Dunántúli Napló, 1971. november (28. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-28 / 281. szám

ffefi jegyietűnk Búcsú az MB i-től P écs szegényebb lett egy ■ NB l-es csapattal. A vas­utas kosárlabdázó fiúk elbú­csúztak a legmagasabb osztály­tól, ahol közel két évtizeden át szerepeltek. Sokszor voltak a vi­dék legjobbjai, nem egyszer szorították meg a jó öreg sport- csarnokban a bajnokaspiránso­kat is. Közben a kitűnő játéko­sok egész sora nőtt fel a csa­patban. Közülük többen lettek sokszoros válogatottak, nemzet­közileg is elismert kosárlabdá­zók. A csapat most mégis búcsú­zik az NB l-től. Ellentmondás? Nem, csak egy figyelmeztető tény. Figyelmeztető arra nézve, hogy a jó játékosokat nem elég kinevelni, azokat meg is kell tartani. 1 Könnyű elmondani, hogy mi tenne akkor, ha Banna, Gyura- sits és Pálvölgyi, akik a Hon­véd bajnokcsapatában gyártot­ták egész évben a kosarakat, itt játszottak volna fekete-fehér mezben ... Egészen biztos, hogy nem búcsúmérkőzést játszaná­nak az utolsó fordulóban... Most már persze kár azon meditálni, hogy mit kellett vol­na tenni évekkel ezelőtt, ami­kor egymás után köszöntek el a csapat legjobbjai. Ki azért, hogy más egyesületet keressen, ki pedig azért, mert eljárt az' idő. Hiszen emcsak az átiga­zoltak, hanem a „nyugállo­mányba” vonultak is a csapat kulcsemberei vpltak. Dehát saj­nos a Szamosi Nándi és Erdősi Lajos sem maradtak örökifjúk. A megmaradtoknak pedig túl nagy feladat volt az NB I. Ép­pen a sok váratlan és az utolsó pillanatban elszenvedett egy pontos vereség is ezt igazolja. Bár azt is lehet mondani, hogy kis szerencse kellett volna csu­pán bentmaradáshoz, de ez végeredményben ugyanazt je­lenti: a szerencsének mindig az a feladata, hogy erőt, játék­tudást, vagy lelkesedést pótol­jon ... Jó lenne most az élvonaltól való búcsúzás után mielőbb a visszatérést megünnepelni. Ez nem csupán egy sportkör érde­ke, és nem is csupán presztizs- érdek. Pécs és Baranya kosár- llébdasportja évtizedek óta a sportág egyik fellegvára, ami nem szólam, hiszen három NB l-es csapatot tudott felmutatni, az alsóbb osztályú csapatok mellett és ezt igazolja az a tény is, hogy az úttörőverse­nyek országos döntőin éppúgy, mint a középiskolás csapatok versenyében is mindig az elsők között voltak a pécsiek, vagy baranyaiak. Megvan tehát a lehetősége anak, hogy a rep­rezentatív csapatban, vagy csa­patokban, zökkenő nélkül vált­hassák egymást a nemzedékek. Nem szükségszerű, hogy a leg­jobbak másutt találják meg a helyüket. Segítséggel, jóakaratú támogatással itthon lehet tar­tani a legjobbakat is. Talán elég, ha a soproniak, vagy a bajaiak példájára hivatkozunk. Szóval reméljük, hogy csak átmeneti búcsúról van szó, és semmiképpen nincs szükség sem­miféle vészharang megkondítá- sára. Persze lehet, hogy vég­eredményben csak most jönnek rá majd sokan, hogy milyen nagy dolgot is vittek végbe a vasutas fiúk azzal, hogy — ilyen hosszú időt már kerekíteni is szabad — két évtizedet töl­töttek az élvonalban. Remél­jük, hogy sokan tesznek is azért, hogy mielőbb visszake­rüljön a nagymúltú csapat a legjobbak közé. Mért ha állít­juk, hogy Pécsnek rangja van a kosárlabdasportban, az kö­telez is.... — K — Pécsi Dózsa —Csepel 1:0 (1:0) Kitüntetett tesinevelőtanár (Munkatársunk telefonjelentése) Csepel, ezer néző, vezette: Müncz. Pécs: Rapp — Hernádi, Solymosi — Kanrád I., Kincses I. — Kocsis, Tüske, Kincses