Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1869

REV 2010 SjOSPEOag A nmélt. vall. és közokt. m. kir. Ministerium 1868 ki junius 30-án, 8516. sz. a. k. k. intézvenye a középtanodai növen- dékség erkölcsi viselete-, szorgalma- és előmenetelének jelzésére a következő fokozatos kitételeket rendeli el: Fokozat Jellemzés éré az erkölcsi viseletnek a szorgalomnak a tanulmányi előmenetelnek Kitűnőség a) vagy Jelesség d) példás rövidítve p. ernyedetlen röv. e. kitűnő — 1 dicséretes röv. d. kitartó röv. kt. jeles — 2 a) Első rend b) c) jó — röv. j. kellő röv. k jó 3 törvényszerű — röv. t. kevésbbé törvényszerű röv. k- t. hanyatló röv. li. elégséges — 4 Másod rend nem törvényszerű röv li. t. csekély röv. es. elégtelen — 5 Harmad rend — semmi röv. 8. rósz — 6 Az érdemosztályzatban előforduló egyéb rövidítések magyarázata: li it. kitűnő ; — jel. jeles, — e. r. első rendű ; — ni. r. másod rendű ; — h. r. harmad rendű. — g. görög katholikus; — h.V. helvér hitvallású; — MZ ágostai hitvallású; — h. héber. A római katholikus ifjak vallása nem jeleztetik. — ö. ösztöndíjas ; — i. ismétlő ; — e. cisterci rendű nö­vendék ; — éf. az érseki vallásos finövelde növendéke.

Next

/
Thumbnails
Contents