Dunántúli Napló, 1965. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-27 / 49. szám

6 napló 1965. FERRIT AH 27. Két év alatt a csúcsra — szorgalommal hívták a nagy válogatott keret edzéseire, s azóta minden hétfőjét és keddj ét a fővárosban tölti, ed­zéssel.- Egy kicsit fárasztó, hiszen a vasutasokkal háromszor edzem, vasárnap bajnoki mérkőzés, álta­lában délután, s este vagy hétfő hajnalban utazom Budapestre, s kedd este visszatérve, szerdán új edzés már Pécsett. De nem pa­naszkodom. mert tudom, hogy csak így lehet valamit elérni. A Banna Valér is, a példaképem szintén így csinálta és csinálja még ma is. Neki sokat köszönhe­tek, mindig segít. Zsíros edzőnk azt mondta, hogy két év múlva nekem is úgy kell játszanom, mint a Valérnak. Ezt lehetetlennek tartja, de azért sportember, hogy megvaló­sítsa — ezek már az ő szavai, s talán ellentmondásban is van elő­ző kijelentésével. Most a nagy válogatott edzései­re 26-an járnak. Nagy a harc a bentmaradásért, hiszen nagy a tét: májusban, az Európa Baj­nokságon Tbilisziben szerepelni, utána pedig szófiai nemzetközi tornán. Nagyon igyekszik, ez a bajnoki mérkőzéseken is meglát­szik: a MAFC ellen 22, a sopro­niak ellen 43 kosarat dobott. — Sokat várnak tőlem, s nem akarok a bizalmaknak ellent mondani. Talán sikerül megáll- nom a helyem, s akkor rendben lesz minden. MA — A magasságom miatt beszélt ra a Motil Emil tanár úr, hogy kosár1 abdázzam — kezdi a beszél­getést a PVSK egyik erőssége, a még nagyon fiatal, mindössze 19 éves Gyurasits István —. Az első gimnáziumi év végén elküldött Esztergomba, az ifjúsági edzőkép­ző tanfolyamra, ahonnan haza­térve megalakítottuk a Széchenyi Gimnázium kosárlabda szakosztá­lyát. Másfél évig játszott az iskola színeiben a fekete, jó képességű fiatalember, majd 1963-ban a PV- SK-hoz került. Azóta is ott ját­szik, először a második, majd az első csapatban. Jól megállta he­lyét, egyre többet emlegették ne­vét. nemcsak Pécsett, hanem ko­sárlabda-berkekben másutt is. — Tavaly nyáron szóltak, hogy számításba vesznek az ifjúsági válogatottban. Augusztusban a kis Verbőczivel együtt felmen­tünk. így kerültem ki Spanyol- országba. első nemzetközi szerep­lésem színterére. Nagyon szép emlékek fűznek oda, ugyanis a belgák elleni mérkőzésen a kö­zönség nekünk szurkolt. Itt tör­tént az egyik legnagyobb bravú­runk. hogy 29 másodperc alatt hét pontot dobtunk - emlékezik. \ztán az első nemzetközi mér­kőzést követte a többi: viszo­nozták a lengyelek pécsi látogatá­sát. s találkoztak a románokkal is. Az Európa bajnoki mérkőzé­sek . során Lipcsében, az első győztes összecsapáson vívta leg­izgalmasabb, leg mar adandóbb em­lékekkel teli játékát. Mint mond­ta. ez volt a szülőknek is eddig a legizgalmasabb. Ez év januárjában nem min­dennapi megtiszteltetés érte: meg­Melyik együttes nyeri a labdarúgó Dunántúli Napló Kupát? Az idei labdarúgó Dunántúli Napló Kupa-küzdelmei vasárnap fejeződnek be. A nemzetközi együttesek bevonása miatt a há­rom NB n-es és egy NB III-as együttes külön csoportban mér­kőzik meg egymással a Kupa megszerzéséért. AZ utolsó fordu­ló előtt érdekes helyzet alakult ki. A jelenleg vezető Pécsi Bá­nyász mellett még a PVSK és a BTC is megszerezheti a Kupát. Ehhez azonban az