Életünk, 2013 (51. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 1. szám - Sarusi Mihály: Milyen is volt Körmendi Lajos világa

Rideg István kiderítette, honnan jött a karcagi Körmendi család. Körmendi Lajos nyakas kunok és dolgos svábok leszármazottja. Büszkén - a rá jellemző konok tar­tással (ha belepusztul, sem hagyja magát!) - vállalta... őseit, és a maga sorsát. És a könyv (szerzője) - ’közben’ - szépen fölrajzolja, ki volt Körmendi Lajos. Talán le­ginkább szenvedélyes szerelmes. A női nem föltétien pártfogójaként, a végre meglelt (asszonyával megalapított) saját család odaadó fejeként, a Kunság megszállott ku­tatójaként, a szabad, magyar művészet rendíthetetlen híveként és művelőjeként, a szabadság üldözést is vállaló, szókimondó hőseként. Nehéz kimondani, de mit lehet tenni: Körmendi Lajos a nagykun kisháza igazi hőse volt. Akit jó magyar szokás szerint majd’ mindenki igyekezett elhallgatni, el­hallgattatni, félretenni, kiszorítani, semmibe venni. Talán ebbe halt bele. Hogy mindehhez mit szól - mindezt hogy tálalja, kínálja föl nekünk befogadásra - az életrajzírói-műelemzői Körmendi-rajz készítője, Rideg István, majd elválik. Ha megjelenik a monográfia folytatása. Mert az első kötet csak a pályakezdő íróval (az 1981-ig történtekkel) foglalkozik. A pálya pedig... még előtte állt. Amely pálya olyan volt - olyan lett -, amilyenné tették. Tette a környezete. Varázsolta korunk Magyar- országa. Mely Magyarországot meg a maga környezete, Kelet, Nyugat tenné Kör­mendi-mentessé. Tőlünk idegenné. Amiből bizony nem kérünk. Nem kértünk, Körmendivel együtt, s nem kérünk továbbra sem. Ezután is Körmendivel... Erről az ellenállóról - örök hősszerelmes kunsági magyarról - szól ez a ritka iz­galmas könyv. Rideg István: Körmendi Lajos világa. Első kötet. Körmendi Lajos pályakezdése (1964-1981). Karcag, Barbaricum Könyvműhely, 2012 188

Next

/
Thumbnails
Contents