Hídlap, 2006. március (4. évfolyam, 42–63. szám)

2006-03-01 / 42. szám

ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ www.istcrgranum.hu POLcirrírsTTJUi hivatáT IJeüscin.'»- •» - f v Áros! Könyvtár IV évfolyam, 42. szám Napi hírújság a régió életéről 2006. március 1., szerda ALBIN Szt. Leontina, Szt. Lea és Albina napja ára: 59 Ft / 8 Sk, előfizetőknek: 49 Ft / 7 Sk á ) Lejárt a határidő az iskolai büféknek Tegnap járt le az iskolai büfék kínálatának felülvizsgálati határideje. .......................................................................... 3. OLDAL Négy csapat a döntőben Négy együttes - Jamaica, Budmil Márkabolt, Szarkák, Spori Büfé -jutott be az Ister-Granum Teremlabdarúgó Kupa döntőjébe. ............................................................................7. OLDAL Mától mélyen a zsebükbe nyúlnak a betegek / Mostantól fizetni kell az ellátásért az Általános Egészségbiztosító ügyfeleinek SZLOVÁKIA Március elsejétől, azaz a mai nap­tól a szlovákiai betegek többsége gondba kerülhet az orvosi látogatás során, mivel a Szlovák Orvosi Ka­mara (SLK) azt ajánlotta orvosainak, hogy ne írják alá a szerződéseket a betegek hetven százalékát tömörítő Általános Egészségbiztosítóval. A SLK szerint a fent említett bizto­sító nem megfelelő mértékű összege­ket fizet az ellátásért. Petra Kafúnová, a biztosító sajtószóvivője a Hídlapnak elmondta, hogy a megemelkedett egészségbiztosítási díjat nem saját cél­jaikra, vagy az üzemeltetési költsé­gekre szeretnék költeni, hanem az egészségügyi ellátás finanszírozására, így az idén 200 millió koronával több jut az alapellátásra, 300 millióval a koronával magasabb összeggel támo­szakorvosi ellátásra, 800 millióval töb- gatják a gyógyszereket. bet kapnak a kórházak, és 1,1 milliárd (folytatás az 5. oldalon) A nemzetek helye Európában Esztergomból nemzetközi egyetemi város lehet ESZTERGOM Egynapos konferenciát tartottak hétfő délután a Mindszenty Csar­nokban a határokon átívelő együtt­működés jegyében. A felszólalók között volt Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, Vízi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, és Ján Figel kulturális és oktatásügyi Eu­biztos is. A konferencián a vallás, a kul­túra és a tudomány összekötő erejéről és sokszínűségének értékeiről halhat­tak előadásokat az érdeklődők. Az ülés kezdetén egy bemutatkozó film került levetítésre, melyben bemutatták az esztergomi Ószeminárium történetét, újjáépítését, és ismertették a felhaszná­lásra vonatkozó terveket. Az épület a nemzetek közötti oktatási együttmű­ködés iskolapéldája lehet, hiszen több intézmény is helyet kap majd benne. folytatás a 3. oldalon) Nem lesz több csótány az ebédben ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Ahogyan arról pénteki számunkban beszámoltunk, több piliscsabai intéz­ményben erősen kifogásolható minő­ségű ételt kaptak a gyerekek: több­ször előfordult, hogy csótányt találtak a minőségileg is gyakran kifogásolt ebédjükben. Úgy tűnik, meghallga­tásra talált a tiltakozás, és végre konkrét lépések történnek az ügyben. Az egyik óvodában hat alkalommal találtak döglött bogarat az amúgy sem éppen a gyermekek szája ízének megfelelően elkészített ebédben az óvónők, illetve a kicsik. folytatás a 4. oldalon) | A pincevölgyben temették a telet Tegnap tartották a hagyományos télbúcsúztatást Tokodon Elérte régiónkat a madárinfluenza A Horány körüli megfigyelési zónába esik Szentendre is ISTER-GRANUM EURORÉGIÓ Magyarországon második alka­lommal, ezúttal a Pest megyei Horánynál találtak egy madárinflu­enzában elpusztult bütykös haty- tyút. Az Állategészségügyi Intézet vizsgálatai alapján tegnap reggelre vált bizonyossá, hogy a madarat a H5N1 