Életünk, 2013 (51. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 4. szám - Sarusi Mihály: Ha Ördögh mondja

SARUSI MIHÁLY Ha Ördögh mondja LEVELEK ÖRDÖGH SZILVESZTERTŐL A ’8o-as évek két legjobb irodalmi folyóirata gyanúnk szerint az 1983-ban betiltott Mozgó Világ és az 1991-es gatyaváltásnyi rendszerváltozás által lekaszált Új Írás volt. Mindkettő meghatározó szerkesztővel - az előbbié (szerintünk) Alexa, az utóbbié (természetesen) Juhász volt. Két igen különböző egyéniség. Ördögh Szilveszter pedig nem csak hogy az utóbbi lapnak volt rovatvezetője, de szerkesztője a Magvető fia­talokat fölfedező Új Termés sorozatának is. E két lap színvonalát máig nem érte el egy sem. Ördögh Szilveszter (1948-2007) 1988-ban lett alapító főszerkesztője a vállaltan baloldali Tekintetnek. Akkoriban - könyvein kívül - csak e két lap(já)ról tudtam, számomra csak utána derült ki, hogy éppen ekkor, 1988-ban beválasztották az MSzMP Központi Bizottságába. Gyanúm szerint úgy járt, mint az a cimborám, aki épp ekkortájt fogadta el egy megyei (mi más, párt-) lap vezetését. Imre azt hitte, majd ő javít, segít, népét szolgálva helyre teszi az elrontott dolgokat... Vehette olybá - ugyanígy (?) (igen, nem, nem tudom) - Szilveszter is. Mindenesetre 2005-ben az MSzP embereként a Duna TV tulajdonosi testületében bizonyos hírek szerint az ő átszavazásával nyert az ellenzéki elnökjelölt. (Aki, szokás szerint, olyan volt, ami­lyen.) Meghasonlásairól maga írt a Népszabadságban (1992. dec. 19. 34). Minderről nekem korábban fogalmam sem volt. Csak mint szerkesztőt ismertem - úgy, ahogy egy (vidéki) szerző ismerheti a (pesti) szerkesztőjét. Akivel alkalomadtán a Kiadón kívül is összehozhatja a sors. Mint tette ezt velünk ’83-ban vagy ’84-ben, a Mozgó Világ-ügy után rögvest. Csabán, a mára már porba omlani készülő Körös Szálló­ban... Meg később Pesten, majd Veszprémben. Az elsőként megjelent könyvem szerkesztője volt Szilveszter. Jó szerkesztője. Se­gített egyberakni-fölépíteni, valóban füzérré varázsolni A CSABAI SZAJNÁNt. Kerül némi tanulság, ha sorra vesszük, az 1979 és 1994 közt nekem írt 13 levele mit mond ma, 2013-ban, s hogy milyen körülmények övezték elsőként megjelenő könyveimet... Hogy látta mindezt első könyvszerkesztőm... (Nem az első szerkesz­tőm, mert az Alexa Károly volt - a Mozgó Világnál de kiadói szerkesztőként va­lóban ő lett az első...) 1979. december 22. Géppel írt levél az első, amit Tőle kaptam. A magas Magvető Vigadó-beli, páter- noszterral megközelíthető szerkesztői szobácskájából a kies csabai Lencsési úti la­kótelepi 111. emeleti otthonunkban lévő dolgozószobámba. „Kedves Mihály, leveled és a kéziratod megkaptam.” Nyilván A CSABAI SZAJNÁN lehetett az említett kéz­irat. „Válaszaim: 1./A Kutyakántor valóban megjelenik a F1JAK-antológiában - címe: Isten tenyerén ülünk. Tudomásom szerint szeptember végén elment az anyag a nyomdába - de hogy végül elkészül-e könyvhétre, azt nem tudom. A nyomdán múlik. Különben bízom benne, hogy mielőbb szerződést is kapsz. 2./ A kéziratodat 181

Next

/
Thumbnails
Contents