Délmagyarország, 1994. március (84. évfolyam, 50-75. szám)

1994-03-01 / 50. szám

Paprika először, Pick utoljára • Bűnös város-e Szeged? i Marinko kezei hosszúak Több mint félszáz gyilkosság? Különös, sőt igencsak el­gondolkodtató, hogy a jugo­szláv sajtó gyilkosságok so­kaságát emlegette Magda Marinko halálbrigádjának a leleplezése kapcsán, olyan bűntényeket, melyek körül­ményei nagyban hasonla­tosak az emlftett csoport rablógyilkosságaihoz, de a nyomozás még egyiket sem hozta összefüggésbe a légiós bűnszövetkezetének tényke­désével, s nem is tisztázta azokat. (írásunk a 8. oldalon.) Pösze Lajos ismét vezérigazgató? A Fővárosi Munkaügyi Bíróság hétfőn délelőtt első fokon hozott ítéle­tében visszahelyezte Pösze Lajost, a Szerencsejáték Rt. vezérigazgatói tisztsé­gébe. Erről a Holland Kereskedelmi Részvény­társaság Pösze Lajos meg­bízásából tájékoztatta hétfőn az MTI-t. A tájé­koztatás szerint a bíróság megállapította, hogy Pösze Lajos felmentése törvény­sértő módon történt. Az első fokú ítélet kötelezi volt munkaadóját, az Álla­mi Vagyonkezelő Rt.-t, hogy tegye lehetővé Pösze Lajosnak a vezérigazgatói teendők gyakorlását. • Légiharc Bosznia egén Nég szerb gépet lelőttek Harci repülőgépek az Adrián állomásozó Saratoga repülőgép-anyahajó fedélzetén. (MTI - Telefotó) • Bosznia felett először nyi­tottak tüzet a térség fölötti re­pülési tilalom betartását el­lenőrző NATO-repülőgépek ­közölte hétfőn a görög hadse­reg vezérkari főnöke. NATO­források szerint közép-európai idő szerint hétfőn 6.48-kor lőtték le amerikai F-16-osok a négy Galeb típusú gépet. A NATO gépei 1993 ápri­lisa óta naponta járőröznek Bosznia légterében, hogy ér­vényt szerezzenek az ENSZ BT 816. számú határozatának, amely megtiltja a Bosznia fe­letti repüléseket. Ezt a tilalmat már eddig számos alkalommal Göncz fogadta Fodót Göncz Árpád hétfőn a Par­lamentben fogadta Fodó Sán­dort, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének el­nökét. A köztársasági elnök sajtóirodájától kapott infor­máció szerint a KMKSZ el­nöke beszámolt az azonosság­tudat és anyanyelv ápolására 5 évvel ezelőtt alakult szervezet fejlődéséről. ÁRA: 17 FT sértették meg - mutatott rá az AFP -, elsősorban helikop­terek. A NATO szóvivője arra hi­vatkozott, hogy a nevezett határozat felhatalmazást ad minden szükséges intézkedés megtételére a boszniai repülési tilalom betartatása végett. A gépek lelövésének hírét Banja Lukában szerb katonai források sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudták. Szarajevóban az ENSZ Me­nekültügyi Főbiztosság szó­vivője közölte, hogy felfüg­gesztették a humanitárius se­gélyek légi úton történő to­vábbítását a városba. Beszün­tették a szerbek ellenőrizte te­rületek felé történő mozgá­sokat is Boszniában. A négy lelőtt szerb gép - két másikkal együtt - éppen egy Vitéz melletti üzemet bom­bázott - közölte Párizsban a francia védelmi minisztérium. Egy olyan nyilvánvaló agresz­szióról volt szó, amely azon­nali válaszlépést vont maga után - közölte a francia forrás. (További információink a 2. oldalon.) Huszonötezer a tét! • Tegnap, hétfőn délután folytatódott a Délmagyar­ország, a kék Délvilág, vala­mint a HDS & Délmadár közös bingójátéka, a Horoszpók. A sorsoláson újra nyerőszámokat Fotó: Révész Róbert húztak olvasóink, a tét ezúttal 25 ezer forint. Aki kíváncsi a népszerű játék nyerőszámaira, vegye meg csütörtökön a HDS & Délmadár e heti számát! • Két bank, az Országos Takarékpénztár Bank Rt., va­lamint az Általános Érték­forgalmi Bank Rt. tájékoztatta hétfőn az MTI-t arról, hogy március l-jétől emelik egyes betéti kamataikat. Az Országos Takarékpénz­tár Bank Rt.-nél átlagosan 2-3 százalékkal emelkednek a betéti kamatok. Jelentősebb az emelkedés a folyószámla-be­téteknél és a Junior számlákon, hosszabb időre lekötött össze­gek esetében. A 6 és 12 hó­napra kekötött összegeknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takarék­levél-betétnél és a nyugdíj­előtakarékossági betétnél a 2 éven túli lekötések esetében az éves kamat 3,125 százalékkal nő márciustól, és 2 százalékkal emelkedik az egyéves lekötésű takarékbetétek kamata. Az Régi-új helyen debütált a Bartók Majd három év után régi sikereinek épületében debütált újra tegnap este a Bartók Béla Művelődési Központ. A sze­gedi közönség eztán ismét a Vörösmarty utca 3. szám alatt tudhatja a művelődési köz­pontot, melynek bemutatko­zását az önkormányzat vezetői felhasználták arra, hogy a vá­ros vállalataihoz és vállalko­zóihoz forduljanak: vállalkozói kulturális alap létrehozásával vegyenek részt a civil műve­lődés támogatásában. (írásunk a 7. oldalon.) • Fogtak tolvajt, okirat-hamisítót, csempészt és benzint A szombati razzia mérlege Emelkedő idén várhatóan mintegy 400 milliárd forint értékű állo­mányt érint a mostani ka­matemelkedés az OTP Bank Rt.-nél. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-nél március l-jétől emelkednek a forintbetétek után fizetett kamatok. A ka­matemelkedés mértéke a lekö­tési időtartamtól függően 2 százalékos mértékig terjed. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. továbbra is teljes egészében magára vállalja a lakossági devizabetétek kamatait terhelő 10 százalékos forrásadó ka­matait. • Február hónap folyamán szombaton tartották a második nagy „lélegzetű" razziát Sze­geden és környékén. Tegnap, hétfőn a Csongrád megyei rendőr-főkapitányságon az illetékesek sajtóértekezleten számoltak be a történtekről. Dr. Salgó László ezredes, megyei főkapitány megem­lítette, hogy Szeged város közbiztonságának megítélésére negatív hatást gyakorolt a Z. Nagy-gyilkosság. Ezt helyre kell állítani, a bűnügyi munka minőségének javításával és rendőri jelenléttel. Múlt szom­bati akciójuk hasonlatos volt az előzőhöz: a városba vezető főútvonalakon ellenőrző pon­tokat állítottak fel, egyúttal a piacokat, pályaudvarokat s később a szórakozóhelyeket is ellenőrizték. Az állampolgárok részéről pozitív visszajelzé­seket kaptak. Mindenki tuda­tában van azon ténynek, hogy a rendőrség a jogsértőket akarja kiszűrni. A rendőrség nevében továbbra is kérte, hogy jelenlétüket és akcióikat ne vegyék zaklatásnak. A szombati nap értékelésénél megemlítette, hogy 4726 gép­járművet ellenőriztek, s számí­tógépekkel 1715 gyanús állam­polgár adatait egyeztették. (Folytatás a 8. oldalon.) kamatok Fotó: Schmidt Andrea

Next

/
Thumbnails
Contents