Dunántúli Napló, 1970. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-06 / 55. szám

FÓKUSZ NEHÉZ PRÓBA ELŐTT A PVSK ÖKÖLVÍVÓI Vasárnap a Bp. Vasashoz látogat el a PVSK ökölvívó gárdája, hogy megmérkőzzön az NB I. pontjaiért. A talál­kozó eredménye már valószí­nűleg hű képet nyújt az erő­viszonyokról és a bentmara- dás lehetőségéről. A Tatabá­nya elleni remek kezdés után most ismét bizonyítani kell a csapatnak. A mérkő­zés nehéz próbatételnek ígér­kezik az újonc PVSK szá­mára. Vasárnap Budapesten már kevésbé latolgathatunk győ­zelmi esélyeket annak elle­nére, hogy az NB I-ben a pécsiek vasárnapi ellenfelé­nél van jóval erősebb együt­tes is. A PVSK leglelkesebb ököl­vívó szurkolói és Horváth Géza edző azért bizakodnak, Ismerve a fiúk küzdeni aka­rását és töretlen harci szel­lemét. A mérkőzésre 14 tagú kerettel utazik fel az együt­tes. Kovács I., Kovács II., Kovács in., Paku, Németh, Sárdi, Józsi, Puporka, Dob- szai, Sóvári, Jávor, Csiszár, Tatai, Horváth versenyzőkből kerülnek ki a ringbe lépő ökölvívók. Az összeállítás csak közvetlenül a találkozó előtt dől el, de könnyen elképzelhető, hogy létrejön egy Tatai—Gedó, Puporka— Junghausz és Schrick—Ko­vács II. találkozó, ami óriási csatákat ígér. A számok tükrében: A MÁSODIK FORDULÓ ELŐTT A 200. hazai mérkőzés* játssza vasárnap a Dózsa, labdarúgó szakosztályának 1955-ben történt átszervezése óta. Az eddigi 199 hazai mér­kőzés összesített eredménye a következő: 199 91 02 46 284:184 244 Érdekesség: pont száz gól­lal lőtt eddig többet a csa­pat hazai pályán, mint amennyit kapott. Vasárnap lesz a 26. Pécs— Salgótarján mérkőzés. A két csapat összesített eddigi ered­ményei a Dózsa szemszögé­ből nézve: 25 8 6 11 37:39 22 ailji 44 százalékos teljesít­mény. Csak pécsi pályán: 13 7 3 3 29:13 17 Ez 65,38 százalékos ered­mény. A hazai pályán elért 29 gólon a következő játé­kosok osztoznak: 5 gólos Du­nai dr., 3 gólos Hegyi, Györ- kő dr., Török és Máté, 2 gólos Opova, Rapp, 1 gólos Lehel, Rádi, Vajda dr., Ró­nai, Jánosi, Hernádi, Bér­ezési és öngól. A Salgótarján ellen tavaly 3 hazai pályán: Pécs—Salgótar- J ján 6:1 (3:0). Dózsa: Rapp — ! Hernádi, Móricz dr., Konrád I., Kincses 1., Köves — Tüs­ke, Bérezési, Máté, Daka (Rá­di), Dunai dr. A pécsi gólok szerzői: Máté 3, Hernádi, Bérezési és Rapp. * Vasárnap lesz a 10. Diós­győr—Komló mérkőzés. A két csapat összesített eddigi ered­ményei a Komló szemszögé­ből nézve: 9 3 1 5 9:14 7 ami 38,88 százalékos teljesít­mény. Csak Diósgyőrött: 5 2 — 3 3:8 4 Ez 40 százalékos eredmény. Tehát a Komló idegenben jobban szerepelt eddig a DVTK-val szemben. A 3 gólt Diósgyőrben a következő já­tékosok lőtték: Cziráki, Nagy B. és Lazaridisz. A két vidéki győzelem: 1963. egyfordulós ' bajnokság: Komló—Diósgyőr j 1:0 (1:0), Komló: Balogh — I Komlói — Józsa — Jerabek i — Szőcs — Sós. Garai, Rónai, Lutz, Nagy B., Iván, gól- j lövő: Nagy B. 1964-ben: Kom- 1 1ó—Diósgyőr 1:0 (0:0). Komló: ; í Balogh — Jerabek. Józsa, I Csordás 1., Szőcs — Sós. Ga- ; rai, Rónai, Rózmis, Bartulov, ! Lazaridisz. Góllövő: Lazari- j disz. Tavaly Diósgyőrben l:0-ra kikapott, a Bányász. * Vasárnap lesz a 3. Egyet­értés-Pécsi Bányász mérkő­zés. A két csapat összesített eddigi eredményei a Pécsi Bányász szemszögéből néz­ve: 2 — — 2 2:6 — csak Soroksáron:’ 1 — — 1 0:1 — tehát van mit javítani. * Jubileum előtt álló játéko­sok: 49-szer játszott Bartal (P. Bányász). 