szükséges, hogy a BTC nagy gólaránnyal győzze le a Bányászt és a PVSK is több gólos vereséget mérjen a PEAC-ra. — A papírforma szerint a Bá­nyásztól már igen nehéz lesz el­venni a Kupát — mondotta Bog­nár János, a Kupa-bizottság tit­kára —. A Bányásznak már a döntetlen is elegendő a BTC el­len a Kupa megnyeréséhez. Amennyiben a Bányász egy pon­tot szerez, úgy sem a PVSK. sem a BTC nem tud beleszólni az elsőség kérdésébe. Mi lesz azonban akkor, ha mind a három csapat egyforma pontszámmal és egyenlő gól­aránnyal végezne az élen? A Kupa-bizottság erre is gondolt. — Ebben az esetben — mon­dotta a Kupa-bizottság titkára — a szerkesztőségben sorsolással döntjük el. ki nyeri el ebben az évben a labdarúgó Dunántúli Napló Kupát. Tehát, nem kell sokat várni, és egy-két nap múl­va kiderül, hogy melyik pécsi együttes neve kerül fel a szer­kesztőség által felajánlott díszes serlegres A Kupa-mérkőzések részvevői hétközben edzőmérkőzéseket vív­tak. A szakvezetők mindent meg­tesznek, hogy a bajnoki rajtra megtalálják legjobb összeállításu­kat, ezt keresték hétközben a BTC-nél, a PVSK-nál és a Bá­nyásznál is. Az NB n-eseket sür­geti az idő, hiszen március 7-én, egy hét múlva már bajnoki mér­kőzést kell vívniuk. A PEAC előnyben van az NB n-esekkel szemben, hiszen az NB m-as baj­nokság küzdelmei csak március 21-én kezdődnek. Az idei labdarúgó Dunántúli Napló Kupa ünnepélyes díjkiosz­tását a jövő hét egyik napján a szerkesztőségben tartják meg. dunantülj napló A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc. Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út 11. Tel.: 15-32, 15-33, 21-60, 26-22, 60-11. Belpolitikai rovat: 31-68. Kiadja: a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út ll. Tel.: 15-32, 15-33. 21-60, 26-22. 60-11. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. se. Felelős vezető: Melles Rezső. __ T erjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi postahivatalok­nál és kézbesítőknél. Előfizetési dij 1 hónapra 12.— Ft. Indexszám: 25 054 Pécsi Dózsa—Kaposvári Honvéd Barátságos labdarúgó-mérkőzés­re kerül sor ma délután a PVSK edzőpályáján. A találkozó a pécsi NB I-es csapat szempontjából ,,elő főpróbának” felel meg, hiszen a március 14-i bajnoki rajtig már csak egy szabad vasárnapja van a lila-fehéreknek. Orczifalvi edző a mai találkozón valamennyi, az NB I. mérkőzéseken számításba vett játékosát szerepelteti. Ismét játszanak a Dózsában az afrikai portyáról visszatért Dunai dr. és Csupák is. A Kaposvári Honvéd jó játékerejű ellenfelet sejtet, hi­szen a tavalyi NB Il-es harmadik helyezett számos játékossal erős- bödött a téli szünet alatt. Közü­lük nem egy az NB l/B-ben rúgta korábban a labdát. Pécsi lányok a négyes döntőben A PEAC NB ir-es női röplabda-csapata a budapesti Fed'»*4 tfupa mérkőzés-sorozatban nagyszerű teljesítménnyel a négyes d mtő' e verekedte magát. A döntő mérkőzéseit jövő vasárnap, március 7-én játsszák le. A hét wéjfe sportműsora FEBRUAR 27., SZOMBAT: Labdarúgás. Barátságos mérkő­zés: Pécsi Dózsa—Kaposvári Hon­véd, PVSK edzőpálya 15.00. Asztalitenisz. Országos vidéki serdülő- és ifjúsági bajnokság, a legjobb baranyai versenyzők rész­vételével. Székesfehérvár 8.00. Kosárlabda. PVSK—Kecskeméti Petőfi ifjúsági férfimérkőzés, PV- SK-csarnok 16.45, PVSK—Kecske­méti Petőfi NB I. férfimérkőzés. PVSK-csamok 18.00. ökölvívás. Vidéki egyéni felnőtt bajnokságok selejtezői a PVSK, Pécsi Honvéd és a Pécsi Bányász versenyzőinek részvételével. Ta­tabánya 1100. Röplabda. Terem Kupa-mérkő­zések Tanárképzó Főiskolán: Ta­nárképző-Orvoskar férfi 15 00, Ke- szü—Orvoskar férfi 15.45, Keszü— Tanárképző férfi 16.30. Vívás. A PEAC válogató jelle­gű férfi tőrvívó versenye. Egye­temi tornacsarnok 17.00. Kézilabda. Dunántúli Napló Ku­pa-mérkőzések a PVSK csarnok­ban: Bányász TV.—Közgazd. Ipari m. o. női 13.45, Gépipari—Építő­ipari Középisk. férfi 14.10, 508. ITSK—Széchenyi Középisk. férfi 14.45, PEAC-Tanárképző I. o. férfi 15.20. Atlétika. A PEAC fedett pályás atlétikai versenye. Egyetemi tor- nacsomak 15.00. Úszás. I. o. férfi és női úszó­verseny, a Pécsi Dózsa legjobbjai­nak részvételével, Budapest, fedett uszoda 14.00, Teke. Kupa-mérkőzések; Pécsi I Építők—BTC, Építő-pálya 13.00, Komlói Bányász—Pécsi Honvéd, I Komló 15.00, Tanácsi Építők—Kesz­tyűgyár, Honvéd-pálya 13.00, Érc­bányász—BTC nők, BTC-pálya 13.30. FEBRUAR 28., VASÁRNAP: Labdarúgás: Dunántúli Napló Kupa-mérkőzések, PVSK-pálya: PVSK—PEAC 13.30, Pécsi Bányász —Pécsi BTC 15.15. Barátságos mér kőzés: Komlói Bányász—Pécsi Dó­zsa II., Komló 14.30. Asztalitenisz: Országos vidéki serdülő- és ifjúsági bajnokság a legjobb baranyai versenyzők rész­vételével, Székesfehérvár 8.00. ökölvívás: Vidéki egyéni felnőtt bajnokságok középdöntői és dön­tői a PVSK, Pécsi Honvéd és Pé­csi Bányász versenyzőinek részvé­telével, Tatabánya 8.00. Pécsi Bá­nyász—Kaposvári Dózsa területi ifjúsági CSB, Pécsújhegy, Bányász spcrtház 10.30. Röplabda: Terem Kupa-mérkő­zések, Egyetemi Tornacsarnok: Élelmiszer—Janus II. női 8.30, Élel­miszer—Dózsa I. női 9.15, Dózsa I. —PEAC férfi 10.00, Dózsa I.—Dó­zsa II. férfi 10.55, PEAC—Pénzügy­őr férfi 12.00. Kézilabda: Dunántúli Napló Ku­pa-mérkőzések a PVSK tornacsar­nokában: Bányász IV.—Ércbányász m. o. férfi 8.00 Vörös Meteor IV. —Építők Hl. m. o. női 8.35, Bá­nyász III.—Dózsa HI. III o. férfi 9.00. Porcelángyár—Szigetvár H. I 0. női 9.35, Bányász I.—Dózsa I. 1. o. férfi 10.00, Bányász II.—Ma­rok I. o. női 10.45, Közgazdasági Kereskedelmi—Bányaipari Közép­iskola férfi 11.20, Márok—Közép­fokú VGT in. o. férfi 11.55. G o- ipari—Vasas II. Bányász III. o. női 12.30, Dózsa IV.—Felsőfokú VGT III. o. férfi 12.55, PEAC— Kinizsi II. o. női 13.30, Mecsek- nádasd—Bóly II. o. férfi 13.55. Dó­zsa—Bóly I. o. női 14.30, Nagy La­jos—506. ITSK Középiskola férfi 15.05, Dózsa n.—Ércbányász I. o. férfi 15.40, Bányász II.—Tanár­képző I. o. női 16.25, Bányász II. —Tanárképző I. o. férfi 17.00, Épí­tők—Vörös Meteor I. o. női 17.45* Porcelángyár—Szentlőrinc II. o. férfi 18.20, Vörös Meteor II.—Épí­tők n. II. o. női 18.55, Vasas II. Bányász—Vörös Meteor II. o. férfi 19.20. Bányász III.—Vörös Meteor III. III. o. női 19.55, Kesztyűgyár —Pécsszabolcs II. o. férfi 20.20. Úszás: I. osztályú férfi és női úszóverseny a Pécsi Dózsa leg­jobbjainak részvételével, Budapest Fedett uszoda 14.00. Teke: Kupa-mérkőzések: Bá­nyász—Szikra, Bányász-pálya 7.20, Kinizsi—Előre, Kinizsi-pálya 7.W, BTC II.—Bányász H. BTC-pálya 8.00. Sakk: Maróczy Kupa-mérkőzé­sek: Pécsi Ércbányász—Budapesti Pedagógus, Uj-Mecsekalja, Ság- vári Kultúrotthon 9.06, Pécsi Bá-« nyász—Tatabányai Bányász Kom- játi Aladár u. 5. 9.00. Március 1-től VEGY­TISZTÍTÓ ÜZLETEM nyitva Kovács Sándorné, Déryné utca 33. Kétszobás + személy­zeti szoba, összkom­fortos PIK-lakásomat elcserélném 2 szobás, távfűtéses FIK-lakás- ra I. emeletig. Érdek­lődni délelőtti órák­ban Petőfi utca 68.; n. 9. Telefon; 25-84. Elhelyezkedne közgaz­dasági technikumi vég zettséggel — 9 éves gyakorlattal rendelke­ző — ügyintézésben, könyvelésben. admi­nisztrációban jártas fiatal nő hasonló mun­kakörbe. Ajánlatokat 43.469 számra a ka­posvári hirdetőbe ké­rek. ________________ K omló, Újtelep, Akác­fa u. 3. szám alatti családi ház lakáscse­rével eladó. Kokony 1­•sielc előnyben._______ K omló, Dávidföld. — Orosz Gyula u. 1. szá­mú ház lakáscsere nél Ívül eladó._________ s ásdon a Kaposvári út mellett 646 négy­szögöl házhely eladó. Érdeklődni: Szabó Jó­zsef, Pálé.___________ K ézírásból megbízható jellemrajzot ad levéli- leg is Szabó Sándor írásszakértő Budapest, vili.. Népszínház u. 17. Címet szíveskedjék megőrizni._______ K omló, Dávidföld, Szé­kely Bertalan utca 24. sz. családi ház lakás­cserével eladó. Kőkő­nyösiek előnyben,____ P annónia Sörgyár fel­vesz 14—16 éves leány­gyermekeket. Munka­idő : napi 6 óra.______ B odolyabéren L kér. (Egyházbér) 37. számú kettöszoba-konyha, 400 négyszögöl kert. be­költözhetően sürgősen eladó._________________ Eladó Pannónia oldal- kocsis motor. „Duna" jeligére a Sallat utcai hirdetőbe. H E V E B ö, epeda­rugős ágybetét, modern garnitúra (5 db 3 9 5 0 Ft-tói) RÉSZLETRE IS! VAJTA kárpitos, Pécs. Déryné utca 11. szám. Telefon: 8 6 - 7 5. Családi ház kettőszo­bás mellékhelyiségek­kel olcsón eladó be­költözhetően. cserela­kást beszámítok. Alsó- Balokány u. 23/1. Le­vélcím: Császár, Bp., X.; Ceglédi út 15/c. Felújított MIA motor eladó. Szentlászló. Rá­kóczi a. 44.__________ J unak motorkerékpár 0/km-rd eladó. Pó­lyák Kálmánná, Mu- asi.____________ D él-amerikai pézsma­kacsák, teljesen né­mák. hím soványan 5—6 kg, nem úszik, legel, húsa Ízletes, igénytelen. 1955, 1956, 1958, 1959-ben a Me­zőgazdasági Kiállítá­son elismerő okleve­let nyert. Megrende­lést felveszek fiatal kacsára és tojásra! — Válaszbélyeg Tarsoly Lajos kacsafőtenyész- tő. Mátyásföld. Olga utca 9. szám. ________ E gy pár sodrott ló (2 éves) és 10 malac Te- rehegy 75. sz. alatt el­adó.________________ J ó állapotban lévő 4 személyes, üzemképes VAUXHALL személy­gépkocsi 18 ezerért el­adó. Baja, Engels u. 44. Szilveszter Lajos. Érdeklődni vasárnap kivételével mindennap Rózsa, díszcserje, eg­res, ribizli, málna, kardvirág. örökzöld. Kérje díjmentes faj­tajegyzékemet, Koller Károly rózsakertésze­te, Budapest, m., Bé- csl út 20 256 hrsz. Keresek megvételre olcsó telket vagy kis házat Harkányfürdőn. Budapest, XI.; Tété“ nyi út 111. sz. — Kiss György.______________ E gy sötét háló sod­ronnyal, sezlonnal. matraccal olcsón el­adó. Pécs. Kis-Szikókó 32.. Kristóf. Beköltözhető kétlaká­sos. magasföldsztntes ház garázzsal eladó. Kiss Ernő utca 5. Werthelmkassza jó ál­lapotban eladó. Ér­deklődni Kovács A. István, Vasas I.. Csap utca 1;________________ A baksai Ezüstkalász Tsz Tengeriben lévő sertéstelepén 15—40 kg- os fehér-húsmalaook és süldők nagy vá­lasztékban eladók. — Megtekinthetők min­den pénteken és szom­baton. Szállítást a tsz térítés ellenében vál­lalja. ________________ L M V L! Lány s zerel öl pa­ri Vállalat 3. sz. üze­me azonnali belépésre felvesz villanyszerelő szakmunkásokat és se­gédmunkásokat. — Je­lentkezés Pécs, Rákó­czi út 65—67. Száraz N.-né. ____■_______ A z Országos Földtani Kutató és Fúró Válla­lat mecseki üzemve­zetősége felvételre ke­res műszaki fordítói munkakörbe angol- orosz vagy angol—né­met nyeltdudással ren­delkező dolgozót kom­lói munkahellyel. Je­lentkezni lehet az üzem személyzeti ve­zetőjénél írásban: — Kom'6. Kossuth L. u. 1. szám alatt. Déryné utcában lévő kétszobás lakásomat elcserélném három- szobásra. ,.Költségtérí­tés” jeligére a ki­adóba. Három dunna, príma tollal eladó. Perczel utca 11/1, I. 7. ______ N e fárassza magát, ne gondolkodjék azon. ha nincs ablakon re­dőnyszekrény. Készí­tek rá akkor is, na­gyon bevált, felhiiz- hatós, kitámasztós fa- redőnyt, .javítást vál­lalok. Földesi Károly asztalos m. Doktor S. utca 34.______________ E züstróka, rendkívül szép, eladó. — Pécs. Lyceum utca 5. n. 7. Tűzifafürészelés? Ta­más. Telefon: 39-91. György u. 6._________ M űszerészt, legalább 5 évi irodagép-gyakor­lattal keresünk felvé­telre. Bérezés meg­egyezés szerint. ^Iro­dagép” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. apróhirdetések Veszek hálóezobalbű­torokat, rekamiékat, csőgamitúrát, hármas szekrényeket, konyha bútort, szekrényeket, ágyakat, matracokat, asztalokat; székéket, kombináltbútort. sez- lonokat, ágybetétekét, zenélő antik órákat. — Kolfcai. Rákóczi út 48. Ablakredőny minden méretben, helyszínen felszerelve, készen kapható egyévi jótál­lással. Orsolya u. 1«. Vaskerítéseket, vasab­lakokat, vasajtót, lép­csőkorlátokat most rendelje meg szép ki­vitelben Gazdag Sán- dornál. Szentlőrinc. Vennék a belváros te­rületén, nem dombos helyen, egyszoba össz­komfortos kis családi házat vagy háziészt. beköltözködéssel. La­káscsere nincB. Kész- pénzfizetéssel. Cím; Lakat06né, Pécs, Tol- buhin út 3. F. 2. sz. H. 27.________________ S zőlő a Vidámpark alatt, 900 négyszögöl, felszereléssel, lakható épülettel, beköltözhető lakással — víz, villany van — részben is el­adó. Bővebbet: Pécs, Márton utca 2. Eladó Torda u. 9. szá­mú házrész, szoba­konyha, éléskamrás, üvegfolyosóval, be­költözhetően, megfele­lő lakáscserével még egy szoba-konyha be­költözhető. Érdeklődni a tulajdonosnál az emeleten. _____________ E ladó Terebegy szőlő 68. számú pince, egy­szoba, 2 konyha, élés­kamra, kamra, pince, 700 négyszögöl borsó­föld, kút helyben. — Rein József. Az £M Betonelem- gyártó Vállalat Pécsi Betonárugyára hirrtt üzemébe férfi segéd­munkásokat alkalmaz. Jelentkezés a gyár­egység hírűi Özemé­ben. Eladó kétszobás be­költözhető öröklakás. Érdeklődni: Mártírok útja 42. 7. lépcsőház 4 ajtó.