Életünk, 2013 (51. évfolyam, 1-4. szám)

2013 / 1. szám - Sarusi Mihály: Milyen is volt Körmendi Lajos világa

Nagy-nagy igyekezetét (tehetségének levágott szárnnyal is folytatódó szárnyalását) valaki csak észrevette, mert 1995-ben megkapta a József Attila-díjat. Hogy az évben a maga költségén, előfizetőkért kuncsorogva jelentethesse meg odahaza - a nagykun puszta kellős közepén - élete főművét, a Telefax a Megváltónak című naplóregényt. Amúgy: néma csönd. Egy bitang szó sem a könyveiről. Hogy írtak volna róla? Ha egyszer nem kerültek könyvesboltba a magánykiadású remekművek. Költemények, elbeszélések, műfordítások, Kunság-rajzok... Jól el tetszettek hallgatni! Kiszorították. Régi - jól bevált - módszer. Ki tudja, mióta. Legutóbb a mi áldott emlékű ávónk- nál (amely később 111/111-nak adta ki magát). Ahogy ma is folytatja az utószervezet - nem a titkosszolgálatnál (reméljük!), hanem. Ott, az úgynevezett irodalmi életben. Ezt tetszettünk megírni Kopóirat című rémregényünkben annak irodalom-el­hárításról szóló soraiban. Erről a Körmendiről ír folytatásos tanulmány-kötetet Rideg István Karcagon, nagykunsági - nyugalmazott - magyartanárként. Körmendi egykori barátjaként, gimnáziumi tanártársaként, szellemiségének fölvállalójaként. E nemzedék nemzeti lelkületű íróinak egyikéről elsőként ő írt - ír, mert lassan kész a következő kötet - monográfiát. Nem külső megrendelésre. Belső a rendelés. A lélekből fakad. Nem pénzért; ki fizet ma MAGYAR - nem csak magyar származású, nem csak magyar anyanyelvű, hanem magyar szellemű - íróról értekező szerzőnek egy ga­rast? Körmendi elkötelezettsége: ragad? Hála legyen Istennek. A szombathelyi Életünk című folyóirat 2012/2-3. számában a főszerkesztő, Alexa Károly ír nem akármilyen - fontos - tanulmányt... Körmendiről. A helyére igyekszik tenni. Ki is mondja: kiszorították. Hogy kiszorítottak - kiszorítani igyekeztek - bennünket.- A taccsvonalon túl... szabad a pálya! Hogyne. Körmendi megtapasztalta. Majd’ 30 könyve jelent meg. Egyik fontosabb, mint a másik. Nem csak a Nagykunságnak. Alexa Károly irodalomtörténész ’véletlen’ az a személy, aki Körmendit az 1970-es évek végén a Mozgó Világban fölfedezte. Fölfedezünk, fölfedezünk... Csak közben elhalálozunk. El. Rideg István nem hagyta magát. Azt hallgassanak el (szorítsanak ki), akit akar­nak, neki ennyit ér Körmendi Lajos! És nem akármilyen könyvet tesz az asztalra. Negyedfélszáz oldal, keménykötésű nagyalakú könyv. S benne Körmendi élete (életrajz, fényképek, levelek), írásművészete (műrészletek, a szerző műelemzései révén)... Az író, költő, újságíró, műfordító, művelődés- (és ellenállás-) szervező Kör­mendi Lajos harca igazáért, kicsi és nagy hazáért, fajtánkért - kunért, magyarért - tollal, szóval, bármivel! Ami adódott. Amíg ki nem verte kezéből (befogta végül a száját) a halál. Mert ellenei erre persze hogy képtelenek voltak. Fojtogathatták, de bele nem fojthatták a szót. 187

Next

/
Thumbnails
Contents