vírus fertőzte meg, valószínű­leg ezt erősítik majd meg a brit hi­vatalos laboratóriumban is. A település körzetében a Bács-Kis- kun megyei és bősi esetekhez hasonló­an azonnal 3 kilométeres védő- és 10 ki­lométeres megfigyelési zónát alakítot­tak ki. Védőzár alá került így Horányon kívül Dunakeszi, Göd és Szigetmonos­tor, míg megfigyelési területté vált Pócsmegyer, Sződ, Sződliget, Fót, Szentendre és Leányfalu, valamint Pomáz, Budakalász és Üröm. Az elővi­gyázatosság már csak azért is fontos, mert a védőzár alá vont zónában 3 ba­romfitelep, egy keltető, hűtőházak, vá­góhíd és egy tojáslé-előállító üzem talál­ható, míg Sződön háromezres fácánál­lományt tartanak nyilván egy keltető és két vágóhíd mellett. Az állategészség­ügyi hatóság megkezdte az állományok, üzemek ellenőrzését. folytatás az S. oldalon) Uránláz a síparadicsom lábánál Arany helyett uránt bányászna egy kanadai cég Kassánál SZLOVÁKIA A tervezett körmöci aranybányá­val kapcsolatban ismertté vált kana­dai Tournigan Gold Kassa közelében uránérc kitermelésbe kezdene. A vá­ros a kiszemelt területtel kapcsola­tosan más terveket dédelget, emel­lett sérelmezi azt is, hogy a vállalat nem kellőképpen tájékozatta őket a beruházással kapcsolatosan. Az uránérc kitermelése tönkreteszi a környezetet, és mivel a bányaipar­nak fára van szüksége az érc megol­vasztásához, a Kassán található erdő is veszélybe kerülne, szennyeződne a Csermely-patak és azok a víztározók is, amelyek biztosítják a környék szá­mára az ivóvizet. Az Ökör-hegység oldala, amely alatt a hatalmas lelő­hely található, rekreációs övezet, ked­velt helye a környékbeli síelőknek. Az 1985-91 között elvégzett kutatá­sok szerint ezen a területen több mint 2,2 millió tonna uránérc fek­szik, ezért 1997-ben a szlovák állam a mintegy 32 négyzetkilométer kiterje­désű területet védett lelőhellyé nyil­vánította. A már említett kanadai cég munkatársai tavaly végezték el kuta­tásaikat a terepen, majd megkeresték tervükkel az önkormányzatot. Szlovákiában a bányák állami tulaj­donban vannak, így a kassai terület sem kerülhet magánkézbe. A törvény értel­mében a kitermelésre szánt terepet csak akkor lehet kijelölni, ha az nem üt­közik az adott hely területfejlesztési tervével. „Mivel nem tudtunk arról, hogy az Ökör-hegy oldalában védett lelőhely van, egészen más terveket szö­vögetünk, amelyek a már most is mű­ködő, rekreációs szolgáltatások felé irá­nyulnak” - mondta Tibor Ico, a Kassa megyei önkormányzat sajtószóvivője. folytatás az 5. oldalon) A miniszterelnök távolmaradásával kampányok Fricz: az MSZP-nek csak a választások előtt kellenek a szakszervezetek Tegnap délután és este került sor a tokodi pincevölgyben, a hagyományos téltemető ceremóniára, ami iránt évek óta több száz ember érdeklődik. Az ün­nepséget jó néhány évvel ezelőtt az ál­talános iskolások vezették be tanári se­gédlettel, ám fokozatosan kinőtte ma­gát a rendezvény, ma más községekből is sokan érkeznek a télbúcsúztatóra. (részletek a 4. oldalon) ESZTERGOM Nem vett részt Esztergomban Gyurcsány Ferenc a Suzuki SX4-es modell ünnepélyes gyártáskezdé­sén. A kormányfő azzal indokolta hétfői távolmaradását, hogy az üzemben korábban nem engedték megalakulni a szakszervezetet. Fricz Tamás politológus szerint mindez kampányfogás, hiszen Gyurcsány saját cégénél már többször megsér­tették a munkavállalók jogait. Gyurcsány Ferenc távolmaradása egy jól megfontolt, a kampányhoz il­leszkedő lépés, értékelte lapunknak a miniszterelnök megnyilvánulását Fricz Tamás. A politológus kifejtette: tapasztalatai szerint a kormányfő ed­dig nem mutatott semmiféle érzékeny­séget a munkavállalók helyzete iránt. folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents