Délmagyarország, 1994. október (84. évfolyam, 230-255. szám)

1994-10-01 / 230. szám

'0/ őw Á Az Ors/ággyűIgsT Könyvtár állomány lioól törölve Szegeden a lap! MAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1994. OKT. 1., 84/230. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 19,50 FT Mától érvényes a paprikatilalom Vizsgálják és begyűjtik. (Fotó: Sehmidt Andrea) 70 éves a gabonakutató Eltűnik egy időre a kispör­költ a kocsmákból is, meg a konyhaasztalokról is - a kor­mány úgy döntött, a kereske­delmi forgalomból be kell von­ni az összes őrölt paprikát. Amelynek állítólag 15 száza­léka szennyezett. Vagy ki tudja. Az érintettek - vállalat­vezetők - nem hiszik el. A mennyiséget. A szakemberek szerint a kalocsai és a szegedi nagyüzemek termékeiért lehet csak felelősséget vállalni. In­nen még nem loptak csoma­golóanyagot, fel sem merülhet a gyanú, hogy ezekben a zacs­kókban szennyezett paprika volna. A kormányrendelet ma jelenik meg a Magyar Köz­lönyben, így az mától kötelező érvényű. (iMpunk 7. oldalán vállalatvezetőket, illetve a tisz­tiorvosi szolgálatot kérdeztük, hogyan hajtható végre és milyen következményekkel jár a kormány döntése.) Wé Fotó: Révész Róbert Tegnap ünnepelte fönnállásának 70. évfordulóját a szegedi Gabonatermesztési Kutatóintézet. Az ünnep­ségről lapunk 5. oldalán tudósítunk. • Kolera Ukrajnában Börtönbe mennek a felelősök? Az ukrán főügyészség jogi keresetet nyújtott be száz magas beosztású egészségügyi és önkormányzati vezető ellen, amiért nem intézkedtek időben a kolerajárvány megfékezése érdekében. Az elmarasztalásra javasoltak között van például Vlagyimir Mariejvszkij, az ország első számú járványügyi főorvosa is. A nyomozásból kiderült, hogy már június elejétől ismert volt a köz­egészségügyi szolgálat vezetői számára, hogy egyes körzetek­ben felbukkant a kór. de ezt akkor még nem vették ko­molyan. A főügyészség szerint azért is felelősségre vonhatók. mert bár tudták, hogy a dél­ukrajnai folyókban kifogott halak is terjesztik a betegséget, túl későn rendeltek el ellenőrző vizsgálatokat ez ügyben. Az ukrán rádió pénteken azt jelentette, hogy a Krím néhány körzetében csökkent a járvány hevessége. Más megyékben azonban tovább növekszik a halottak és a betegek száma. Eddig Ukrajna 25 megyéjéből tízben találtak kolerás beteget, 17-en haltak meg, 720 beteget tartanak nyilván, továbbá öt­ezer olyan személyt, aki ezek­kel kapcsolatban állt az elmúlt napokban. • A NATO és Bosznia Súlyosabb légicsapások? A NATO védelmi miniszte­reinek tanácskozásán az ame­rikai, a brit és a francia védel­mi miniszter pénteken megál­lapodott, hogy azt javasolják tUgjd kormányaiknak és a vi­lágszervezetnek, hogy az ed­digieknél hatékonyabb légi­csapásokat kell mérni azokra, akik megsértik az ENSZ bosz­• A nigériai kormány megtil­totta, hogy az ország légitársa­ságai orosz gyártmányú repü­lőgépeket tartsanak üzemben. A lagosi közlekedési minisz­térium formálisan arra hivatko­zik, hogy a repülőgépekre vo­natkozó, angol nyelvű haszná­lati utasítás hiányában a nigé­riai hatóságok nem képesek garantálni a légi szállítások biztonságát az orosz repülőgé­pekkel. A lagosi kormány nem nézi jó szemmel, hogy miközben a nigériai pilóták körében növek­niai biztonsági övezeteit. Olyan légicsapásokról van szó, amelyeket nem feltétlenül a kiváltó incidens helyszínén, adott esetben pedig akár több célpont ellen is végrehajt­hatnának. A NATO eddig csak mint­egy jelképes légicsapásokkal élt, nem folyamodott olyan légiakciókhoz, amelyek a biztonsági övezet megsértőit valóban elrettenthették volna további hasonló cselekmé­nyeiktől. A NATO legutóbb szeptember 22-én támadta a boszniai szerbek egy - már üres - harckocsiját. Nem kívánatos repülőgépek szik a munkanélküliség, a ma­gán légitársaságok takarékos­sági okokból az olcsóbb orosz személyzetet szerződtetik az Oroszországtól lízingelt repü­lőgépekre. Nigériában már évek óta használják az olyan jól bevált orosz repülőgépeket, mint a TU-134, a JAK-40 vagy a JAK-42. Az ország házában teg­nap kerítettek sort az ön­kormányzati törvénycso­mag ügyében a határoza­thozatalra. Ami nem volt ment a botránytól sem, mivel a határozathozatal megkezdésekor az ellen­zéki pártok képviselői de­monstratív módon kivo­nultak. Úgy, hogy ebbéli lépésüket sem indokolták. Utólag bejelentették: Göncz Árpádhoz fordul­nak azzal a kéréssel, hogy a csomagot küldje vissza a T. Háznak, megfontolás végett. (Információnk a 3. oldalon.) Fotó: Nagy László • Három műszak a Szegedi Konzervgyárban Főnix néven támadt fűi Szeptember 30-án. azaz tegnap fontos dátumához érke­zett el a korábbi Szeko (Sze­gedi Konzervgyár) Kft. felszá­molási eljárása. Forczek Dáni­el felszámoló biztos, a felszá­molást végző Pénzintézeti Központ munkatársa arról szá­molt be lapunknak, hogy a folyamat pénzügyi része ezen­nel befejeződött. (Folytatás a 7. oldalon.) Mai mellékletünk: TÁRSASÁG • KULTÚRA • IFJÚSÁG • BŰNÜGY • SPORT • Mint bizonyára sokan tudjátok, a Kincskereső című szegedi gyermekfo­lyóirat idén októ­berben ünnepli hu­szadik születésnap­ját. Ebből az alka­lomból hirdetjük meg hatfordulós já­tékunkat, amelynek nyertesei között ér­tékes jutalmakat osztunk majd ki: Kíncskeieső-játék, sok nyereménnyel! túra-kerékpárt, já­tékokat, könyveket, s mindenféle más meglepetést. Aki szeretne töb­bet is tudni a játék részleteiről, mai lapszámunk Kincs­kereső-oldalán mindenre megkapja a választ! Minden kedves játékosunknak jó szórakozást és sok szerencsét kívá­nunk! Energia-áremelés januártél? Tegnap közöltük a hírt, miszerint a kormány visszavonta az energia-áremelésre vonatkozó csomag­tervet. A Spanyolországban tartózkodó pénzügymi­niszter, Békési László tegnap azt nyilatkozta a tévéhír­adónak, hogy a régóta beharangozott áremelésre való­színűleg januárban lerül sor, mintegy 50-60 százalékos mértékben és nagyobb kompenzációval. Ck % Macbeth a Kamara­színházban Bicskey Lukács címsze­replésével a Szegedi Nem­zeti Színház művészeinek közreműködésével és Kor­mos Tibor rendezésében tegnap este a Kamara­színházban bemutatták Shakespeare Macbeth cí­mű tragédiáját. A színház ezzel megnyitotta 111-i évadját. Fotó: Révész Róbert

Next

/
Thumbnails
Contents