Délmagyarország, 2002. augusztus (92. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

X Az MA: Sál CSÜTÖRTÖK, 2002. AUGUSZTUS 1., 92/178. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 58 LT (ELŐFIZETVE: 46 FT) TÉMÁINKBÓL TITKOSSZOLGALATI MULT Az állambiztonsági múltat vizs­gáló parlamenti bizottság au­gusztus 5-én tekinti át a testület­hez beérkezett dokumentumo­kat, szerdán azonban már több média közölt a vizsgálatokkal kapcsolatos értesüléseket; az biz­tos, hogy a Történeti Hivatal nyilvántartásában fellelhető ira­tok szerint az előző kormányok tagjai közül egy személy aláírt a belbiztonsági szervekkel együtt­működési nyilatkozatot, három pedig jelentést is adott. 2. oldal VÁRNAK A HITELRE Csongrád megyében több száz gazdálkodó bízik abban, hogy ha szerencséje van, hozzájuthat a családi gazdaságok számára még az előző kormány által meghir­detett kedvezményes agrárhite­lekhez, amelyek folyósítását azonban lassíthatja, hogy a Kon­zumbank a még el nem bírált hi­telkérelmek esetében új eljárási rendet vezetett be. 3. oldal. RENDEZŐDIKA BÁBELI ZAVAR A közel háromszáz néptáncos a nagy hőség ellenére is kitartóan próbált tegnap délben a Dóm té­ren a Bábeltorony című táncjá­ték pénteki bemutatójára. Nem kímélte a fellépőket a két rende­ző-koreográfus, Demarcsek György és Szilágyi Zsolt, akik annak idején együtt táncoltak a Nyírség Táncegyüttesben, és fel­léptek a szabadtérin is. 5. oldal BUCSU ALSOVAROSON Havasboldogasszonyról elneve­zett országos búcsút tartanak a hét végén az alsóvárosi ferences templomban, amelyre több ezer hívőt várnak az ország minden tájáról, valamint a Vajdaságból, Erdélyből, Kárpátaljáról és Felvi­dékről. Az ünnepen felavatják „Búza apó ivókútját", Mihály Ár­pád szobrászművész alkotását a Mátyás téren. 4. oldal SELYEMRUHÁKBA SIMULVA Az igényesen elkészített, lehelet­finom és gazdagon díszített se­lyemruháknak nem a vitrinben a helyük, hanem a hölgyek elegáns viselete lehet színházi, esküvői és különböző társadalmi esemé­nyeken. Somogyi Andrea szegedi selyemfestő szerint ebből a kü­lönleges anyagból megfelelő kre­ativitással és túrelemmel min­dent el lehet készíteni. Sziluett www.delmagyar.hu Hivatalosan 900, a feketepiacon 1200-1500 forint litere Olcsó most a drága anyatej Öt éve nem emelték a 900 fo­rintos literenkénti árat, ezért fokozatosan csökken azoknak az édesanyáknak a száma, akik többlettejüket a gyűjtőállomá­sokon adják le. A feketepiacon 1200-1500 fo­rintot is megér az anyatej litere, az újsághirdetés útján, jobb esetben ismerős ajánlása alap­ján vett fontos táplálékról azon­ban a gyanútlan vevő nem tud­hatja, mit tartalmaz. Ezt az „árut" senki nem ellenőrzi: le­het vízzel vagy tehéntejjel hígí­tott, nem steril. - A manipulálok olykor-olykor bennünket is megpróbálnak fél­revezetni - mondja Tasi József­né, a szegedi anyatejgyűjtő állo­más védőnője -, felvizezett tejjel próbálkoznak, hogy így növeljék a mennyiséget. Ez persze azon­nal kiderül, hiszen ha a minden­kori vizsgálat során idegen anya­got találunk benne, akkor az ille­tőtől többet nem fogadjuk el a te­jet. A többlettel rendelkező, ön­ként jelentkező - természetesen orvosi vizsgálaton átesett ­édesanyákhoz házhoz mennek. A steril üvegekbe lefejt tejet minden reggel autóval szállítják be tőlük az állomásra, ahol a be­vizsgálás után 68 Celsius-fokon pasztörizálják, hogy a káros anyagokat kipusztítsák. A hőke­zelés előtt és után is küldenek mintát az ÁNTSZ-hez ellenőr­zésre. A szegedi anyatejgyűjtő­ben az elmúlt évben 299 édes­anya adott természetes táplálé­kot több mint ötezer alkalom- | mai. Nekik köszönhetően 401 olyan