Életünk, 2009 (47. évfolyam, 1-12. szám)

2009 / 4. szám - Sarusi Mihály: Hiábahaza

- En csak azért kértem, hogy meglegyen. Itt van, itt hordom a szívem fölött. Nem azért, hogy bármi hasznom legyen belőle!- Húgom viszont azért kérte, mert egyedül így tud szabályosan elhelyez­kedni. Mondták neki! A végén annyit szórakoztak vele, hogy inkább kiment Németországba. Ott jól keres, biztos állása van, jól érzi magát. Bár legutóbb azt mondta, ha összeszed egy kis pénzt, Pesten vesz magának lakást. Átment Szegedre: nem állhatott be ápolónőnek, gondozónőnek, mert nem volt papírja, hogy végzett gondozónő. Igaz, hogy Begamindszenten a német szeretetotthonban másfél évet dolgozott, nem számított, csak a papír. Aztán Pesten próbálkozott, de az se ment. Meg sem állt Németországig. Ott nem a papírt kérték, hanem megnézték, mihez ért! Mert nincs elég ápolónő a kórházaikban, menhelyeiken. Semmibe vesznek bennünket Magyarországon! Itt van ez a népszavazás, ellenünk volt majdnem az egész ország.- Nem úgy van az, éppen hogy azok voltak többen, akik megadnák nekünk az állampolgárságot. Csak ráijesztettek az emberekre, hogy elvesszük tőlük a munkát, a nyugdíjat, a kórházi ellátást. Egy szó sem igaz az egészből!- Köszönd elvtársaidnak. Markóék is azokkal tartanak, akiknek köszön­hetjük! Hogy van az, hogy az RMDSZ mostani vezetői jobban szót értenek Hornnal, Medgyessyvel, Gyurcsánnyal, mint Antallal, Orbánnal? Valóban, de Tőkés túl szélsőséges.-Mitől? Tán mert független Erdélyt akar? Lassan a román is rájön itt Er­délyben, mire megy a regátiakkal. Hogy merne önálló Erdélyt Tőkés, az autonómiáért harcol!- A mitikáknak ez ugyanaz. Mitika?- Mitica, egyes szám, Mitics, többes szám, a bukarestiek csúfneve a román­ban, tőlük hallottam, így mondják Mindszenten is. Bö Mitics, mitics: Hé, kelj föl Jancsi! Kicsi, Paprikajancsi! Vagy a Dumitruból, Demeter, Mitru, Mitica. A nagylaki román vámosok mondják, a legszívesebben nem engednék át a bukarestieket. „De szeretnélek benneteket Brassónál fogadni!’^ mondják.- Kiskocsin láttam Fogarasnál azt a román feliratot, hogy ÉN ERDÉLYI VAGYOK! Na hála Istennek. Veca harmadéves volt a váradi Sulyok Főiskolán, katolikus létére a refor­mátusoknál. Most nyáron itt segít Mindszenten. Két ösztöndíjból él: az egyik romániai, a másik egy nyugatra szakadt hazánkfia rászoruló magyar diákoknak fölajánlott ösztöndíja. Anyja másfél hektárt művel, abból el nem tarthatja, nem taníttathatja. A bentlakásból kitették, csak valahogy elvégezhesse. A család első diplomása lesz, ha sikerül neki. Törékeny, tiszta, okos nagylány. Udvarlója is van már. Csak ki ne vigye.- Mért ne vinné?! Buta lenne itt maradni.- Úgy ne járjon, mint a legtöbb, aki városba kerül. Megjön pár év után a fiatal Lúgosról, Temesvárról és már törve beszél magyarul! Affektál. Aradra 89

Next

/
Thumbnails
Contents