24-szer Maurer (P. Dózsa). Vasárnap játszott először: Komlói B.: Juhász és Mohácsik. P. Bányász: Vessző és Ivanics. SPORT ! A Rodnyina—Ulanov páros világbajnok Vasárnap rajtolnak a kosárlabda J\B L csapatai A PVSK férficsapata Oroszlányban kezd, a Szigetvár női együttese Pécsett a BKV Előrét fogadja Talán még egyetlen egy évben sem készültek ilyen nehéz körülmények között a bajnokság mérkőzéseire a szi­getvári női kosárlabdázók. A közismerten mostoha edzés- lehetőségeiket még megnehe­zítette, hogy a gimnázium kisméretű tornatermét lezár­ták, az építési hatóságok élet- veszélyesnek nyilvánították. Az időjárás kedvezőtlen ala­kulása nem tette lehetővé a szabadtéri edzéseket, ezért a csapat kénytelen volt az iskola folyosóján dolgozni s hetenként pedig két alka­lommal Pécsre utazott be az együttes és itt a PVSK tor­nacsarnokában tartottak ed­zést. Egyed Mihály, a csapat ed­zője az elmúlt héten három napon keresztül Budapesten volt a játékosokkal. A Bp. Spartacus Szentkirály utcai tornacsarnokában edzettek a szigetváriak. Több előkészü­leti mérkőzést is játszottak a fővárosban. — Három csapattal is ját­szottunk — mondotta Egyed Mihály edző, — a BEAC, a Spartacus és a Testnevelési Argentína legyőzte Brazíliát! A VB tizenhatos döntőjében nem szereplő Argentína a bra­zil szurkolók nagy megdöbbené­sére 2:0 (0:0) arányban győzött a VB nagy esélyesei közé sorolt Brazília ellen. Az argentinok a *7. percben szerezték meg a vezetést. A cse­lezgető Lopest Madurga szerelte, hosszú labdával indította Mas-t. A balszélső kicselezte Baldochlt és 15 méterről óriási bombát kül­dött a hálóba (1:0). Négy perccel később Ismét Mas bombázott a brazil kapura, Adó kiütötte a labdát, pontosan a befutó Conig- liaro elé, aki közelről nem hibá­zott (2:0). A két csapat összeálítása ez volt: Argentina: Cejas — Mal- bernat, Perfumo, Robel. Diaz — Madurga, Pastoriza — Conigliaro, Fischer, Brindisi, Mas. Brazília: Adó — Carlos Alberto, Baldochi, Fontana, March, Anto­nio — Wilson Piazza (Carlos), Gerson — Jairzlnho, Dlrceu Lo­pes, Pele, Edu. A két válogatott szombaton Rio de Janeiröban újabb mérkőzést vív. Főiskola ellen is helytálltak a lányok. A Komló Kupa mérkőzése­ken is jól szerepeltek a szi­getvári lányok. Biztosan vé­geztek az első helyen, jó já­tékkal nyertek a Nagykani­zsa csapata ellen a döntő­ben. — Mit vár az edző csapa­tától? — Az elmúlt évben csak az utolsó mérkőzésen tudtuk biztosítani bentmaradásun- kat az NB I-ben. Remélem, ebben az évben nem lesznek kiesési gondjaink, bár játé­kos állományunkban lényeges változás nem történt. A Var­ga, Jerszi, Hegedűs, Jusits, Simon, Bácsai játékosok al­kotják lényegében a csapatot, kiegészülve néhány fiatallal. — Az első mérkőzést va­sárnap Pécsett a BKV Előre ellen vívják a szigetvári lá­nyok