Életünk, 2009 (47. évfolyam, 1-12. szám)

2009 / 11-12. szám - Sarusi Mihály: Levelesládámból

SARUSI MIHÁLY Leveslesládámból GAZSI ÍRJA MISKÁNAK Nagy Gáspárral először a ’70-es években találkoztam valahol Veszprém me­gyében, ahová volt szombathelyi iskola- és évfolyamtársai, a fiatal írók bako­nyi-balatoni körének vezetői hívták. (Akkor találkoztam először Ágh Istvánnal is.) Az 1982 és 2006 közt váltott 44 (?) levél alkotta levelezés ismerkedéssel kezdődik, hogy barátkozássá fajuljon - ami az 1980-as évek Békéscsabáján már-már életveszélyes volt. (Ki tudja, miért, a levelek jó része újraragasztva ér­kezik a címzetthez.) 1986-ban egy év börtönre ítélték (s be is csukták) a fiatal szeghalmi költőt, Bogár Lászlót egy verse miatt, mivel nem volt közismert, az irodalmi élet nem tudott róla, így nem is tett érte senki semmit. (Endrődi Sza­bó Ernő baráti körébe tartozott, de Ernőnek az időben éppen volt elég baja az ifjú viharsarki tollforgató nélkül is: a legenda szerint ’szalonspicces’ állapotban kiutasította a dunakanyari vendéglőből és az országból az ideiglenesen ha­zánkban tartózkodó szovjet vörös hadsereg tisztjeit, így az írószövetség az ő mentésével volt elfoglalva.) Nagy Gáspár írói működésem egyik legfőbb támogatójává vált. 1987-es vi­tánk nem eltávolított, épphogy összehozott bennünket. Nekem e kapcsolat, e távbarátság segített abban, hogy bátrabban vállaljam mindazt, amit fontosnak érzek. Nem csak írásaimban, írásaimmal, hanem - ha máig óvatosan is, de - bárhol, bármiben, bármivel. Az O bátor demokrata kiállása visszaadta az én hi­temet is: ha Gazsi meri, te miért nem?... S 1988/89-re mind nyíltabban álltam a nemzeti ellenzék mellé, álltam soraiba. Nem kis részben Gáspárnak köszön­hetően. Épp ez volt az, ami miatt idegeskedtek a bécsabai étásak: „Nehogy már Mis­ka az uszályukba kerüljön...”. Nagyon jól érezték, milyen veszélyes a számuk­ra, ha a fennhatósági területükön élő értelmiségi kapcsolatot tart pesti ellenzé­kiekkel. Mert pontosan így lett. Tevékenykedésük mellett e levelek is hozzájá­rultak ahhoz, hogy kinyíljon a csipánk, hogy megbátorodjunk. Abban a világ­ban - ott Békésvármegyében -, ahol igen jellemzően az akkori megyei napilap szerkesztőinek 90 százaléka volt ávós, volt pufajkás, vagy épp akkor is politikai rendőrségi ügynök, netán egyszerű pártházi besúgó. Azaz nem ok nélkül féltet­tek bennünket ’a pestiek’-től - s olvasták bizonyára nem kis gyanakvással a le­velezésünket (amelynek egy-egy darabja máig nem ért el a címzetthez). Gazsinak és néhány társának köszönhetem, hogy a pályám kibontakozha­tott. Hogy nem maradtam teljesen védtelen azokkal az ostoba (köztük a meg­élhetési) szerkesztőkkel szemben, akik mindent megtettek - és megtesznek - elhallgattatásomért. Gáspár valóban végigkísérte a pályámat - pályám azon ré­szét, amelyet szemmel tarthatott. 43

Next

/
Thumbnails
Contents