Életünk, 2005 (43. évfolyam, 1-12. szám)

2005 / 10-11. szám - Sarusi Mihály: Alföldi féniks

szomszédos Völgyesre is átjár, s a tanyákon élők is hozzá tartoznak.- Nem egészen 800-an élnek Tóthfaluban, de ami a Délvidéken ritkaság, 40 év alatti az átlagéletkor! 28 óvodásunk van, négyelemis összevont magyar osz­tályunk, az 5-8. osztályosok Oromra vagy Oromhegyesre járnak. Körülbelül 30-40 iskolás gyermek él Tóthfaluban. Amikor rányitottunk a tóthfalusi katolikus telepen, a számítógépen dolgo­zó lányok, asszonyok közt a gép előtt találtuk. Éppen dolgozik a plébános: ír. Levelet? Cikket? Szerkeszt? Valamelyiket. Tervezi e bácskai magyar katolikus sziget bővítését? A világhálón lelt valamit? Sziget? Enyhely az itteni magyar világot mindjobban kikezdő, egyre inkább lenyelő, partjainkat nyaldosó görögkeleti tengerben.- Szent József, a Munkás a védőnk. Búcsúnapunk a környék legnagyobb május elsejéje. A rendőrök minden sarkon igazoltatják a búcsúsokat, hogy nem ittak-e. Urazzák az embert, kedvesebbek, mint régen, de. Nem is oly rég: Tito és Milosevics idejében. Munkás Szent József, Munkás József - az ács - mire nem példa... Közem­bernek, lelkipásztornak. Munkát sokan nem találnak idehaza. Kanizsa 18, Szabadka 34, Zenta 22, Topolya 40 kilométer, átjárhatnak valamelyikbe.- Ingáznak Kanizsára, néhányan Zentára, valamennyien Szabadkára. A többség a földművelésből él, második helyen a nyomda, a harmadik leg­nagyobb foglalkoztató pedig a malom.- Valamennyien a keresztény közösségbe tartozónak vallják magukat. Száz százalék katolikus a falu, vasárnaponként a tíz százalékuk jön templomba. Egyetlen vegyes házasságbeli él Tóthfaluban, a férfi ortodox. ÉPÍTKEZŐ LELKIPÁSZTOR Utasi Jenő plébános úr - plébános, az Aracs című vajdasági keresztény műve­lődési havilap főszerkesztője, számos helybéli vállalkozás szervezője - 1949- ben Zentán született, 1977-től szolgál Tóthfaluban.- Kétéves pap voltam, amikor idekerültem. A püspök azt mondta: Nem egy-két évre helyezlek ide! Igaza lett. Magyar-Délvidéken a tóthfalusihoz valamelyest hasonló magyar katolikus sziget: Horgoson a lelkigyakorlatos ház meg a fejértelepieké a temesközi püs­pökségben. Ilyen nagyméretű máshol nincs. Sajtó, saját „média” is kellene! - állt elő. Minek? - kérdhették, tán nem ok nélkül. Míg meg nem csinálta. Az Aracsot, a nyomdát, Rácországba Irdalt Déltájunk (RID euro-tar- tományunk) Hírvivő című egyházi hetilapját...- Az óvodát is ő csinálta! Segítette. A faluét; nemrég adták át. A templomkert: szépen gondozott liget. Az egykori uradalom gazdasági udvarán állnak az új épületek, megújulásra vár egy-két megmaradt vénséges vén akol. 94

Next

/
Thumbnails
Contents