Erős Vár, 1949 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1-2. szám

XVIII. Évfolyam PITTSBURGH 7. PA. 1949 Január—Február 1—2. szám. ten szolgára tett ajándékainkkal. Óh de sokszor látunk furcsa embereket, akik bizonyos alka­lommal kifeszitett mellel “fizetnek, mint köles” de neveiket soha nem találjuk meg egyetlen ne­mes ügy adakozóinak a listáján sem, egyházuk fenntartására adott centjeikért pedig nyögve nyúlnak a nadrágzsebben csörgő pénz után s erősen kiválogatják a legkisebb értéküeket. Mondják azt is sokszor, hogy “sírva vigad a magyar” s bizony talán ezt se szabad ma ro­mantikus szellemben felfogni. Bizony ha köny­­nyeink nem a “régi szerelem” miatt lábadnak könnybe, hanem amiatt, hogy aszünkbe jut, hogy van egy ország, ahol testvéreink élnek s köny­­nyes a kenyerük, keserű a sóhajuk, bizonytalan a holnapuk, akkor a mulatásközben homlokunk­ra szálló felhő vagy éppen könnycsepp, bizony komoly figyelmeztetés lehet arra, hogy öröme­inknek is megvan a határa. Nem akarunk senki számára ünneprontók lenni. Isten különös kegyelme lehetővé teszi, hogy ne csupán a mindennapi kenyér gondja legyen osztályrészünk, hanem a szórakozásra is képesek legyünk egy kicsit áldozni. Fogadjuk ezt is hálával Isten kezéből s ne tagadjuk meg magunktól azt, ami testi s lelki egészségünk számára előnyös. De ugyancsak ne felejtsük el azt se, hogy hitünk cselédeiből sokan ülnek börtönök mélyén, sokan hordozzák a rabság lán­cait és sokaknak rincs méecsak hazáúik FARSANG Tudom, hogy nem lehet jó magyar kifejezés de igy nevezik azt az időszakot, amikor az em­berek mulatságaikat rendezik. Talán az egyház­nak is van valami része abban, hogy ez igy van. Az egyházi év ezt az időszakot tekinti olyannak, amikor a szórakozásokra talán a legalkalmasabb az idő. Gyakorlati szempontból is időszerű, mert még nem enyhül az időjárás a tavaszi vetésekre s az őszi nagy munka is megkíván a test számá­ra egy kis pihenőt. Kersztyén szempontból sem emelhetünk kifogást ellene, hiszen a munkával együtt jár a pihenés és az egészséges szórakozás is. Mégis vannak dolgok, amiket nem szabad el­felejtenünk. Ne felejtsük el elsősorban azt, hogy a szó­rakozás csak a munkás ember számára jelent jutalmat. Az aki sohase fárad el, aki sohase küzd a munka édes hevében, nem tarthat igényt a szórakozásra sem. Van egy ország, ahol azt mondják: “az éjszaka alvásra való tehát alud­junk, a nappal meg pihenésre, nappal tehát pi­hennünk.” Jézus ellenben azt mondja: “Az én Atyám mindezideig munkálkodott, én is munkál­kodom” s azután pedig azt mondja “eljő az éjjel, amikor már többé nem munkálkodhatsz.” Azután talán arra is jó emlékeznünk, hogy a szórakozási kiadásaink arányban álljanak Is-

Next

/
Thumbnails
Contents