Állami gimnázium, Eger, 1936

MADARAK ÉS FÁK. BÁRÁNY LÁSZLÓ Dr. tanár beszéde, amelyet 1937. május 5-én a Berva réten mondott a Madarak és fák napján. I. Valaki azt mondta egyszer, hogy az állatok az ember kiskorú testvérei. Ha van valami alapja ennek a hangzatos kijelentésnek, akkor ezt elsősorban a madarakra lehet vonatkoztatni: a madarak tényleg az ember kiskorú testvérei s tegyük hozzá: legkedvesebb, leghaszno­sabb és leghívebb testvérei. Hallgassátok meg, véssétek szívetekbe és lelkefekbe, hogy mire tanítanak bennünket ezek a kiskorú testvérek! A fecske és gólya legközönségesebb költözködő madaraink. Osz- szel, mikor a rovarok elpusztulnak s a békák és kígyók a föld mélyebb rétegeibe vonulva téli álomba dermednek, kedves madaraink útra kel­nek. Nagy seregekben vonulnak délre, átszelik a Földközi tenger nap­sugaras vidékeit, a Nílus völgyét s némelyek Dél Afrikába is eljutnak. Itt is csicseregnek és kelepeinek, pusztítják a kártékony állatokat, de fészket nem raknak, nem szaporítanak. Ezt a munkát csak itthon, igazi hazájukban végzik el. Valóban, midőn a március—áprilisi lan­gyos fuvalmak meghozzák őket, egy-kettőre felkeresik a régi fészket, megigazítják, kitatarozzák és hozzáfognak a családalapításhoz. Minő csodálatos az ösztön! Mi jelzi nekik az utat, hogy visszataláljanak ugyanoda, ahol előző évben költöttek? De ezenkívül megható is az ősi földhöz, a szülőhelyhez való ragaszkodás! Nem azt mutatja-e, amit a halhatatlan költő ez igékkel fejez ki: a nagyvilágon e kívül nin­csen számodra hely! Nem arra tanít-e, hogy nekünk magyaroknak szent ez a föld s ezért valóban élnünk és halnunk kell! Telik-múlik az idő, nyár elejét mutatja a nap heve. A fészkek apróbb nagyobb tojásai már kipattantak s előbújtak a fiókák. A szülők vállaira most a legsúlyosabb gondok nehezednek. Ahány éhes, sárga csőr van a fészekben, az mind tátogat, mind élelmet kér és követel. Mennyi rovart, hernyót és kukacot pusztítanak ilyenkor a szülők, hányszor repül ki s hányszor tér vissza egy nap az anyamadár, hány csapást tesz a fáradhatatlan anyai szárny! Az ornithologusok azt állít­ják, hogy megfigyeléseik szerint a parányi királyka egy évben három millió, a kék cinke pedig hat és fél millió rovart fogyaszt el.

Next

/
Thumbnails
Contents