II. — dr. Bérezési, Máté, Daka. Edző: Preiner Kálmán. Csepel: Fatér — Faludi, Mol­nár, Kandi, Hunyadi, Vellai, Losonczi — Varga, Takács, Gu­lyás, Csordás. Edző: Keszthelyi Mihály. Góllövő: Hunyadi a 19. perc­ben (öngól). Csere: Takács he­lyett Kalmár (75. percben). A jól előkészített csepeli pá­lyán kellemetlen hideg időben a hazaiak kezdték a játékot, és az első percekben fölényt harcoltak ki. A 8. percben Fa­ludi tört előre, a pécsi védők a beadást szögletre hárították. Három perc múlva Losonczi lö­vését védte Rapp. A 13. perc­ben hibáztak a csepeli védőik, Mátéék azonban nem számí­tottak a lehetőségre. Takács megsérült, a szögletvanal mel­lett ápolásra szorult. A Dózsa védelme hazai támadások ese­tén jól tömörült a 16-os tájé­kán. A 19. percben váratlanul vezetést szerzett a Dózsa. Tüs­ke átadását Bérezési dr. a bal- összekötő helyéről beívelte, a labda Hunyadi lábáról a kapu jobb sarkába vágódott, öngól! (1:0) A gól után percekig ese­ménytelen mezőnyjáték volt a pályán. A Csepel többet kez­deményezett, a lila-fehér vé­delem Solymosi és Kanrád ve­zérletével rendre hárított. A Dózsa időnként ügyesen ado­gatott. A 41. percben Daka kapáslövése fölé szállt. Két perccel később Losonczi közeli fejesét biztosan védte Rapp. A félidő utolsó percében Kincses II. fejjel gyengén találta el a labdát, Fatér könnyen védett. A második félidő csepeli tá­madásokkal kezdődött. Az 53. percben Gulyás fejesét Kincses I. a gólvonalról vágta ki. Az ellentámadás során Bérezési dr. került gólhelyzetbe, de el­hamarkodottan a kifutó kapus­ba lőtte a labdát. Az 56. perc­ben Losonczi futtából kapura bombázott, Rapp vetődve kiök­lözte a labdát. A 63. percben ismét Rapp ragadta tapsra a gyérszámú közönséget. Csordás lövését bravúrosan kiütötte. Két perccel később Bérezési dr. szöktette Mátét, aki egy csel­lel becsapta Kandit, beívelését azonban Molnár elfejelte Daka elől. Később Tüske átadása Bérezésit lesen találta. A 70. percben Daka futott el a bal­szélen, beadása magasra sike­rült, Máté nem érte el. Feljött a Dózsa, gyors futásokkal kö­zelítették meg Fatér kapuját. A 78. percben Csordás fejesét Rapp a léc alól ütötte szöglet­re. A 82. percben Máté elöl mentettek a hazai védők. Az utolsó percekben a Dózsa az eredmény tartására törekedett, ami sikerült. Az első félidőben a hazaiak többet támadtak, de támadá­saikból hiányzott az átütőerő, és a tervszerűen játszó pécsi védelem idejében hárított. Me­zőnyben a Dózsa jól adoga­tott, taktikájukkal igyekeztek kizökkenteni a hazai csapatot ritmusából, gyors ellentámadá­sokkal próbálták megzavarni a piros-kék védőket. Szünet után is a Csepel támadott, de a Dózsa védelme Rappal az élen mindent hárított. A Pécs szer­vezett játékával nagyon éttékes két pontot szerzett. A lila-fehé­rek kapujában Rapp többször bravúrral védett. A védelem valamennyi tagja jól játszott, különösen Konrád. Kocsis for­mája is sokat javult, Tüske fá­radhatatlanul küzdött. A csatá­rok lelkesedésükért érdemelnek dicséretet. Lázár Lajos Egy félidőre feltámadt a Diósgyőr Újpesti Dózsa —Diósgyőr 1:1 (1:0) Ködös, rossz látási viszonyok mellett folyt le a mérkőzés. Kezdés után Hajas melléről Du­nai II. elé perdült a labda a pálya középső harmadában, az újpesti csatár elfutott és 16 méterről laposan lőtte az üre­sen maradt kapu közepébe a labdát. (1:0). A gyors gól meg­lepte a diósgyőrieket, mező­fölénybe került az U. Dózsa. A 15. percben Bene 25 méteres