Hídlap, 2006. április (4. évfolyam, 64–84. szám)

2006-04-01 / 64. szám

Polgár Heliscfcer J< 2500 Eszteri ^T4*i3/523‘ íi*esísrí Khitü^ •onfT^- K5a>^ i ancsics M. u. 5 ' í ax: 33/401 -91f) Alfa találkozó a Bazilikánál Közel kétszázötven olasz kocsi tobzódik ma Esztergom utcáin. 3. oldal Problémák erdeje lett a Pilis A hazai erdő- és vadállományban súlyos károkat okoz az emberi felelőtlenség. 4. oldal ISTER-GRAN UM EURORÉGIÓ www.istergranum.hu 2006. április 1., szombat HUGÓ Szí. Hugó és Agád napja O IV. évfolyam, 64. szám Napi hírújság a régió életéről ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk Az utóbbi évtizedek legnagyobb árvize várható a Dunán Perbe fogja a város a Relabort Több helyen veszélybe kerültek lakóházak, a további áradás katasztrófát is okozhat B Esztergom _______­T ovább árad a Duna, Esztergomnál tegnap óta harmadfokú árvízvédelmi ké­szültség van érvényben, mert a víz szint­je elérte a 650 centimétert. Az előrejel­zés szerint további emelkedés várható, előre láthatóan vasárnap 710 centimé­ter fölött tetőzik az árhullám. Az Ister- Granum Eurorégióhoz tartozó Duna par­ti települések Is veszélyben vannak, több helyeg homokzsákokkal próbálják kordában tartani a folyót. A legveszé­lyeztetettebb a Garam és a Duna találko­zásánál fekvő Helemba község, amelyet a víz a hét végére elvághat a külvilágtól. Egyszerre árad a Duna és a Tisza, amelyre az elmúlt negyven évben nem volt példa. (folytatás az 5. oldalon) Blszletgom._______ C seretelekkel kártalanítja az esztergo­mi önkormányzat azt a három helyi vál­lalkozót, akik a Relabor Kft. miatt nem tudták birtokba venni a területüket. Az önkormányzat ezzel párhuzamosan kár­térítési pert indít a Relabor Kft. ellen az ingatlanszerzéssel kapcsolatban a vá­rosnak okozott tizenegymilliós kár miatt. Tegnapi számunkban részletesen ír­tunk arról, hogy a Relabor Kft. megaka­dályozza, hogy helyi vállalkozók a vá­rostól vásárolt ingatlanjukat birtokba vehessék. Az önkormányzat Dqjcző László, Marczali László és Tóth Attila vállalkozók részére különböző terület- nagyságú részeket adott el 2002 decem­berében a Dobogókői úti ingatlanából, amelynél egy telekcsere révén egyszá­zalékos tulajdonhoz jutott a Relabor Kft. (folytatás a 3. oldalon) • • Isten éltesse, Puskás Öcsi! Vasárnap lesz 79 éves minden idők legnagyobb magyar labdarúgója MMniz&imxm Immm ..­T egnap délelőtt a Kútvölgyi kórház­ban járt a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) vezetése, hogy 79. születésnap­ja alkalmából köszöntse az Aranycsapat legendás csatárát, Puskás Ferencet. A köszöntésen ott volt Szepesi György, va­lamint Puskás két régi csapattársa, Grosics Gyula és Buzánszky Jenő is. Azt, hogy Puskás Ferenc nincs jól, már évek óta tudja mindenki. Az egy­kori legendás labdarúgót a Kútvölgyi kórházban kezelik, állapota kielégítő, de az orvosok szerint jobbulás már nem várható. Puskás Öcsi nem érzéke­li a külvilágot, vannak viszont pillana­tok, amikor felismeri a látogatókat. A tegnapi nap folyamán is sokan megfor­dultak nála, ugyanis az MLSZ vezetői és régi barátok köszöntötték a vasár­nap 79. életévét betöltő labdarúgót. (folytatás a 4. oldalon) Megszorongatott kistelepülés Működési hitel felvételére kényszerült Csolnok 1 Csolnok képviselő-testülete a közel­múltban fogadta el a 2006. évi költség- vetést. A hiányzó pénz ellensúlyozása­ként hitel felvételére kényszerülnek, ugyanakkor számos pályázatot nyújtot­tak be, melyből kettő már sikerrel zá­rult. Reményeik szerint két emlékmű­vel is gazdagodik idén a település. Bérces Józseftől, Csolnok polgár- mesterétől megtudtuk, hogy az éves költségvetésből az önkormányzati