________________ M egyeri kőhíd dűlő­ben 827 négyszögöl kert, azonnal beköl­tözhető épülettel el­adó. Teréz utca 1. sz. Harlemé. ____ B udapesten, a Hara- zsabégi úton garzon- lakásomat elcserélném pécsi szoba-konyhásra. ..Bpest” jeligére Sal­lai utcai hirdetőbe. Elcserélném másfél- szobás, beépített kony- hás lakásomat ércbá­nya dolgozóval ha­sonló vagy kisebb ér­tékű tanácsi rendel­kezésű lakásért vagy szövetkezeti lakásért. „Március 5” jeligére a Sallai utcád hirdetőbe. Keresek belvárosban két család részére össz komfortos, beköltöz­hető házat. ;,Két csa­lád” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szőlő, framciabaiuck metszését vállalom. — „Vincellér” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Víkendház, garázs és családi ház építésé: vállalom. ,,Építőmes­ter': Jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______ 3 700 négyszögöl szőlő több száz gyümölcsfá. val, szép nagy lakás­sal, betegség miatt 120 ezerért eladó. Busz­hoz közel. Reizemé, Közép-MakAr 7. szám. Parketta készítését ho­zott anyagból és min­dennemű bérgépelést vállalok. Szávai Kál­mán asztalos. József utca 36.______________ F őbérleti szoba-kony­hát vagy albérleti üres szobát keresünk kony­hahasználattal. „Nyu­godt öregség" jeligére a Sallai utcai hlrde­tóbe.__________________ Hét NB kaptárban 18 család méh eladó. — Szíjgyártó üzlet, Rá­kóczi út 73. Azonnal bekötözhető családi ház 800 négy­szögöl telekkel, mel- lékhelyiséiggel minden elfogadható áron el­adó. Pécsre buszjárat és mumkásjárat van. Érdeklődni a helyszí­nen, Beikesd, Deák u. 12. szám. Költözködés miatt ol­csón eladó szép háló­szobabútor. 4 darao vánkos, próbababa, — csak vasárnap. Szilá- gyl Dezső u. 8, ______ T eniszpályamunkást,-kezelőt keresünk bent lakással a Baiokámy- ligeti teniszpályákra. Kétszobás cserelakás szükséges. Féri és fe­leség is alkalmazást nyerhet külön-külön illetménnyel. A lakás ingyenes. Jelentkezni lehet márc. 4-én és 5- én az MTS Pécs váro­si Tanácsánál. Pécs, Megye utca 21. alatt I. em. 7. sz. szóba. Eladó szép hálószoba- bútor, ágybetétek és egy fekete pianínó. — Kálvin u. 1. sz. 5-ös lépcső, H. em. 6. Fő­pályaudvarnál, _______ P écsszabolcson 538 n­öl szőlő gyümölcsfák­kal, lakható présház­zal eladó. Pécssza- J»lcs, özv. Baczur Já- nosné, Vörös Hadse- reg útja 15.__________ A blakredőny minden méretben készen kap­ható helyszínre szál­lítva és felszerelve. — Megrendelhető: Sza­badság út 50. ________ A jánlok tavaszi szál­lításra gladioiust sok szép színben és Ama­ryllis hbr. Spedgl J6- zsefné, Bogdása._____ K eresek kétszoba össz­komfortos főbérleti la­kást. Szövetkezeti ki­zárva. „Megoldható’: jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Drohoka biztos hatá­sú tyúkszemirtó 3,60- ért kapható Vidáko- vics drogériában. Dok­tor Sándor utca 56. halálozás Fájdalommal tudatjuk, hogy SCHLÉGL FERENC nyugdíjas festő 70 éves korában elhunyt. Temetése március 1-én, hétfőn fél 2 órakor lesz a köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, bátyánk, só­gorunk és nagybácsink, IDŐS LITTER JANOS hosszú szenvedés után 76. évében elhunyt. Teme­tése március 1-én, hétfőn 4 óra­kor lesz a pécsszabolcsl temető­ben. A gyászoló család. Szeretett édesanyánk, anyós, nagyanya, dédanya, ÖZV. GERÉ- NYI MATYASNÉ 86 éves korában elhunyt. Temetése március 1-én fél 3 órakor lesz a központi te­metőben. A gyászoló család. GERE ISTVANNB február 34-én hosszú szenvedés titán elhunyt. Temetése március 1-én du. 3 órá­kor lesz a központi temetőben. Gyászoló férje. Fájdalommái