Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1869

ff A CISTERCI REND KATE FŐGYMNASIUMÁNAK ÉRTESITYÉNYE AZ 1869—70-ki TANÉVRE. EGER. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1870.

Next

/
Thumbnails
Contents