Erős Vár, 1939 (9. évfolyam, 1-11. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Az igazi fordulópont Sajnos, eddig hiába kívántunk egymás­nak "BOLDOG ÚJÉVET". Az Újév első órá­ja nem volt fordulópont. Minden maradt a régiben. A beteg nem lett jobban, a szegény nem lett gazdagabb s árva maradt az árva. Az a perc, melyben 1938 átváltozott 1939-re nem lett fordulópont s ezért nincs is más, csak naptári jelentősége. így azután újévi jó­kívánságaink is hiábavalók voltak. Van azonban egy IGAZI FORDULÓ­PONT az életben, melyről a Szentirás is tud. János evangélista irja, hogy amikor Jézussal találkozott és az ő követésére határozta el magát: “Vala pedig körülbelül tiz óra.” A Szentirás csak nagyon súlyos eseményeknek az idejét határozza meg az óra megjelölésével. Világos, hogy János életében FORDULÓ­PONT volt az az óra, melyben Jézussal talál­kozott és követni kezdte öt. Ettől fogva élete uj értelmet, uj tartalmat és uj célt kapott. Bár Krisztus követésével szenvedéseket vállalt ma­gára, mégis azontúl boldogabb volt. Még a száműzetésből is ezt irja: “Ezeket azért Írjuk nektek, hogy a ti ÖRÖMETEK teljes legyen”. (János 1,4.) Egy apostol sem ir annyit a Krisz­tus követőjének öröméről és békességéről, mint János. Nyilván az ő élete JOBBRA FOR­DULT azon a ponton, melyen Jézussal talál­kozott. Élete külső eseményei nehezebbek vol­tak ugyan, de ő ezeket csudálatosán tudta el­viselni, mert a Krisztus követése lelkében az örömnek kiapadhatatlan forrását nyitotta meg. Boldogságunk nem életünk külső eseményei­től függ, hanem attól, hogy a lelkűnkben mily képesség van arra, hogy boldogok legyünk. János apostolnak Jézus követése csodálatos képességet adott arra, hogy boldog legyen: Megvalósult életében Jézus Ígérete, “örülni fog a ti szivetek és senki el nem veszi tőletek a ti örömeteket.” (János ev. 16,22.) Innen tudjuk azt, hogy az ember élete IGAZI FORDULÓPONTJÁHOZ nem egy uj év kezdetekor érkezik, hanem akkor, mikor megismeri Krisztust és az ö követésére hatá­rozza el magát. Adja Isten, hogy olvasóink kö­“Vala pedig körülbelül tiz óra.” (János 1,40.) ÚJBÓL ELMÚLT egy esztendő. Az uj esztendő első órájában kezet szorí­tottunk és “BOLDOG ÚJÉVET” kívántunk egymásnak. Miért tet­tük ezt? Mert úgy éreztük, hogy az a perc, melyben az ó-esztendő helyet adott az újév­nek, FORDULÓPONT az életünkben. Uj kor­szak kezdődik s mi régtől fogva szívesen ál­tattuk magunkat azzal, hogy ez az uj korszak boldogabb lehet, mint a régiek voltak.

Next

/
Thumbnails
Contents