Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 7. kötet (62-71. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 7. (Budapest, 1892)

Kmety Károly: A közigazgatási bíróságok hatáskörének szabályozásáról [62., 1891]

Az igazgató választmány tagjai: Elnök: Csemegi Károly curiai tanácselnök: alelnökök: Manoilovich Emil curiai tanácselnök; Dr. Környey Ede ügyvéd; titkárok: Dr. Faycr László egyetemi rk. tanár; Dr. Balogh Jenó' egyetemi magántanár ; ügyész: Dr- Siegmund Vilmos a budapesti ügyvédi kamar:. titkára; pénztárnok: Dr. Szivák Imre ügyvéd, orsz. képviselő; könyvtárnok: Dr. Tárnái János ügyvéd; választmányi tagok: Dr. Beck Hugó ügyvéd, Dr. Chorin Férencz ügyvéd, orsz. képviselő, Czorda Bódog igazságügyminiszteri államtitkár, Dr. Dárdáig Sándor orsz. képviselő. Daruváry Alajoscmiaimásodelnök, Dr. Györy Elek ügyv., orsz. képviselő, Dr.. Herczegh Mihály egyetemi tanár, Dr. Hérich Károly nyug. miniszteri osztálytanácsos, egyetemi magántanár, Hodossy Imre a budapesti ügyvédi kamara elnöke, orsz. képviselő, Dr. Illés Károly ügyvéd, nyug. kir. ügyész, Dr. Plósz Sándor egyetemi tanár, Sárkány József kir. táblai alelnök, Dr. Schwarz Gusztáv ügyvéd, egyetemi magántanár, Székács Ferencs törvényszéki alelnök, Székely Ferencz kir. curiai biró, Szentgyörgyi Imre curiai tanácselnök, Dr. Teleszky István igazságügyminiszteri államtitkár, Tóth Elek nyug. kir. táblai tanácselnök, Tóth Lőrincz curiai tanács­elnök, Dr. Vécsey Tamás egyetemi tanár. * * * A börtönügyi bizottság elnöke: Manoilovich Emil curiai tanács­elnök, alelnöke Tóth Lőrincz curiai tanácselnök, jegyzője Dr. Lévai) József igazságügyminiszteri segédfogalmazó. Kivonat a «Magyar Jogászegylet» alapszabályaiból. 3. §. Az egyletnek alapitó, rendes, levelező és tiszteletbeli tagjai vannak. 4. §. A rendes és levelező tagok belépése egy évi időszakra történik; a tagok névsorába való beiratkozás hallgatag megújítottalak tekintetik mindaddig, mig az illető tag nem tudatja kilépését az igazgató választmánynyal. Budapesti lakos csak rendes tag lehet. 7. §. A rendes tagok tagsági dija 5 frt; a levelező tagoké 3 frt. A mely tag egyszer-mindenkorra 200 frt alapitványi tőkét ajándékoz az egyletnek alapitó taggá lesz. A titkári hivatal: Zöldfa-utcza 31. sz. II. em, 9.

Next

/
Thumbnails
Contents