Egyházi Híradó, 1992 (28. évfolyam, 2-6. szám)

1992-03-01 / 2. szám

HUNGARIAN REFORMED CHURCH OF HOLLYWOOD 751 CRENSHAW BOULEVARD, LOS ANGELES, CALIFORNIA 90005 PASTOR: REV. ZOLTÁN VASS Phone: (213) 930-0807 XXVIII ÉVFOLYAM 2 SZÁM 1992 MÁRCIUS - ÁPRILIS DE A SIR IS URES VOLT.... Lukács ev. 24:1-12 Az élet nemcsak azért lehet nagyszerű, mert kézzelfogható bizonyítékokat tartunk kezünkben, hogy milyen magasra tudtunk felkapaszkodni az élet magaslatán, hanem inkább azért, hogy messzebbre lássunk az élet örökkévaló, végső célja felé. Talán jó példa erre az a történet, amelyik egy indián törzsfőnök három fiáról szól, hogy kiválassza közülük a legrátermettebbet, aki majd átveszi a helyét. Mindegyiknek azt a feladatot adta, hogy külön-külön másszák meg a láthatárnál húzódó óriási hegyet és téijenek vissza valamivel az általuk elért legmagasabb pontról. Az egyik valami különös virágot hozott, amely ott nő ahol már nem terem semmi. A másik addig soha nem látott ritka érckövet talált, mely még az előzőnél sokkal nagyobb magasságban fordult csak elő. A harmadik HUSVET Legnagyobb győzelmet - drága áron -! Húsvétkor vett Krisztus a halálon! Átszegzett áldozati teste, feltámadt s az üdvöt megszerezte. Végérvényes az O diadalma, megbízás csak a halál hatalma! Krisztus él és vele mi is élünk, nem szégyenül meg a reményünk. Nem lesz a sír mindörökre börtön! Ezért Ujjong ma az egész Földön sok millió szív, s megannyi ember, mert találkozik a nagy kegyelemmel. FIGYELEM! FIGYELEM! Április 26-án vasárnap az istentisztelet keretében EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS lesz a gyülekezet választó jogú tagjainak részvételével. üres kézzel tért vissza és ezt mondta: "Nekem nincs semmi bizonyítékom amit megmutathatnék, de én felmásztam a csúcsig és onnan láttam a tengert." Meglátni az üres sírban az örökkévaló élet igazságát nem kis merészség. Általában az emberek az élet folytonosságát, vagy halál utáni fennmaradását különbözőképpen látják. Milyen szomorú, mondják, amikor valaki úgy hal meg, hogy nem hagy utódot maga után. Ki fog emlékezni arra a nyolc éves fiúgyermekre, aki meghalt mielőtt még felnőhetett és megházasodhatott volna, vagy egyáltalán új életet nemzett volna. Ez a fiú bizonyára, aránylag rövid időn belül feledésbe megy, mert apjának, anyjának és testvéreinek halála után már nem fog rá emlékezni senki. Valószínű azért gondolkoztak úgy a régi időkben amikor Mózes élt, ugyanis ő adott egy olyan törvényt, hogy ha egy félj meghal, anélkül, hogy gyermeket nemzett volna az 5 feleségének, az ő testvérének kötelessége

Next

/
Thumbnails
Contents