Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 20. kötet (172-180. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 20. (Budapest, 1900)

Baumgarten Sándor: A kereskedelmi törvény II. rész ötödik czimének revisiója (A fuvarozási ügylet) [172., 1900]

A Magyar Jogászegylet igazgató választmányának tagjai: Elnök: Dr. Vavrik Béla curiai tanácselnök; alelnökök: Dr. Beck Hugo curiai biró ; Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár ; Dr. Környey Ede ügyvéd; Dr. Fayer László egyetemi rk. tanár, Dr. Illés Károly ügyvéd, nyug. kir. ügyész; Dr. Szladits Károly kir. albiró; Dr. Vámbéry Busztem törvényszéki jegyző; Dr- Kenedi Géza ügyvéd; Dr. Szivák Imre ügyvéd ; könyvtárnok: Dr. Tárnái János kir. táblai biró ; titkárok: ügyész: pénztárnok választmányi tagok: Dr. Barna Ignácz kir. táblai biró; Dr. Baumgarten Izidor igazságügy­miniszteri osztálytanácsos; Dr. Concha Győző egyetemi tanár; Dr. Chorin Fcrencz ügyvéd, orsz. képviselő; Gzorda Bódog, curiai másodelnök; Dr. Dárday Sándor az állami számvevőszék alelnöke; Dr. Fabiny Ferencz curiai biró; Dr. Fodor Armin törvénysz. biró; Dr. Friedmann Bernát ügyvéd; Dr. Gi'uber Lajos kir. alügyész; Dr. Győry Elek a budapesti ügy­védi kamara elnöke; Halmágyi Sándor kir. táblai biró; Hammersberg Jenő kir. főügyész; Hérics Tóth János kir. tábl. tanács­elnök ; Hodossy Imre ügyvéd, orsz. képv.; Dr. Imling Komád kir. táblai tanácselnök; Dr. Kelemen Mór curiai biró; Dr. Balogh Jenő kir. táblai biró; Dr. Kováts Gyula egyetemi tanár ; Lányi Bertalan min. tanácsos; Dr. Márkus Dezső törvsz. biró; Dr. Nagy Dezső a budapesti ügyv. kamara titkára; Dr. Nagy Ferencz egyet, tanár; Dr. Nagy Ödön keresk. és váltó­törvényszéki elnök; Ober schall Adolf curiai tanácséin.; Dr. Plósz Sándor igazságügymi­niszter; Dr. Beichard Zsigmond albiró; Dr. Schwarz Guszt in egyet, tanár; Székács Ferencz curiai biró; Székely Ferencz curiai biró ; Tóth Gáspár ügyvéd ; Tóth Lőrincz nyug. curiai tan. ein.; Vargha Ferencz kir. táblai biró; Dr. Wlassics Gyula vallás- és köz­oktatási miniszter; Dr. Zsögöd Benő egyetemi tanár.

Next

/
Thumbnails
Contents