a vasutas csarnokban. A papírforma szerint nem esélytelen a szigetvári együt­tes. — Szeretnénk győzelemmel kezdeni, ha a lányok kijátsz- szák igazi formájukat ez nem elképzelhetetlen. A sorsolá­sunk nem rossz, remélem si­kerül jónéhány pontot gyűj­teni már a tavaszi idényben. A PVSK férfi kosárlabdá­zói évről évre elveszítenek egy-két ponterős játékost. — Szamosi Nándort, az együt­tes edzőjét csak úgy, mint a sportág híveit eléggé elkese­rítette, hogy Banna, Gyura- sits, Légrádi után legutóbb Pálvölgyi neve is a veszte­séglistára került. — De nem az a legfájóbb, hogy ők elmennek, fájóbb az, hogy vajon visszajönnek-e? Amíg itt voltak érték-e őket olyan hatások, amelyek meg­erősítették bennük a klub­hűséget? — hallottuk Sza­mosi Nándortól. — Láttak-e perspektívát maguk előtt? Nem érezték-e, hogy a kosár­labda nálunk egy kicsit mos­tohagyerek? Nagyon szeret­nénk és reméljük, hogy ve­zetőink megcáfolják kételyei­ket! Tizenöt éve játszunk az élvonalban. Ez idő alatt az anyagi lehetőségeket meg­kaptuk egyesületünktől, de — véleményem szerint — em­berileg kellene többet törőd­ni velünk. Bízom abban, hogy a sportkör új vezetősé­ge ez utóbbi tekintetében is javít a helyzetünkön. — Milyen célokkal indul­nak az új bajnokságnak? — Szerényekkel. Bent aka­runk maradni az NB I-ben. Csapatunk a legfiatalabb a mezőnyben. Tizenhat játé­kosból álló keretünk átlag életkora 21,7 év, de úgy, hogy van 37 éves emberünk is. Ellenünk szól a tapasztalat­lanság, a kiforratlanság, nincs — a gyakori változások miatt nem is lehet — egységes, ki­alakult játékstílusunk, vi­szont a fiúk lelkesedése, sportszeretete, ambíciója ha­tártalan, vállalják a sok mun­kát, akarnak fejlődni, jó já­tékosokká válni, mert sze­retik a kosárlabdát. — Ezek biztosítékai lehetnek a bent- maradásnak. Nehéz helyzet­ben vagyunk, de nem adjuk fel a harcot! Tartozunk a ; pécs-baranyai kosárlabda­I sportnak azzal, hogy a leg­reménytelenebb állásból in­dulva is sikeresen szerepel­jünk. Egyébként hadd mon­dom el, hogy a megye kosa­ras szakemberei, vezetői át- érezték nehéz helyzetünket és az átigazolások, erősíté­sek idején mellénk álltak, segítettek bennünket, amit ezúton is köszönünk. Vasárnap az évadnyitó mérkőzést az NB I. pontjaiért a PVSK férfi kosárlabdázói Oroszlányban vívják. Sza­mosi Nándor csapatát jó­részt fiatal játékosok alkot­ják. Az idősebb játékosok kö­zül egyedül Erdősi maradt meg. Pánczél is megvált a csapattól, a Postáshoz kérte átigazolását. Moró, Rab, Nau­mov, Tahi, Sáfrány, Illés, Meszler, Balogh. Szakács, Meitzing, Russay, Póka játé­kosokból kerül ki a kezdő ötös. Szamosi Nándor azért mégis bizakodik. — Látok annyi fantáziát és szívet a fiúkban, amennyi i kell, és ez erőt ad nekem a további munkához. Ezekért a gyerekekért, gyerekekkel ér­demes dolgozni, ők szívvel csinálják, amit kell. Szerdán este a ljubljanai Tivoli csarnokban ötezer né­ző előtt a kitűnő szovjet Rod­nyina, Ulanov műkorcsolyá­zó pár megszerezte az idei világbajnokság első aranyér­mét. Nagysikerű gyakorlatok követték egymást s a szov­jet sportolók a várakozásnak megfelelően uralták a me­zőnyt. Rodnyináék mellett a Szmimova, Surajkin pár is a dobogón állt, ezüstérmet kapott. 