szabadrúgását Szabó előbb ki­ejtette, majd utánavetődéssel megszerezte. Az első veszélyes diósgyőri támadás végén Tábori fejelt közelről a kapura, de Szentmihályi elhúzta a labdát. A 45. percben Tóth, Fazekas, Bene volt a labda útja, a kö­zépcsatár azonban a diósgyőri kapusba rúgta a labdát. Alapvetően megváltozott a játék képe a második félidő­ben. A diósgyőriek elkesere­detten rohamoztak és az 50. percben ki is egyenlítettek. Kolláth jól indította Gasst a bal szélen, aki az alapvonaltól beadott és a berobbanó Gör- gei közelről a léc alá lőtte a labdát. (1:1). Jók: Noskó, Horváth, Zámbó, Dunai II., illetve Salamon, Ken­di, Földesi, Tábori. a bajnokság Állása: 1. U. Dózsa 13 9 4 — 39 12 22 2. Ferencváros 12 7 2 3 29-13 16 3. Vasas 13 6 4 3 23-13 16 4. Bp. Honvéd 12 6 4 2 20-11 16 5. Tatabánya 13 6 4 3 24-18 16 6. Komló 13 5 6 2 15-18 16 7. Salgótarján 12 5 5 2 21-13 15 8. Csepel 14 5 5 4 14:16 15 9. Pécs 14 3 6 5 7:10 12 10. Rába ETO 13 3 6 4 13-22 12 11. Haladás 13 3 4 6 14-17 10 12. Egyetértés 13 2 6 5 12-16 10 13. Diósgyő­14 3 3 8 18-28 9 14. Videoton 13 3 3 7 12-22 9 15. Eger 13 2 4 7 15-28 8 16. MTK 13 1 2 10 7:26 4 A Sport érdemes dolgoiója H- tCntetésben részesült Garami József testneveié, a Pécsi Sport­iskola labdarúgó-szakosztályá­nak vezető edzéje. A hivatalos újsághírnek köte­lességei közé tartozik a szigo­rú komolyság, pedig többet mondott volna a szurkolóknak, ha a pontos név helyett ezt sze­dik ki - A „Kacsa”. A legfiata­labbak számára talán már sem­mit sem mond ez a becenév, ezért zárójelben még odakíván­kozik jellemzésül: a labdarúgás művésze volt, ma áldozatkész munkása. Pedig de sokkal tartozik en­nek a sportágnak! íme egy név­sor ... Göröcs, Solymosi, Nagy István ... velük azonos szinten rúgta a labdát a magyar ifjú­sági válogatottban. Aztán egy másik felsorolás . • . Molnár De­zső, Novák, Laczkó, Göröcs, Szentmihályi, Csordás, Faludi... valamennyien egy évben szület­tek vele és még ma is a ma­gyar élvonal ismert egyéniségei. Balszerencse? A küzdelem fel­adása? Magánélet? Nem ta­gadja, egy kicsit mind a három. — Mindig akkor sérültem meg, amikor a legjobb tormá­ban voltam. A balszerencse volt az én legerősebb küzdőtársam. Most már utólag megállapít­hatjuk, hogy a balszerencse ki­ütéssel győzött Garami József ellen, akiről mindig azt hitték a szurkolók, hogy nincs elég ere­je a visszavágáshoz, és akiről méltatlanul kevés szó esik, ha a Pécsi Dózsa első osztályba való jutását, meg az emlékezetes bentmaradási harcot elevenítik fel a szurkolók. Érdemei pedig az évek távlatából is elévülhe­tetlenek. Valamennyi döntő fon­tosságú mérkőzésen szerepelt és szinte mindig ő rúgta a döntő gólt. Mindezt azoknak írom le, akik Garami „tanár bácsi” ta­nítványai, nem árt, ha tudják — minden amit oktat, az élet­ben sikerrel vált be. Mert Ka­csa évek óta adósságát törlesz­ti a labdarúgással szemben- Te­hetséges játékos volt, ma sike­res edző! Egyik csapata tavaly megnyerte az országos úttörő­olimpiát, a másik generációnak nemrég a televízió képernyője előtt is izgulhattunk, abból az alkalomból, hogy a Pajtás Ku­pa döntőjében győzedelmes­kedtek, már három úttörőkorú játékosa szerepel a baranyai ifiúsági válogatottban, a tavaly 121:6-os gólaránnyal bajnoksá­got nyert úttörőcsapatát idén elindították az ifjúsági bajnok­ságban, a fiatalabb évjárat pe­dig 35:0-ás gólaránnyal első­ként fejezte be nemrég a me­gyei úttörőbajnokság őszi