Dohánygyári Híradó, 1990

1990-01-01 / 1. szám

A Japan Tobacco és az IBJ Schroder küldöttsége a gyárban „A MAGYAR IPAR SZÍNVONALA INKÁBB EGYENETLEN, MINT ROSSZ” - „AMIBEN EZ A GYÁR FEJLESZTÉSRE SZORUL, AZ A MIKROELEKTRONIKA” A japán szakemberek mindent alaposan szemügyre vesznek. Balról a má sodik: Ryvichi Shimomurka ÚJDONSÁG AZ AUSTRIA TABAKWERKE ÚJ LICENCE: MEMPHIS 100 LIGHTS Augusztus 1 -jén látogatást tett válla­latunknál a Japan Tobacco (a japán do­hánytröszt) és a japán érdekeltségű Schroder-bankház (IBJ Schroder) kül­döttsége. Dr. Domán László és Molnár Jenő tájékoztatója után Ruby István és Tarnóczi Tibor vezette végig a küldött­séget a műhelyekben. A gyárlátogatás után először Mr. László Czirják-kal, az IBJ Schroder New York-i elnökhelyette­sével beszélgettünk. — Elnökhelyettes úr, örvendünk, hogy ÖN magyar. Mióta él az Államokban? — Már kint születtem. Szüleim 1956- ban kivándoroltak. — A Schroder Bank világhírű. Mit je­lent előtte az IBJ? — Industrial Bank of Japan. Japán iparbank. A Schroder most már elsősor­ban japán érdekeltségű. Kelet-európai befektetések ügyében keresett meg bennünket a Japan Tobacco. Itt van a ja­pán dohánytröszt társigazgatója, Ryui- chi Shimomura úr; a másik úr Hiroshi Kandori, a nemzetközi tervezési igazga­tó és vele jött Yasuyuki Yonoda úr, a Ja­pan Tobacco osztályvezetője. Tőlünk, a banktól két kollégám kísért el: Narukawa úr az Igazgatótanácsból és Yosuke Ta- kenchi, a tokiói bank befektetési részle­gének rangidős igazgatója. — Mi a célja látogatásuknak? — A Japan Tobacco komolyabb együttműködést tervez kelet-európai cégekkel. Az Önök vállalata nemzetközi elismerésnek örvend. Úgy láttuk, nem véletlenül. — Köszönjük az elismerést. Elnökhe­lyettes úr, hogyan látja a privatizáció le­hetőségeit Magyarországon? — Optimista vagyok. A magyarok gyors felfogásúak és vállalkozó szelle­műek. A magyar ipar színvonala nem rossz, inkább egyenetlen. Vannak ma­gyar termékek, amelyek állják a versenyt az igényes piacokon is, más ipari termé­kek egyáltalán nem versenyképesek. Mi minden segítségre készen állunk, hogy egy magánvállalkozáson alapuló ipar­ban hozzájáruljunk a szerkezet-átalakí­táshoz és a magyar ipar a maga egészé­ben versenyképes legyen. Ez nekem kü­lönösen szívügyem. Megkérdeztük Ryuichi Shimomura igazgató urat: a látottak után milyen be­nyomásai vannak az Egri Dohánygyárról. — Azt mondhatom, hogy ez a gyár megfelel az európai színvonalnak. Örömmel hallottam, hogy a hetvenes években a japán modell alapján igye­keztek megvalósítani a teljeskörű minő­ségszabályozást. Ez meglátszik a kor­szerűségen, atisztaságon, agondossá- gon. Az, amiben a gyár leginkább fej­lesztésre szorul, a mikroelektronika. Re­méljük, ajövőben az együttműködésnek sok lehetséges formáját találjuk meg. Megjelenta piacon az Egri Do­hánygyár új licenc-cigarettája, melynek gyártási szabadalmát az Austria Tabakwerké-től, a vál­lalat legrégibb külföldi ügyfelétől vásárolta meg. A MEMPHIS 100 LIGHTS a legkényesebb igényeket is kielé­gíti: box-csomagolású, enyhén illatos, Tennessee dohánykeve­rékből készült cigaretta. Egyike a legkellemesebbeknek az euró­pai választékban. Hossza 99 mm; ebből 25 mm a ventiláltfüst­szűrő, mely cellulóz-acetát mű­szálból készült. Az egészségügyi szempontok elsőrendűen estek latba ennek a cigarettának a kikísérletezési időszakában. Éppen ezért a MEMPHIS 100 Lights egyike a legcsekélyebb nikotin- és kát­ránytartalmú cigarettáknak. LIGHTS * * * 100 THE MILD FLAVOUR OF TENNESSEE TOBACCOS 3

Next

/
Thumbnails
Contents