amíg az meg nem valósul, jó lesz nekünk ez a „buborék" is! (d) Gyógyszertári ügyelet Január 5.: Szent István Patika Január 6-8.: Kerschbanmayer Patika Január 9.: Piros Patika Január 10.: Kolos Patika Január 11.: Szent Anna Patika Kertvárosi hírek A Féja Közösségi Ház névadójának 100. születésnapját ünnepelte de­cember 19-én. Tóth Sándor főiskolai tanár, József Attila-díjas költő vá­zolta fel Féja Géza életútját, munkásságát, Kertvárosban eltöltött tanítói éveit. Előadását meg-megszakítva Horányi László színművész részleteket adott elő Féja írásaiból, Fehér László klarinétművész pedig tárogatón kurucnótákat játszott. A program végén a Kertvárosért Baráti Egyesület nevében Kecskés Jánosné és Nagy Tibor koszorút helyezett el - tárogató hangjai mellett - Féja Géza domborművénél. * December 21-én, az utolsó tanítási napon az Arany János Altalános Iskola - karácsonyi ajándékként - inhalációs helyiséget, „sóbarlangot" kapott a Kertvárosért Baráti Egyesülettől. Az egyesület az iskola 60 éves jubileumán - mint arról már korábban hírt adtunk - napórát ajándékozott az intézménynek, a millennium évében pedig az említett sóbarlangot rendezte be a volt csapatotthon épületében. Tette ezt abból a felismerésből és tudományos tényből, hogy a sós tengeri levegő, a sóbarlangok levegője az emberi szervezetre, főleg a légzőszer­vekre gyógyító hatást gyakorol. Ezt az eljárást a népi gyógyászatban már régóta alkalmazzák. Kertváros orvosi adatai bizonyítják, hogy városré­szünkbenjóval az országos átlag fölött van a légzőszervi megbetegedés­ben szenvedő gyermekek és felnőttek aránya. Hasznos lesz tehát e helyi­ség, amelyet az iskola, az óvoda és a felnőtt lakosság egyaránt használhat a jövőben. Az ajándékozási okiratot ünnepélyes külsőségek között Nagy Tibor, az egyesület elnöke és Baranya István, az iskola igazgatója írta alá a támo­gatók, a pedagógusok, a gyermekek és Kertváros megjelent lakosai előtt. Ezt követően a jelenlévők megtekintették a berendezett épületet, majd egy pohár pezsgővel kívántak sikert a sóbarlang működéséhez, egymásnak pedig békés ünnepeket és boldog új esztendőt. Az egyesület elnöke ez alkalommal köszönte meg a segítséget a támogatóknak: Esztergomi Civil Kerekasztal, Arany János Altalános Iskola, Brau Union Hungaria Sör­gyárak Rt., Jámbor Pál, FJZ Virág-ajándékbolt, Jónás Tüzép Kft., Kert­városért Alapítvány, Kertvárosért Baráti Egyesület, Kertvárosi Híradó, Micsonek Lajos, Nagy Tibor, Orbán Ilona, Rábl János, SKTV, TriluxAutó Kft., Unifer Kereskedelmi Kft., Vörtamfer Bt. Nemes célra adományoztak, köszönet érte! * December 21-én délután az Arany János Altalános Iskolában közös évzáró összejövetelt tartott a RÖK és az iskola nevelőtestülete. Ezt az alkalmat használták fel, hogy Kertváros Sydnyben járt paralimpikonját, Hevesi Mónikát nyilvánosan is köszöntsék, aki tőr-párbajtőrben egyéni hatodik, csapatban negyedik hely megszerzésével öregbítette a magyar sport hírnevét. A RÖK nevében Tóth József, a Kertvárosért Baráti Egysü­let nevében pedig Nagy Tibor és Winkfein Csaba kedveskedett ajándékkal és virágcsokorral az ünnepeltnek. Nagy Tibor A végtisztességrol (ös) Általában nem szívesen beszé­lünk azokról a kötelezettségekről, melyek akkor jelentkeznek, amikor egy közeli hozzátartozót elvesztünk. A gyászban, a fájdalomban még sú­lyosabbá válik az ilyenkor szükséges anyagiak előteremtése. Hogy szeret­teinknek megadhassuk a méltó vég­tisztességet, komoly kiadásokra van szükség. Sok idős ember nyugtalan emiatt, és szeretné megkímélni gyermekeit a pénzügyi gondoktól. Ezért a kevés nyugdíjból próbál félretenni vala­micskét. Aki pedig egyedülálló, an­nak még nehezebb a helyzete, hiszen nincs aki gondoskodjon arról a vég­tisztességről, amely minden embert megillet. Az átlagos temetési költségek nap­jainkban 100 ezer forint körül mo­zognak. Nehéz ennyi pénzt rövid idő alatt előteremteni. Erre a problémára kínál megoldást a Signál Biztosító Testamentum biztosítása. Erről kér­deztük Németh Attila igazgatót. - Az a célunk ezzel a biztosítási formával, hogy a biztosítóval kötött szerződés segítsen az anyagi gondok átvállalásában. A Testamentum biz­tosítást a kisjövedelműek is igénybe tudják venni. A minimális éves díj ötezer forint, ami havi részletekben is fizethető. E biztosítás már négy éves kortól kezdve megköthető. Hogy konkrétan milyen segítséget nyújt a Testamentum, arról a december 15­én kötött megbízásunk alapján teljes körű felvilágosítással és szerződés­kötésijoggal áll az esztergomiak és a környékbeliek rendelkezésére az Esztergom és Környéke Nyugdíjas Egyesület, melynek irodája a Bástya sétányon, a Hévíz Étterem mellett ta­lálható, és naponta 9-től 12-ig tart nyitva. Tel.: 313-343. Információ szerezhető még a következő számon is: 06-1-309-2125 Hát ezt megéltük, a híres-neves, várva várt 21. századot, a harmadik évezred első napjait! Nem lehetett panaszunk az időjárásra sem. Amíg Észak-Amerikában és Nyugat-Eu­rópában ítéletidő tombolt hófúvá­sokkal, tornádókkal, árvizekkel, addig nálunk csendes, szép, napos idővel köszöntött be az új évezred. A tévéközvetítés következtében országszerte, sőt világszerte még jobban megismerhették városun­kat, a millenniumi királyvárost. Ami viszont nem tetszett: mindkét ünnep alatt és az ünnepek közötti időszakban is lépten-nyomon föl­tűntek városunkban a piromániás fiatalok, akik hangosan durrogtat­ták petárdájukat. Rendőr sehol sem akadt, hogy kérdőre vonja őket. Ál­lítólag 2001-től már nem is jár bün­tetés az egyes pirotechnikai eszkö­zök nyilvános használatáért. Nem akarok ünneprontó lenni, de nekem nem tetszik ez az új törvény, hiszen éppen a napokban hallhattuk, hogy Hollandiában milyen katasztrófát okoztak petárdák. Boldog új évet, de petárdák nélkül!

Next

/
Thumbnails
Contents