in­tézmények fenntartási- és a dolgozók bérköltségeinek fedezéséhez működé­si hitel felvételére lesz szükség. A szűkös anyagiak ellenére a virágzó, rendezett település beruházásokat is tervez. Éppen a napokban jött értesí­tés a megyei területfejlesztési tanács­tól a Vis maior alapból megpályázott -támogatás elnyeréséről, amelyet a Pe­tőfi utca két helyen beszakadt burko­latának kijavítására fordítanak. Az összesen mintegy 3,3 millió forintos beruházást így száz százalékban álla­mi támogatásból fedezik. Március vé­géig újabb, útfelújításra benyújtott pályázatok sorsa dől el. (folytatás a 4. oldalon) Bejött a félelemkeltők számítása A szlovák rendó'rség is elítéli a magyar miniszterelnököt B Magyarország Németh, a magyar Ibrahimovics B Exkluzív_____________ Exkluzív cikkünk mai számában az elmúlt évek legnagyobb magyar sikerét szállító U17-es válogatott labdarúgó csapatról olvashatnak. Az együttes a Portugália Eb-selejtezőből - döntetlen a házigazdák ellen, 4-0-as kiütéses győze­lem az ukránok és a svédek ellen - kva­lifikálta magát a luxemburgi döntőbe. A cikkben megszólal az agárdi Sándor Károly Futballakadémia igazgatója Ta­mási Zsolt, aki beszél a magyar csapat gólvágójáról, Németh Krisztiánról, az új magyar tehetségről, aki nem mellékesen öt gólt rúgott a kontinens-selejtezőn. (írásunk a 7. oldalon) Gyurcsány Ferenc miniszterelnök sze­rint a sajtó értelmezte félre szavait, nem a hét végi nagygyűlésekre vonatkozott az állítólag a szlovák titkosszolgálat által felderített fenyegetés. Eközben Demszky Gábor, Budapest főpolgármestere, és a budapesti rendőrfőkapitány is úgy nyi­latkozott: fokozott jelenlét és ellenőrzés lesz a pártrendezvényeken. Nem engedjük, hogy bármifajta politi­kai, holmi bűnözői csoportok megzavar­ják a magyar polgárok békés együttlétét, amikor a demokrácia legnagyobb ünne­pére, a választásokra készülünk - jelen­tette ki Orbán Viktor, ellentétben a balol­dali félelemkeltő kijelentésekkel. A Fi­desz női kampányzáróján a párt elnöke azt is hangsúlyozta: „nem engedjük, hogy Magyarországon a félelem legyen az úr, nem engedjük, hogy bárkinek poli­tikai véleménye, közéleti állásfoglalása miatt bármitől is tartani kelljen”. Demsz­ky Gábor, Budapest főpolgármestere ugyanakkor beléptető kapukról, fokozott egyenruhás és civil rendőri jelenlétről beszélt, ráadásul a rendezvények légteré­ben tilos lesz a repülés is a hét végén. (folytatás az 5. oldalon) Esztergom tulajdonába kerül a Technika Háza A város élt elővásárlási jogával, és jó üzletet csinált Blsztfíiíwm.____________ A város élt elővásárlási jogával, így a csütörtöki képviselő-testületi döntés ér­telmében Esztergom nettó hetvenmillió forintért megvásárolja a Technika Házát. A csaknem nyolcszáz négyzetméter alapterületű épületet 1964-es megala­kulása óta használta a szövetség. Az el­múlt évben a technika házak azonban semmilyen támogatást nem kaptak az államtól, ezért év elején a szervezet meghirdette eladásra az ingatlant. Az eladónak a hatályos jogszabályok sze­rint ilyenkor a helyi önkormányzatnak is fel kell ajánlani azokat a feltételeket, amelyeket a legelőnyösebb pályázat tartalmaz, hogy a testület dönthessen: él-e elővásárlási jogával. Csütörtök gát. Mint megtudtuk, az épület a város délután az esztergomi képviselő-testű- konferenciaszervezési és turisztikai tér­iét úgy határozott, nettó hetvenmillió veiben fog komoly szerepet betölteni, forintért megvásárolja a régi zsinagó- • Pálovics Klára ■ ■ rr ■ r a Időjárás Maipramájjí 20° Napkelte: 06:22 Napnyugta: 19:14 Esztergom / Párkány: 16° Tatabánya: 17° Szentendre: 17° Nyílra: 7° 17° mtt 16° c\

Next

/
Thumbnails
Contents