Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 20. kötet (172-180. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 20. (Budapest, 1900)

Baumgarten Sándor: A kereskedelmi törvény II. rész ötödik czimének revisiója (A fuvarozási ügylet) [172., 1900]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. 172. XX. KÖTET. 1. FÜZET. A KERESKEDELMI TÖRVÉNY II. RÉSZ ÖTÖDIK CZIMÉNEK REYISIÓJA. (A FUVAROZÁSI ÜGYLET.) IRTA Dl BAUMGARTEN NÁNDOR. Felolvastatott a magyar jogászegylet 1900. évi január hó 20-án TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉN. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSÜLAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1900. Ára 40 filly

Next

/
Thumbnails
Contents