1970. évi műkorcsolyázó páros világbajnok: Irina Rod­nyina, Alekszej ULanov 'Szovjetunió) 11 hsz, 418.6 p. 2. L. Szmirnova, A. Sur- jakin (Szovjetunió) 16 hsz, 416.5 pont. 3. Walter házaspár (NDK) 27 hsz, 410.2 pont. 4. Karenyina, Proskurin (szovjet) 36.5 hsz, 405.4 pont. 5. Starbuck, Shelley (Egye­sült Államok) 46,5 hsz, 401.2 pont. 6. Lehman, Wiesinger (NSZK) 53 hsz, 394.4 pont Almássy Zsuzsa a harmadik helyen A ljubljanai Haila Tivoli­ban csütörtökön a nők köte­lező gyakorlataival folyta­tódtak az 1970. évi műkor­csolyázó és jégtánc világ- bajnokság küzdelmei. A harmadik versenynapon reggel 8 órakor Európa és a tengerentúl 21 kiváló spor­tolója az első három iskola­figurában — hasonélű ellen- fordulás előre befelé, parag­rafushármas előre kifelé és hasonélű fordulás előre ki­felé — mérte össze tudását. Az erős mezőnyben a ma­gyar Színeket a VB és két­szeres EB bronzérmes Al­mássy Zsuzsa képviseli. Rajtja — hasonlóan a le- ningrádi kontinensversenyé­hez — biztatóan sikerült. — Három kötelező gyakorlat után a versenyben az élen a következő a helyzet: 1. Schuba (osztrák) 535.5 P. 2. Seyfert (NDK) 524.0 p. 3. Almássy (magyar) 500.6 pont. Űjabb mérkőzéseket játszot­tak a férfi kézilabda világbajnokságért: Szovjetunió—Izland 19:15 (9:5), Japán—Franciaország 22:15 (13:17). Ezzel a 9—12. helyért küzdő csapatok között kialakult a „döntő” mérkőzések párosítása. A Szovjetunió Japán ellen küzd a 9. helyért, míg Island és Fran­ciaország találkozóján a 11. hely sorsa tisztázódik. FTC-edzőmeecs — Alberttal Az Üllői úti stadion edző­pályáján a Ferencváros má­sodik és harmadik csapatá­nak egymásközötti mérkőzé­sén már Albert Flórián ia játszott. A válogatott labda­rúgó 1969. június 15-én Kop­penhágában szerzett sérülése annyira javult, hogy az ed­zések mellett a játékkal is próbálkozhat Hallottuk! Olvastuk! Tapasztaltuk! Kényelmes bevásárlási lehetőség Nagy áruválaszték Udvarias és figyelmes kiszolgálás a Mecsek Áruházt 16 osztályán 10-es, 20-as, 40-et buszjárat állomása Mecsek (ruházná' Sporthírek Tíz férfi és nyolc női csapat 250 versenyzőjének részvételével rendezték meg a Gépipari Tech­nikum tornatermében a pécsi középiskolások atlétikai terem­bajnokságát. A csapatversenyt a fiúknál a Széchenyi Gimnázium nyerte a pontversenyt a Gépipari Technikum és a Nagy Lajos Gimnázium előtt. A lányoknál a Nagy Lajos Gimnázium győzött megelőzve a Leöwey Klára Gim­náziumot. * Elmaradt a Politzer Kupa kard­verseny. A viadalt későbbi idő­pontban rendezik meg. it A cselgáncsozók országos vi­déki II. osztályú egyéni bajnok­ságát a hét végén Debrecenben tartják. A versenyen rajthoz áll­nak a Dózsa cselgáncsozói is. * Kaposváron a Somogy megyei Röplabda Szövetség felszabadu­lásunk 25. évfordulója tiszteleté­re nagyszabású röplabda villám­tornát rendez melyen több NB I-ben szereplő csapat is részt vesz. Ott lesznek a találkozókon vasárnap Kaposváron a PEAC férfi és női rönlabdázói is. * KISZ csoport alakult az Érc­bányász SC-nél. A