Szladits Károly (szerk.): Magyar Jogászegyleti értekezések 3. kötet (28-33. füzet) - Magyar Jogászegyleti értekezések 3. (Budapest, 1887)

Végh Arthur: Lachaud védőbeszédei [28., 1886]

MAGYAR JOGASZEGYLETI ÉRTEKEZÉSEK. XXVnL III. KÖTET. 1. FÜZET. LACHAÜD VÉDBESZÉDEI. Г RT A T>l УЕGH ARTHUR. FELOLVASTATOTT 188fi. ÉVI FEBRUÁR HÓ 27-ÉN. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. , (' «I 1-880. ЦЛ: I1' ' \ / \}L

Next

/
Thumbnails
Contents