sze­zonját. Ami csalódás érte mint játékost, azt örömökben kapta vissza, mint edző! Ezek utón szaktekintélytől kérdezem: melyek hazánkban a fiatal labdarúgók oktatásának főbb problémái? — Nem mindig időben törté­nik a kiválasztás, kevés az ed­zések száma, mostohák a körül­mények, másodlagos, elnagyolt sok helyen a legkisebbek neve­lése. A portréhoz tartozik, mi is történt Kacsával, mióta levetet­te a mezt? Diplomát szerzett a Tanárképző Főiskolán, majd ok­tatói minősítést két sportágban, ezután elvégezte a Testnevelési Főiskolát, két kisfiú apja, ma a Műszaki Főiskola tanára. No és továbbra is a sport, de főleg a labdarúgás szerelmese. S. V. Mér?epen a PVSK labdarúgócsapatának őszi szereplése Szűcs Gyula: Szoros eredményben kiegyeznék" Szombaton este vonattal ér­kezett Komlóra a VM Egyetér­tés labdarúgócsapata. A pilla­natnyi helyzetről és a várható esélyekről beszélgettünk Szűcs Gyula edzővel. — Kik szerepelnek tasár- nap? — A legutóbbi fordulóban, a Haladás ellen kemény csatát vívtunk, sajnos Szuromi szár- kapocscsont-repedést szenve­dett, bal lába gipszben van. Az A—2 ágynak döntötte Nellt örömünkre szolgál viszont, hogy Komáromi meggyógyult, aki he­lyettesíti majd Nellt. — Milyen összetételű gárda mu{ptkozik be? — A csapat erőssége a köz­vetlen védelem. Varga az olim­piai keret kapusa. Ott van a A mai sportműsor Labdarúgás: NB f-es mérkőzés: Komlói Bányász—Egyetértés, Komló, 13.30. NB |. tartalék mérkőzés: Kom­lót Bányász—Egyetértés, Komló, 11.30. NB I. B-s mérkőzés: Pécsi Bányász— Dorogi AC, Pécsújhegy, 10.30. Megye­bajnoki mérkőzések: Véménd—Siklós, Véménd, 13.30; Sásd—Pécsi Vasas, Sásd, 13.30; Mágocs—Pécsi Kinizsi, Mágocs, 13.30; Boly—Töttös, Boly, 13.30; P. Gázmű—Beremend, Koksz- mű-pálya, 10.00; István-aknai Bányász —Szigetvári Kinizsi, Pécsszabolcs, 13.30; Vasas II. Bányász—Szigetvári Cipőgyár, Vasas II. Bányatelep, 13.30. Birkózás: Kötött- és szabadfogású országos serdülőbajnokság, a pécsi fiatalok részvételével, Budapest, 10; osztályozó a szabadfogású NB ll-be jutásért a Pécsi Kinizsi Húsos és a Szigetvári Cipőgyár együttesei rész­vételével, Budapest, 9 órakor. Kosárlabda: NB l-es bérkőzések: PVK—Bp. Honvéd, férfiak, PVSK-csar- nok, 11; Székesfehérvári Építők—PV­SK, nők, Székesfehérvár, 10.45; BEAC —Szigetvári ÁFÉSZ, nők, Budapest, 12 órakor. NB ll-es mérkőzések: Szol­gáltató Spartacus—Pécsi Tanárképző, nők, Budapest, 15.45, Esztergomi Ha­ladás—Pécsi Ércbányász, férfiak, Esz­tergom, 9.40 órakor. Ökölvívás: Országos Junior egyéni bajnokság, a pécsi versenyzők rész­véteiével, Miskolc, döntők, 10.00 óra­kor. Sakk: OB I. mérkőzés: Pécsi Érc­bányász—Bp. Spartacus, Űjmecsekal- ja, műszaki klub, 9.00 órakor. Súlyemelés: NB II. csb. IV. fordu­lója, a Pécsi Bányász versenyzőinek részvéteiével, Tata, 9.00 órakor. Vívás: Osztályozó a II. osztályba kerülésért, a PEAC női tőrvívók rész­véteiével, Budapest, 9.00. rutinos hátvédek között a régi komlói Józsa és az egykori új­pesti Sóvári. A középpályán te­hetséges fiatalok találhatók, mint például Komáromi és Sik­lósi. A támadósorban Halápi, Weimper és Katona ismert lab­darúgók. — Mit »ár a Komlóval szem­beni találkozótól? A Bányászok eredményei tisz­teletre méltóaki A magunk ré­széről a salgótarjáni 5:1-et ki­siklásnak tartjuk. A játékosok képességeit nagyra értékeljük, mindezek alapján nagyon elé­gedettek lérttvénk egy szoros eredménnyel. V. I. Kellős baranyai győzelem A női