KISZ csoport vezetője Balyi István lett, a ve­zetőség tagjai között helyet ka­pott Arató Csaba, Bencze Jó­zsef, Verbőczi Endre, Várbíró Sándor, Krisztián Gábor, Szabó Benő és Csötönvi Benő. * A Komlói Bányász labdarúgó- csapata hétközi edzőmérkőzésén Dombóváron a helvi NB m-as csapat ellen 4:0 arányban győ­zött. * A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a pécsi járás március 8-án, vasárnapra tervezett me­zei futóversenye. A verseny új időpontja március 32« Színház Nemzeti Színház: Állítsátok meg Arturo Uit (este 7 órakor), Sza­bó Samu bérlet. Gyermekszínház: Hamupipőke (délután 3 órakor). Mozi Park: A hallgatag ember (4, n7, f9). Petőfi: Utazás a koponyám kö­rül (f5, f7, f9). Kossuth: Utazás a koponyám körül (10, 12). A bűntény majd­nem sikerült (f3, f5). — Vadász­jelenetek Alsó-Baj orországban (f7, f9). 16 éven felülieknek! Gyárváros: Traianus oszlopa (6, dupla helyárral). — Mecsekalja; Fehér farkasok (3, 5, 7). Pécs- szabolcs: A rocheforti kisasszo­nyok (5, 7). Ságvári Ko.: Az idő ablakai (f6). Vasas I.: Nagyítás (6). 16 éven felülieknek! Vasas II.: A lanfieri kolónia (6). Boly: Tanár úrnak szeretettel (7). — Harkány; Célpont: a híd (7). — Mohács: Bűbájosok (f6, i8). — Sásd: A halál 50 órája (7, dupla hely árral). Siklós: A 4-es labor őrültje (7). Szigetvár: Krebsz, az isten (6, 8). Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Hírek, időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Közben kb. 6.16 és 6.40: Rádióreklám. 8.00: Hí­rek, időjárás. 8.05: Műsorismer­tetés. 8.20: Régi magyar dalok. — 8.35: Gluck: Orfeusz. Három- felvonásos opera. Közben 9.08— 9.18: Hol történt? — 10.00—10.05: Hírek, időjárás. 10.33: Legkedve­sebb verseiről beszél: Hidas Fri­gyes. 10.48: Fúvósesztrád. 10.59: Lottóeredmények, ll.it: Iskola­rádió. 11.35- Édes anyanyelvűnk (ism.). 11.40: Liszt-kórusok. 12.00: Déli krónika, lottó. — 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Tánczenei koktél. 13.15: Kutyabarátok öt perce. — 13.20: Verbunkosok, népdalok. — 13.5Q: A harmadik évezred felé, III. 14.00: Róka Móka bábszín­háza. — 14.25: Világszínház. A magyar dráma kezdetei. 15.00: Hírek időjárás. 15.10: Purcell- és Lully-művek. 15.49: Karai Jó­zsef: Ifjúmunkások. 16.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Falusi délután. Egercsehiben. — 16.58: Hallgatóink figyelmébe! — 17.00: Hírek, időjárás. 17.05: Külpoliti­kai figyelő. 17.20: Az MRT szim­fonikus zenekarának új felvéte­leiből. 17.48: Mikrofórum. Olvasó­lámpa és nézőtér. 18.03: Szalay László nótákat énekel. — 18.11: Operett. Rátonyi Róbert műsora. 18.58: Hallgatóink figyelmébe! — 19.00: Esti krónika. — 20.00: A Rádiószínház bemutatója: Lánya tetőn. Rádiójáték. 21.01: Deseő Csaba együttesének és Csíki Gusztáv triójának nyilvános hangversenye. 21.41: Láttuk, hal­lottuk. 22.00: Hírek, időjárás. — 22.20: Meditáció. — 22.30: Maria Stader dalestje a rádió 6-os stú­diójában. — 23.18: Albert István népi zenekara játszik, Kemenes Sarolta és Mátrai Elemér éne­kel. 24.00: Hírek, időjárás. 0.10— 0.25: Operaáriák. PETŐFI RÁDIÓ 6.20: Torna. 6.