Erzsébetváros, 2008 (17. évfolyam, 1-19. szám)

2008-01-21 / 1. szám

2008/1. szám Hfsrerio: 2008. január 21 Ezüstévek kártya Újabb üzletek nyújtanak kedvezményt! (4. oldal) Hajlék nélkül A Murányi utcai éjjeli me­nedékhely életével két cikkünk is foglalkozik a 6. oldalon. Közmeghallgatás Kérdések és válaszok - el­ső rész. (7. oldal) Vizitdíjmentes az influenza oltás! Ingyen influenza elleni vakcina a rászorulóknak, és vizitdíjmentesség. (7. oldal) Karácsonyi kép­összefoglaló A decemberi ünnepkör eseményeiről képes ösz- szefoglaló. (10.-11. oldal) Átadtuk a lakossági könyv­adományokat A gyűjtés folytatódik! (12. oldal) Kismesterek Hunvald György polgár- mester szerkesztésében megjelenő könyvsorozat első része. (12. oldal) E-mail címünk: olvlev@ erzsebetvaros.hu Erzsébetvárosi TV hétköznap 17-től 18 óráig. Is­métlés a kővetkező munka­nap 11 órától. Telefonszám adásidő alatt: 462-0794. Üze­netrögzítő: 462-0795. A Karácsonyi Kirakatverseny nyertese Tavaly is meghirdet­te az önkormányzat a karácsony előtti kerületi kirakatver­senyt. A versengés­ben minden erzsé­betvárosi kirakat részt vett, a három­tagú független zsűri végignézte az ösz- szes portált. A nyertes a fotónkon sze­replő kirakat lett. Az ok­levél átadásáról követke­ző lapszámunkban olvas­hatnak, amikor bemutat­juk a díjazott üzletet is. ANTRAX! Vicc, vagy halálos fenyegetés? Fehér port kapott levélben Fiiló Pál, Erzsébetváros országgyűlési képviselője is! - Részletek a 2. oldalon! Hócsuszamlás! Jéqcsapveszély! Csúszós járdák! A felelősség az ingatlan tulajdonosáé Kinek öröm, kinek csak nyűg, de tény, hogy a 2008- as év fehér takaróval lepte meg a fővárost. A hótakaró azonban nem csak öröm forrása, hanem balesetfor­rás is lehet. Sokan nem is tudják, hogy a házak előtt lévő járdák síkosság-men­tesítése bizony az ingatlan tulajdonosának (kezelőjé­nek, használójának) kötele­zettségei közé tartozik, aki ráadásul baleset vagy kár­okozás esetén felelősséggel tartozik. (Folytatás a 3. oldalon) #Tv Ima nekünk, de a hagyományos levéllel sosem Íut ela postára? Ima nekünk, de nincs internetkapcsolata vagy e-mail címe? Küldjön nekünk SMS-t! g|a 06-30-202-57-07 A szára nem emeltdíjas. A közérdekű üzeneteket SMS rovatunkban publikáljuk, a telefonszámokat nem jelentetjük meg. ÍTIOSOLSHIUflTflL A Mosolyhivatal program jegyében induló soro­zatunk első részében az Ügyfélszolgálati Iroda munkájával és vezetőjével ismerkedhetnek meg olvasóink. (5. oldal) A visszaigényelt vizitdíjak kifizetésének következő időpont­ja: 2008. január 24-én, (csütörtök) 9 órától 15 óráig. (Részletek az 5. oldalon) Az önkormányzat ingyenesen hívható j

Next

/
Thumbnails
Contents