tudatjuk, hogy szeretett édesapám, apósom, nagy-t apánk, dédpapánk, BAUMGART­NER PÉTER MAV-nyugdíjas 76 éves korában váratlanul elbünyt. Temetése március 1-én 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, ÖZV. KÖVÉR JA- NOSNÉ Simon Júlia 67 éves ko­rában február 25-én elhunyt. Te­metése március 1-én, hétfőn fél 4 órakor lesz a központi temető­ben. A gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, HERKE LAJOSNÉ teme­tésén megjelenésükkel, koszorúk, virágok küldésével mélységes fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Pé­csi Bútorgyár dolgozóinak, a IL kér. tanács dolgozóinak, valamint a közreműködő karhatalmi zene­karnak, jóbarátainknak, szomszé­dainknak. A gyászoló család. 3 szobás, kertes csa­ládi ház Siklósi úton beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Siklósi út 102., Korpusz. Elcserélném belvárosi nagyméretű kétszoba személyzetis összkom­fortos, szép lakáso­mat különbejáratú két szoba összkomfortos­ra. „Virág" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécs, Közép-Daindol, Hegyhát 47. sz. 549 n- öl szőlő két épülettel beköltözhetően 3000 Ft-ért eladó. Csankó Imre. Eladó beköltözhető 4 szobás, összkomfortos, kertes családi ház ga­rázslehetőséggel. Meg­osztás lehetséges. „Ta­más” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______ M osógépek javítása, tekercselése Gróbl testvérek. Szigeti út 8. Telefon: 22-44. Eladó rövid, fekete, márkás zongora. Ma­dách utca 18. Közép- ső csengő.___________ B eköltözhető három­szobás öröklakás Mi­kes Kelemen utca 2. alatt eladó. Pécsszabolcs belterü­letén 400 négyszögöl, szépfekvésű szőlő el­adó. Pécs, Damjanich utca 24. Szép szőlő 504 négy­szögölenként. busz­megállónál eladó. Ér­deklődni: Alkotmány utca 82; 600 négyszögöles j ól­termő szőlő bérbeadó Vasason. Érdeklődni: Pécs, Zslgmond utca 17. szám. _____________ K ertes új családi ház eladó. Lakást beszá­mítok (öröklakást Is). Mártírok útja 45. Vennék beköltözhető egyszoba-konyhás ház­részt. Rostás József. Bárdudvarnok. —■ So- mogy megye.________ H ázhely Kovács-tele­pem, termő gyümölcs­fákkal, előnyös fizetés sei eladó. Alkotmány utca 36. Uj, modem konyha­bútor. televízió-anten­na, kerekasztal, pá­roságyak olcsón el­adók. Szilágyi Dezső utca 16._____ N agy családi ház ol­csón eladó. Pécs; L; Szabó L U. 26. Pécsi egyszoba-kony- ha főbérleti lakásért vidéken adnék, falu közepén, műúton: 2 szoba, 2 konyha élés­kamra, raktár. Istálló; pajta, borospincét — nagy, kertes udvarral. — azonnali beköltö­zésre. Az összes épü­let újszerű. Ezen ház megvételére is lenető- ség van, fél árért, az is hosszúidéraVi rész­letre fizethető. „Sür­gős 6” jeligére a Sal- lal utcai hirdetőbe. Elcserélném belvárosi parkettás, kétszoba- konyhás főbérleti. I. em. szép lakásomat — gáz, víz bent —, két­szoba összkomfortos, főbérletiért. „Megfize­tem” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. TŰZIFAFÜRÉSZELÉS? Kapitány. Tel.: 10-01. Alkotmány n. 6. sz. Elcserélném belvárosi nagyméretű, modem 3 szoba, személyzeti szobás, összkomfortos lakásomat, hasonló 2 szoba személyzeti szo­bás vagy két és fél­szobás összkomfortos lakásért. „10 000” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. á 4

Next

/
Thumbnails
Contents