kosárlabdabajnokság hét végi kettős fordulójában az első napon otthonukban játszot­tak a baranyai csapatok és megnyerték mérkőzéseiket. — Eredmények: PVSK—Főkért HSC 70:52 (36:31), Pécs, vezették: Kardos és Mihályovszky. Legjobb do­bók: Russainé (27), Verbőcziné (25), illetve Grófné (20), Pá­rnán (8). Szigetvár! ÁFÉSZ—Bp. Spar­tacus 68:56 (37:22), Szigetvár, vezették: Zsíros, Varga. Leg­jobb dobók: Hegedűs (19), Varga (16), Jerszi (15), illetve Kiss (17), Bayer (12). Képünkön a PVSK N3 ll-es labdarúgó-csapata. Álló sor (balról jobbra): Szabó László, Sólyom, Hemar, Balogh, Balázs I., Grünwald, Viola, Szabó, Somogyvári, Abrahám, Erderecz, Horváth László edző. Guggolnak: Varga, Nagy, Kanyar, Szobics, Gáspár, Rózsahegyi, Guzsvány. A képről hiányzik Fodor, Balázs II. és Mihály. ■ ■ Ötvenszázalékos teljesítmény A PVSK labdarúgó csapata másfél évi távoliét után — fö­lényesen nyerve az NB lll-as bajnokságot — ez év nyarán visszakerült az NB ll-be. A vasutas csapat célja a bentmaradás kiharcolása. Az őszi szezonban nyújtott telje­sítménye alapján biztatóan ha­ladnak a célkitűzés megvalósí­tása felé. Az eddig lejátszott 15 mérkőzésből 15 pontot gyűj­töttek össze, amely ötven szá­zalékos eredmény. Túlzás nél­kül állíthatjuk, hogy akár 4—5 ponttal több is lehetne a feke­te-fehéreknek, ha kicsivel sze­rencsésebbek. Elsősorban a KOMÉP, Ajka, Fűzfő és az Olajbányász elleni mérkőzések­re gondolunk, amelyeken köny- nyen növelhették volna pont­jaik számát A kitűnően sikerűit rajt óriási lendületet adott a csapatnak. Egyes szurkolók túlzottan már bajnoknak kiáltották ki a PV- SK-t. Természetesen a reálisan gondolkodók megfelelőnek tart­ják a jelenlegi helyezést. Az elért eredmények értékét nö­veli, hogy az NB II. nyugati cso­portjában a legfiatalabb csa­pat a Vasút. A látottak alap­ján elkerülhető vereségek első­sorban a rutintalanságnak tud­hatok be. Az 1969-ben kiesett csapat­tal összehasonlítva a jelenlegit, alapos fejlődés tapasztalható. Egységesebb és folyamatosabb lett a csapatjáték. Amit tesz­nek, azt tudatosan teszik. Fej­lődött a csatórjáték is, a PVSK a Savariával és a Pápával együttesen a nyugati csoport­ban a legtöbb gólt lőtte, szám- szerint 23-at. A védelem is meg­bízható volt, a kapott góloknál viszont közrejátszott Ábrahám kapus rapszodikus szereplése. Volt mikor biztos gólnak látszó lövéseket hárított, volt olyan eset is, hogy könnyen menthe­tett volna, mégis gól lett. Horváth László edző, aki évek óta eredményes munkát végez a csapatnál, rangsorolta a játé­kosokat teljesítményűk alapján. Az első helyre Balázs I. Lajos csapatkapitány került, aki mint beállás végig kitűnően játszott. Emberi tulajdonságai alapján is példaképül lehet állítani a töb­bi játékos elé. Őt követi Grün- wald, aki több poszton is bizo­nyított. A harmadik helyen Sza­bó végzett, ő a védelem ten­gelyében jeleskedett. Szólni kell még a fiatal Kanyarról, újonc létére nagyszerűen bevált. öten — Balázs I., Viola, Nagy, Hamar és Varga — va- lamenyi mérkőzésen szerepelt. A csapat góllövő listáján Mi­hály, Varga és Nagy vezet 4— 4 góllal. Hármat lőtt Fodor és Somogyvári. kétgólos Viola. Egyet szerzett Szabó és Grün- wald valamint egy öngól. A PVSK tavaszi sorsolása ked­vezőbb, mint az őszi volt. Ha sikerül megismételni tavasszal az elmúlt félévben nyújtott játé­kukat, akkor gond nélkül vár­hatják a bajnokság végét. L L Pécsi siker Csepelen

Next

/
Thumbnails
Contents