csecsemő kapott kiegészí­tést, aki nem juthat - vagy csak kis mennyiségben - saját édes­anyjától származó tejhez. Folytatás a 3. oldalon Sorakoznak a cumisüvegek, amelyeket nem a feketepiacról töltötték meg. Fotó: Schmidt Andrea Hat év után keresi a férjét Hat év után el szeretne válni a vásárhelyi Kiss Ferenctől a fe­lesége. A férfi hat éve költözött el otthonról. Mivel ismeretlen helyen él, a feleség nemrégen bejelentést tett a rendőrségen, ahol annak rendje szerint meg­indult az eljárás. Hat éve tűnt el a vásárhelyi, 47 éves Kiss Ferenc. A férfi hiányát azonban meglehetősen szokat­lan módon csak az idén július 2-án jelentette be a felesége. Kiss Ferenc hollétéről annyit tudott meg a keresés legelején a rendőrség, hogy a férfi 2000 ápri­lisában új személyi igazolványt készíttetett, melynek kézbesíté­sét a veszprémi hajléktalanszál­lóra kérte. A rendőrség azóta újabb nyomra akadt: Kiss Ferenccel a veszprémi polgármesteri hiva­tal népjóléti irodájának utcai szociális gondozói nemrégi­ben, a hónap elején beszéltek. A férfi azonban azóta eltűnt abból a városból is. Az ottani­ak szerint vélhetően azért, mert a többi hajléktalanhoz hasonlóan ő is a Balatonhoz utazott. Az utcán nyomorgó emberek zöme ott is koldulásból próbál megélni. A vásárhelyi férfit így most már a magyar tenger tele­pülésein illetékes rendőrkapi­tányságok munkatársai is kutat­ják. S hogy miért csak hat év után keresik Kiss Ferencet? Az ok bi­zony nagyon is prózai. A felesége szeretne tőle elválni, s el szeretné adni közös lakásukat. Ezt azon­ban csak akkor tudja megtenni, ha a férje megjelenik a válóperes bíró előtt, illetve aláírja az adás­vételi szerződést. Es ha még évekig nem bukka­nak a nyomára? B. K. A. Demjén koncertje avatta a színpadot Pályáját újrakezdő művésszel debütált a közel ötvenmillió forintért újjáépített újszegedi kertmozi. Hosszan tartó betegségéből felépülve, először itt adott koncertet Demjén Ferenc. A Bergendi és a V Moto-rock énekes-basszusgitárosa még tavaly pályatársa, Lerch István jubileumi koncertje előtt lett rosszul, és nem is vállalta a szereplést. Azóta nem lépett közönség elé. Tegnap a felújított újszegedi szabadtéri színpad nyitóestjén adott koncertet Demjén Ferenc. A művész egyébként már fellépett a Dóm téren is, három évvel ezelőtt Charlie vendégeként énekelt a fogadalmi templom előtti színpadon. K.B. iAb •V áRfrSii1 T'&EfiáK'vG W M i. ^ " /)/ Demjén Ferenc újra Szegeden lépett fel. Fotó: Miskolczi Róbert Még a helikopteres ellenőrzéssel szemben is védték a tiltott növényeket Kenderültetvény Öttömösön Mintegy ötven tőnyi indiai vad­kenderre bukkantak a mórahal­mi rendőrök tegnap Öttömös határában. A főúttól alig száz méternyire álló tanya mögötti fóliasátrakban nevelték a tiltott növényeket. Négy, zöld raschel-zsákokkal le­takart fóliasátorban mintegy öt­ven tőnyi indiai vadkenderre bukkantak a mórahalmi rend­őrök tegnap délután, az öttömösi bekötőúttól nem messze. A ta­nyaház mögötti területet egy röszkei férfi bérelte a tulajdonos­tól - nyilatkozta tegnap délután lapunknak TUczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtóreferense. A tanyarész egyéves bérletéért csaknem.egymillió forintot fize­tett a kábítószerrel való vissza­éléssel vádolt férfi. A mórahalmi rendőrök a kör­nyéken elszaporodott szivattyú­lopások miatt tartottak ellenőr­zést a tanyavilágban, amikor rá­bukkantak a gyanúsnak ható nö­vényekre. Folytatás a 3. oldalon A falu határában lévő tanyán talált vadkendert feltehetően szakér­tők termesztették, vélték a rendőrök. Fotó: Miskolczi Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents