Életünk, 2006 (44. évfolyam, 1-12. szám)

2006 / 5. szám - Búcsútáviratok, Mátis Lívia (1942-2006)

tem ki senki számát a telefonból, csak mert meghalt), a kertben gazolt. Es olyan természetes derű áradt a hangjából, amit jó volt hallani. Arról gyó'zött meg az a hang, hogy akit én ismertem, az egy kiadó vezetője volt, aki el tudta választani a munkát és a magánéletét. Kell ennél több? Mikor utoljára beszélgettünk, azt újságoltam neki, hogy nemsokára bele fo­gok kezdeni a trilógiám utolsó könyvébe. Lívia, tudom, hogy nem ez a legfon­tosabb dolog a világon, de már írom: „Volt valami, amit nem lehetett megmagyarázni. Nem is csak egy valami, de mindig csak egyetlen eggyel tudtam foglalkozni. Soha nem tudtam, mit ke­res kulcs az imakönyvben! A könyvjelző szalag rendben. Egy-egy kép, préselt virág, falevél. De mit keres egy lapos kulcs az utolsó oldalak között? Nem illik egy zárba sem a házban, sem a padláson, sem a pincében nem nyit ajtót, laka­tot, fiókot, csak az imakönyvben lapul. Ott felejtették?” S Z A L A I ANNA Még tisztán hallom, ahogy beleszól a telefonba az ismert hang: Mátis Lívia. De már emlékké nemesednek az évtizedes munkatársi-baráti kapcsolat változó tartalmú és hangulatú együttlétei a New York palotától a Bajza utcáig. Az együtt gondolkodás, a közös teendők alapja Lívia kettős elkötelezettsége: a klasszikus és a kortárs magyar irodalom iránti szüntelen érdeklődése és nyi­tottsága. Az értékőrző könyvkiadás hagyományát folytatta a Magyar Remekírók sok gonddal és mégis örömmel újraindított sorozatával is. Ahiogy egy levelében írta: „Végre otthonosan érezhetem magam megint. Istenem, ha újra a régi kiadói munkát lehetne csinálni!” SARUSI MIHÁLY O volt az utolsó könyvszerkesztő? (Mármint a kéziratot olvasatlan - átfut­va, szinte nyomban - a nyomdába küldő, s onnan a könyvet ugyanúgy fogadó ’szerkesztők’ mái világában?) Reméljük, nem. Reméljük, jönnek fiatalok, akik hozzá hasonlóan minden elütött betűnek, félreérthető szónak, suta mondat­nak, zavaros gondolatnak utánanéznek. Nem okoskodva, nem: értőn, szeretet­tel, műgonddal. S nem legyintenek, hogy „az idő pénz”. Lívia tudta, a jó könyvhöz idő kell - idő a kihordáshoz. GRÓH GÁSPÁR Más biztosan másként látta. Szemtől szembe ültem vele a Magyar Szemle szerkesztőségében. Egy folyóiratnál, amelyik szinte mindig a megjelenés ne­hézségeivel küszködött. Ide érkezett Lívia a Kortárs Kiadótól. Az egyik lét­harcból a másikba. Mindenféle hatalmas táskát és szatyrot cipelt, amelyekben kéziratok, korrektúrára vagy imprimálásra váró, készülő könyvek anyaga bur­jánzott. Mindig valahonnan jött, és valahova ment, sohasem érkezett és távo­zott csak úgy, ahogyan mások, akik munkájuk után mennek vissza a mindenna­90

Next

/
Thumbnails
Contents