Egyházi Híradó, 1991 (27. évfolyam, 1-2. szám)

1991-09-01 / 1. szám

-««^egyházi ®?*ÍI!ÍO 2.Oldal 1991 SZEPT.-OKT. hozták fel ellene, hogy megzavaija a kialkudott rendet.... A rómaiak azzal bélyegezték meg, hogy felforgató szabadságharcos. Jézus olyan körülmények között halt meg mint egy bűnöző, mert annak nyilvánitotta őt a vallási vezetőség... a politikai rendszer... az elfajult társadalom. O egy áldozata volt az elnyomásnak: az egyház részéről... az állam részéről.... egy megbukott nemzet részéről. Van ahol és van akik ezt jól értik, mert saját szenvedésük által tapasztalták meg, hogy mit jelent a KERESZT. Michele Campione olasz költő az 56-os magyar szabadságharc hatására írta "Csupán egy ember" című versét: Csupán egy ember kiáltva, hogy szabad akar lenni. Csupán egy ember nevetve elsüti fegyvere't: "végre szabad vagyok" Csupán egy ember csuklóin bilincsekkel ülve a megkarcolt és megkopott pádon a teremben ahol a falon írva áll, hogy egyenlők vagyunk. Húsz év neki, azért mert szabad akart lenni. S szólt az ítélkező mindez a nép nevében. De nem a nép az, ott a karcolt, megkopott pádon. Talán, mint őszi ég, csak borús az időnk, vagy talcn csak az éj vagy talál csak a dolgok az emberfőié nőttek, az ember fölé aki most törékeny lett mint a kenyér. dorongokkal jöttek az árulók besegítésével. A szabadság örömének mámorában valahogy sehogy se nem hitték, hogy valaki gonosz indulattal is közeledhet,hogy megölje, elfojtsa azt. Az összefogás, az újjáteremtés közös célja mindenkiben a jószándékot és az üdvözlést feltételezte, mintahogy a Judás is közeledett Jézushoz amikor így köszöntötte "Üdvözlégy Mester". Az áruló csók után Jézus és vele együtt mindenki felismerte, hogy a barátságos közeledés hamisságot takar..... Judás eladta Isten országát.... Jézus meg is kérdezte tőle: "Barátom, ezért jöttél?" A kialakulóban, születőben lévő szabadság is Júdás kézre került eladva annak eszméjét, hogy eltiporja és megsemmisítse azt. Zvonár szlovák költő lelkében és versében ott kavarog az elkeseredésből született vakmerőség bátor kitörése és nemsoká utánna kegyetlen szétverése. Kín gerendáiból, csalódás forgácsából s remény szikrájából tűz lobogott föl a Duna mentén: a raboktól tiport ősi Budapest nem bírta tovább már szíve alatt hordani gyümölcsét - kínokban forogva az utca kövén megszülte gyermeke't, s fölfénylett tőle az elnyomott táj. S új bátorsággal a rab nemzedékek már fölkészültek, hogy tűzbe vessék bánatukat.... Heródes azonban megölte a gyermeket - a tüzet letiporta, s perzselte lángban csontjaikat, a hősök csontjait, páncélosoktól szétmorzsolt tagjait, s utána megitta borá szöllejüknék. Piláus is ott volt... mosta kezét motyogó tiltakozás közepette, melyen csak nevetett a vértől részeg vén Heródes..... Az új kor vértanúinak vérkeresztsége ilymődon jött létre. Akik mindezt átélték az 56-os szabadságharc alkalmával vagy éppen azután Jézusban a társat,... a velük együtt szenvedőt,... a bajtársat,... a barátot,... a tesvért... kellett felismerniük, aki maga a kereszten szenvedett. És hogy biztos felismerhették és tudták azonosítani önmagukat vele az akkor lett nyilvánvalóvá, amikor ok is ott álltak szembe a karhatalommal, akik fegyverekkel és EGYHÁZI HÍRADÓ A Hollywood-I Magyar Reforma'tus Egyház Kisüjságja. Kiadja a Hollywood-i Magyar Református Egyház Lelke'8zi Hivatala. Megjelenik ke'thavonta. Szerkesztő Vass Zoltán, lelkipásztor. Gondnok Varga Mihály Segédszerkesztő Szalay Attila Munkata'rsak Dr. Erdély Endréné (Jegyzői, Szendi Csaba Ipénztáros). Schultz Péter és Patócs Ágnes FONTOS Címváltozást kérjük a következő címre küldeni: 751 Crenshaw Blvd. Los Angeles, CA 90005 Telefon: 12131 930-0907 Minden vasárnap d e. 11 o'rakkor magyar nyelvű istentisztelet ás vallásoktatás gyermekeknek. Minden pe'ntek este 7-től 8 o'ráig konfirmácio'i előkészítő. A ho'nap minden első ás harmadik vasárnapján bibliao'ra az istentiszteletet követő szeretetvendegseg után. A hónap minden második vasárnapján presbiteri gyűles. Jézus, az elfogott, ura a helyzetnek. O másként értelmezi és védelmezi a szabadság eszméjét, valójában önmagát. Nincs helye ott az 0 közelében a fegyvernek, mert aki fegyvert ránt, fegyver által vész el. Különös ezért a Jézus útja. Elvetette őt saját népe és elhagyta őt maga Isten is. Pedig mindkettőhöz ragaszkodott kimondhatalan szeretettel. Ugyanúgy azonosította magát azokkal, akiket a nép kiközösített maga közül mint azokkal, akiket a nép elfogadott, de Isten elvetette őket. Közösséget vállalt az elnyomottakkal, de ugyanakkor az elnyomókra is figyelmet szentelt. *.sök és ártatlanok vére keresztelte és avatta a szabadság szentélyévé felperzselt, összezsugorodott kicsiny országunkat. A Sátán nem nyugodott amíg foglyul nem ejtette a szabadság szellemét. Jézusra rávetette magát Júdás serege. Azt hitte vége van, s immár legyőzte. Még egy utolsó elszánt védelmező kardot ránt és hadakozva sebet ejt.

Next

/
Thumbnails
Contents