Az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei. 1989. 19/2. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis : Nova series ; Tom. 19)

Szerkesztőbizot tság: flntlfil l.ánzló, Kr; I iiitiüi burn, Nitgy Andor, Ungy .Ii'i/MOI , lörőcsik Miklós, Vadon Lehel, Zbiskó Ernőné Főszerkesztő: V. RA1SZ RÓZSA HU ISSN 0239-1A22 ISBN 963 7752 04 8 Felelős kiadó: Szőcs László főiskolai főigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents