Életünk, 2005 (43. évfolyam, 1-12. szám)

2005 / 10-11. szám - Sarusi Mihály: Alföldi féniks

] SARUSI MIHÁLY Alföldi féniks Féniksz? Főnix? Tűzmadár, mely - szanaszét túrt - hamujából mindannyiszor újraéled, hamvából föltámad? A nevetséghatár szabdalta Nagy Magyar Pusz­táról való: alföldi? Mi más lehetne. BÁCS-TÓTHFALU- Tóthfalva lenne inkább, mert Tóth nevű földbirtokosa alapította! Rácul Totovo Selo, magyarul Tótfalu — szabadkai hírlapíró cimborám szerint hely­telenül.- Tóth József földbirtokos uradalmához tartozott ez a föld. Jótékony célra fordította a vagyonát - pontosít a tóthfalvi plébános. Az utókor nevezte el.- Kanizsa Külsőjárás nevű tanyavilágához tartoztunk. 1914-ben halt meg. Magyarkanizsán élt, itt kint gazdálkodott. A birtokos építtette a templomot: 1902-ben volt az alapkőletétel, 1909-re fejeződött be.- Az örökösök perelték. Nekik kellett volna Tóth József vagyona, amelyet az uraság szétosztott a rá­szorulók között.- 1924-ig pör alatt volt a falu és a birtok. TÓTH JÓZSEF FALVA Az 1800-as évek végén hetven béresének osztott házhelyet itt a templom kö­rül. Ez képezte a falu magját. A 70 család mára vagy 300-ra szaporodott. A papiak is az uraságé volt, a mellette álló, alföldi nemesi udvarházra formá­zó - tornácos, oszlopos, kocsifölhajtós — épület oromzatán ott az évszám is: 1888. Belevágva az uradalom székházának fa oromfalába.- Magyar címer, 1944/45-ben kellett kivágni - mutat a gazda az udvarház másik végére. A magyar címer üres helye az öreg, ma is csinos épületen, amely az elmúlt években lelki gyakorlatos házként, tanulmányi házként is szolgált.- Többszáz holdas gazdasága volt Tóth Józsefnak, az egyházközségnek több mint száz holdat adott. Külön a szegény gyermekeknek, a tűzoltó egye­sületnek, harangozónak, kántornak. Szétosztotta, amije volt. Ma 1.100 lélek tartozik a tóthfalusi plébániához, de 1.200 környékbeli ma­gyar katolikus lelki igényeinek kell megfelelnie a lelkipásztornak, mert a 93

Next

/
Thumbnails
Contents