Állami gimnázium, Eger, 1925

®V2010 I 31 .... m5-2Q' £ R< £>o&> MATEMATIKAI FELADATOK. . Érettségi vizsgálatra készülő tanulók számára összeállította: Dr. MABÁM MlhfALU. reáliskolai igazgató. ELŐSZÓ. Hz érettségi vizsgálatok színvonalának emelése tárgyában kiadott 1921. évi 170.439. V. számú miniszteri rendelet szerint a szóbeli érettségi vizsgálatokon a matematikából egyegy fel» adat megoldását is meg kell kívánni. Nem lehet megelégedni az elmélettel, mert a betanult levezetések és bizonyítások „nem nyújtanak kellő alkalmat a tanulók matematikai megértésének és judiciumának megítélésére“. Helyes megállapítása ez a ren» deletnek s így helyes az a követelmény is, hogy a t'anuló matematikai gondolkodását egy-egy feladaton mutassa be. Tény» leg a rendelet kibocsátása óta a feladatok is rendszeresen sze­repelnek a szóbeli vizsgálatokon. De ezekből a feladatokból a növendék képességét és invencióját sokszor mégsem lehet meg» ítélni. Mert vagy túlságosan egyszerűek, vagy pedig olyanok, melyek kidolgozását épúgy betanulták a növendékek, mint a levezetéseket. Ez a helyzet t. i. ott, ahol az érettségi vizsgálatra szánt kevés számú feladatot a tanulókkal jó előre közük s az év folyamán talán többször is kidolgozzák. Ez az eljárás természetesen nem vezethet célhoz. És így felmerül az a kérdés, hogyan érhetjük el, hogy a tanuló az érettségi vizsgálaton igazi tudását és képességét mutassa be? Véleményem szerint egyszerű a megoldás. Fordítsuk meg a dolgot. Ne adjunk ki érettségi feladatokat, sőt elméleti tételeket sem, (pl. a budapestvidéki tankerületben egyik tárgyból sem szabad a tételeket a tanulókkal közölni). Hanem a tanuló mutassa be rendszeres összeállításban az általa kidolgozott feladatokat s ezek alapján adjunk az ő tehetségének és képes» ségének megfelelő példát.

Next

/
Thumbnails
Contents