Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1877

mm R EV 2010 Tartató m. A levegő fontossága egészség tekintetéből. Horváth Zsigmond­iéi. Adatok az egri főgymnasium 1877-iki meteorologiai észleleteiből. Az intézet állapotrajza 1877 — 78 tanévről. I. Tanárkar. II. Tanterv. III. Szertári gyarapodás. IV. Önképző egylet. V. Ösztöndíjak, jutalmak, segélyezések. VI. A tanulók érdemosztályzata, VII. Statistikai táblázatok. Vili. Az intézet 1877—78 tanévi életéből. IX. Az 1878—79 tanév kezdete.

Next

/
Thumbnails
Contents