Erős Vár, 1961 (31. évfolyam, 1-11. szám)

1961-01-01 / 1. szám

AMERIKAI EI^NGELIKUó ELET Vol. XXV. Évfolyam — JANUAR 1961 — No. 1. szám. — ”EN VAGYOK: AZ IGAZSÁG. AZ ÉLET... Az út mindig fontos. Nem élünk belőle, rajta, lakásra sem használ­juk s mégis szükségünk van reá. Ha nem ismerjük a helyes utat, az út veszedelmessé lehet. A helyes út célhoz vezet, a rossz út a céltól elvezet. Azért lett út Jézus Krisz­tus a, számúnkra, mert Vele mindig a helyes úton járunk. Ezen a földön mindenki a m a -g a igazságát keresi. Ezért mond­ja Pilátus gúnyosan: “Micsoda az igazság?” Igazság csak egy va,n: az Úr Jézus Krisztus igazsága, a­­mely az evangéliumban olvasható. Ennek a krisztusi igazságnak a mértékével kell mindig megmérni a magad igazságát. Keressétek és kövessétek Krisztus igazságát. — hogy béke legyen a szívetekben és a földön. Krisztus csak azok számára le­het élet, akik elmondhatják az a­­postollal: “Élek többé nem én. ha­nem él bennem a Krisztus.” Éle­tünk az Űr kezében van. — Hogy előbb utóbb vége lesz, az feltétle­nül bizonyos. De akiben a Krisztus lelke él, az megvígasztalódik Jézus­nak eme ígéretével: “Én vagyok a feltámadás és az élet- aki hisz ben­nem. ha meghal is él az.’’

Next

/
Thumbnails
Contents