Angolkisasszonyok katolikus leánygimnáziuma, Eger, 1939

A HÓVIRÁGOK KEDVES OLVASÓIHOZ. Pedagógus lelkemet benső örömre hangolta a Hóvirágok Szer­kesztőjéhez érkezett sok értékes tartalmú levél, melyekből az őszinte hála, benső ragaszkodás, tiszta öröm, katolikus öntudatból fakadó mély vallásosság, s ennek gyümölcseként a megpróbáltatásokban meg- edzett lélek áradt felénk. Hála — fohászok törtek elő szívemből a jóságos Isten iránt, Aki ily gazdagon jutalmazta meg a'lélek szántóföldjén dolgozó magvetőit. A pedagógus fáradozása nem hiábavaló, nincs oka csüggedésre, lankadásra, munkája néha későn, de meghozza gyümölcsét. Egy-egy ily kedves, tartalmas beszámoló új munkakedvre, optimizmusra han­golja a nevelőt, kitartásra, fokozottabb buzgóságra készteti. Miért? Mert az élet iskolájában megedzett lélek tollából kerültek ki azok. Ekkor már az érett megfontolás kritikai szemszögéből értékeli azt a nevelői munkát, mely az ő későbbi boldogságának szilárd alapot adott. Köszönöm a magam részéről is a drága sorokat. Szép, fogé­kony lelkűk tükrözik azokból. Megértették a szándékot, mely a neve­lőket apostoli munkájukban vezette, s ráléptek arra az útra, mely az igaz boldogságra vezet: a becsület, a kötelesség egyenes útjára. Maradjanak meg ezen az úton mindhalálig. Minél tövisesebb ez az út, annál több rózsát terem. A nő hivatása hasonlít a rózsákkal át­font kereszthez, a nő élete nem rózsa csupán, de nem is kereszt egészen, együtt mind a kettő. A keresztben titokzatos erő rejlik, aki azt felfedezte, az derült lélekkel lép a lemondás és áldozat útjára. Szeressék Krisztus keresztjét, keressék fel sokszor, mindig meg­könnyebbülve fogják elhagyni. A Boldogságos Szűz legyen vezércsillaguk a kísértések sötét éjtszakáján. Mária segít! Legdrágább kincsünk egyetlen lelkünk. Mentsük meg az örök boldogságra! Hófehér lélekkel járuljanak az oltárhoz! Ne felejtsék el, hogy az Egyház és Haza számít rájuk! Legyenek a régi magyar nagyasszonyok méltó képmásai I A kapcsot fűzzék mindig szorosabbra az Alma Materhez, mely tárt karokkal várja vissza a távozókat. Isten Veletek! Hozzon Isten Benneteket! Eger. M. Kondé Mária intézeti f'ónókn'ó.

Next

/
Thumbnails
Contents