Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1940-1941 (HU-ELTEL 8.a.46.)

1940. szeptember 11.

2 J EGYZŐKONYV a budapesti kir.ra. Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet - tudományi Karának 1940 évi szeptember hó 11-én tartott I.rend­kívüli üléséről. PRODÉKÁN: Dr.Szentpétery Imre ny.r.tanár SENIOR: Dr.Fej ér Lipót ny.r.tanár JEGYZŐ; Dr.Szebellédy László ny.rk.tanár Jelenvoltak: Domanovszky Sándor, Mauritz Béla, Heinlein István, Németh Gyula, Melich János, Horváth János, Pröhle Vilmos,Zambra Alajos, Ortvay Rudolf, Paál Árpád, Lukinich Imre, Hajnal István, Huszti József, br.Brandenstein Béla, Entz Géza, Wodetzky József, Mályusz Elemér, Széki Tibor, Zsirai Miklós, Schwartz Elemér, Prohászka Lajos, Gróh Gyula, Moravcsik Gyula, Pais Dezső, Kerék- jártó Béla, ny.r., Tamás Lajos, Tompa Ferenc és Laziczius Gyula ny.rk. tanárok. Szentpétery Imre ny. r.tanár prodékán az ülést megnyit­ja, felkéri egyrészt Fejér Lipót ny.r.tanárt, mint a Kar seniorát, hogy a prodékáni helyet foglalja el, másrészt Szebellédy László ny.rk. tanárt, hogy a jegyzői teendőket lás­sa el. Az elnöklő Prodékán bejelenti, hogy az ezidei dékán, Gerevich Tibor ny.r.tanár betegsége miatt, amely előreláthatólag 8-10 napig fog tartani, a szabályzatok

Next

/
Thumbnails
Contents