Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 7. kötet (62-71. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 7. (Budapest, 1892)

Kmety Károly: A közigazgatási bíróságok hatáskörének szabályozásáról [62., 1891]

MAGYAR JOGÁSZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. LXII УП. KÖTET. 1. FÜZET. A KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSAGOK hatáskörének r r r SZABÁLYOZÁSÁRÓL. IRTA ÉS A MAGYAR JOGÁSZEGYLET 189L MÁRCZIÜS -7-ÉS TARTOTT TELJES-ÜLÉSÉN FELOLVASTA BUDAPEST. FRANKLTN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891. Ára 20 kr. Dí KMETY KÁROLY EGYETEMI MAGÁNTANÁR.

Next

/
Thumbnails
Contents