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 8.05:. Sibelius: VI. szimfónia. 8.35: A . messzetűnt kedves. 8.50: Idősze­rű nemzetközi kérdések (ism.). 9.00—10.00: Ezeregy délelőtt. A Gyermekrádió műsora. 10.00: A zene hullámhosszán. A Petőfi rádió délelőtti műsora. Közben 10.59: Lottó. 11,00—11.05: Hírek, időjárás. 12.00: Zenekari muzsi­ka. 12.30: A gabalyi kis káplár és más történetek. 13.00: Hírek, időjárás. — 13.03: Muszorgszkij: Borisz Godunov. 13.27: A Bar- barossa-terv és Magyarország. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelen­tés. 14.00—18.00: Mindenki ked­vére kettőtől hatig. A Petőfi rá­dió zenedélutánja. 14.00: Rivalda­fényben. — Közben 14.30—14.35: Hírek, körzeti időjárás. — 14.50: Üzenetek. 15.30: Hírek. — 15.33: Rivaldafényben, II. rész. Köz­ben 16.30—16.33: Hírek. 17.00: öt­órai tea. — Közben 17.30—17.33: Hírek. — 18.00: Hírek, időjárás. 18.10: Jindrich Bauer fúvószene­kara játszik — 18.20: Műszaki, gazdasági könyvespolc. 18.30: Jó estét, gyerekek! 18.35: A Magyar Rádió országos Beethoven-zon- goraversenye. Elődöntő, n. Köz­ben kb. 20.00—20.25: Esti króni­ka, n. Kb. 21.10: Új könyvek. Kb. 21.13: A vállalkozás fedő­neve: „Néma Halál”. II. rész. — Kb. 21.28: Hanglemezgyűjtők húszperce. Kb. 21.48: Népdalok. 22.20: Tormisz: őszi tájak. 22.30: Könnyűzene Berlinből. — 23.00: Hírek, időjárás. 23.15: Századunk zenéjéből. — 24.00—0.10: Hírek, időjárás. URH RÁDIÓ 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Tánczenei koktél. — 18.55: URH zenei kalauz. 19.30: A jazz ked­velőinek. Oscar Peterson együt­tese játszik. 20.00: Ágay Karola és Losonczy György énekel. — 20.30: Hírek. 20.33: Kamarazene. 21.29: A bambergi szimfonikus zenekar hangversenye Brémából. 23.00—23.20: Hírek, időjárás. PÉCSI RADIO 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Hangszerszólólc 17.45: Évtizedek a nőmozgalomért — összeállítás 18.25: Reklám. A Magyar Hirdető műsora 18.45: Dél-dunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor Mozaik. Horvát népdalok. — A baranyai művészet délszláv kap­csolatai. I. Tijardovic operett­jeiből 19.30: Német nyelvű műsor. — Fúvősfesztlvál Palotabozsokon — riportműsor 20.00: Műsorzárás. Magyar Tv 8.05: Matematika (ált. lsk. 8. o4 8.25; Angol nyelv (középisk. I— II. oszt.) 9.55: Magyar irodalom (ált. lsk. 5. oszt.) • 11.05: Élővilág (ált. isk. 6. oszt.) 13.10: Matematika (ism.) 1 14.55: Magyar irodalom (ism.) ! 15.50: Élővilág (ism.) 17.25: Pedagógusok fóruma 17.58: Műsorismertetés 18.00: Hírek 18.05: Kuckó . . . 18.30: Emberek vagyunk. Riport- film 18.50: Esti mese 19.00 : 25 esztendő. — Népi de­mokratikus forradalom Magyar- országon 19.35: Tanácskozik az országgyű­lés. Beszámoló az országgyűlés eseményeiről 19.55: Szünet 20.00: Tv-híradó 20.20: a kocka el van vetve .*«, Zenélő órák 21.20: Integrál 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv Tv 17.50: Ivanhoe. 18.20: Rajzfilmek. 18.30: Jazz-zene. 19.00: Műkor­csolyázó világbajnokság. — 20.35: Kvíz. 21.50: Monix detektív. — 22.50: Műkorcsolyázó világbaj­nokság. ; :

Next

/
Thumbnails
Contents