Délmagyarország, 1992. október (82. évfolyam, 231-256. szám)

1992-10-01 / 231. szám

J) ALAPÍT DELMAQY CSÜTÖRTÖK, 1992. OKT. 1., 82. ÉVF. 231. SZÁM ALAPÍTVA: 1910-BEN ORSZÁG Betekintés a Krisna-tudatba „Az is a célunk ezzel a mű­.;!, hogy egy kis betekintést nyújtsunk a Krisna-tudatba" ­többek között e szavakkal kö­szöntötte tegnap este valamivel hat után Krisna Caitanya dás az újszegedi sportcsarnokban a II. magyarországi Hare Krisna­békefesztivál közönségét. A program valóban mintegy keresztmetszetét igyekezett nyújtani ennek a hazánkban még fiatal, ám a világon már annál elterjedtebb vallásnak. Dalokat hallhattunk, leckét az élet valódi céljáról, drámát adtak elő az Úr Krisna szü­letéséről, pantomimot Az ígé­ret címmel - ez utóbbi a kö­szöntőt mondó egykori angol színész alkotása volt. A föllépő művészek többsége egyébként szintén a szigetországból ér­kezett, de többen voltak Indiá­ból is - összesen mintegy száz Krisna-tudatú szerzetes járja az országot a békefesztivál alatt, mely az elmúlt napokban több dunántúli városban - így például Győrben, Székesfehér­várott, Pécsett - mozgatta meg az embereket. A legtöbben ez utóbbi helyen voltak, mintegy 1200-an, ám nagy az esélye, hogy a szegedi est, amelyről egyébként holnapi számunk­ban olvashatnak bővebbet, megdönti ezt a nézőcsúcsot: 1500 belépőjegyet sikerült ugyanis eladni a szervezőknek. A csarnok küzdőterét színültig, a nézőteret pedig majdnem teljesen megtöltötte'a közön­ség, mely a szünetben - mint­egy pihenésképpen a szellemi élvezetek után és előtt - meg­kóstolhatta az édes halavát és a sós szabdzsit, a krisnások cse­megéit is, s ezúttal kedvez­ménnyel vásárolhatott a kiál­lított könyvekből. P. L. FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ A Délmadár a szegedi újságárusító pavilonokban, élelmi­szerboltokban és az utcai rikkancsainknál vásárolható meg. OSZI MODI Összeállításunk a 8-9. oldalon Lőttek a „Szexmozinak" Amikor a Belvárosi mozi Kamaratermét átvette a „Szex­mozi", sokaktól hallottam, hogy „ugrottak" a művészfil­mek, ami persze kissé foghíjas kijelentésnek tűnt. Október másodikától viszont ismét visszaköltözik a falak közé a Kamaraterem művészfilm­hangulata; a szexnek lőttek. Tehát október 2-án indul az Örökmozgó Szegedi Filmmú­zeum, ahol mindan nap két­szer, este háromnegyed 6-kor, és 8 ór; lesz előadás, amelyre *ket, illetve je­gyeket b arosi mozi pénz­tárábai tatnak a „vájt­szemű . '. Minden héten hétfőtől csütörtökig Antonioni és Ferreri filmeket vetítenek, ami nem véletlen: Antonioni szeptember 29-én töltötte be 80. születésnapját. Pénteken, szombaton és vasárnap pedig olyan híres, filmtörténeti je­lentőségű filmeket láthatnak, amelyek a magyar mozikban ritkaságnak számítanak, pél­dául: R. W. Fassbinder: Kat­zelmacher (A digó); Visconti: Rocco és fivérei. Ezentúl a JATE Klub 'prog­ramjában szereplő filmeket is a Kamarateremben játszák. P.Sz. Előbb a kristályokat adta el, hogy megvehesse a strand­bérletet, hisz évtizedekig a parton töltötte a nyarat a barát­nőivel. A rákövetkező esztendőben a két festmény vándorolt a bizományiba, de ekkor már azért, hogy legalább hetente egyszer elhívhassa kávézni az öreglányokat. Az ezüst étkészlet árából valameddig pótolgatta a rezsit. A könyveket rendszeresen szállította az atikváriumba, amiből még fedezte a rövid, de éltető telefonbeszélgetéseket. Élete tárgyi értékein hamar túladott, de a veszteségek okozta gyötrődésre gyógyírt adott a tudat, hogy a tár­gyakért cserébe vehetett némi emberire emlékeztető életet. Az áruvá tehető készlet elfogyott, s örökre bevégződtek a partfürdői nyarak, a kávéval, süteménnyel ízesített öreg­lány-délutánok. Beletörődött, hisz sokszor a szájába rágták: ő eltartott, örüljön, hogy él, s ne ácsingózzon úri huncutságok után! Örült, hogy él, s a telefont kikapcsoltatta, hogy jusson a tv-díjra. A tv-t eladta, hogy a villanyszámlát kiegyenlíthes­se, s aztán márcsak addig kapcsolt fényt, amíg megágyazott. Sötétben hallgatja a zsebrádiót hajnalig, jóllehet ötven négyzetméteres magányában már nem az emberi szóra éhezik. Prózaibb hiányok gyötrik, s az éhség még kínzóbb ébren töltött éjszakán. A gondolat pedig rémisztő, hisz a lemondhatósági listán már minden tétel kihúzatott. Most már nem képes új mutatványra, hogy megmutathassa az életben maradás művészetét. Kalocsai Katalin Október 1.: Idősek világnapja... Egymillió 250 ezer nyugdíjas kap tízezer forintnál kevesebb nyugdíjat, 980 ezernek kilencezer forintnál kevesebb összegből kell meg­élnie, 650 ezren kapnak nyolcezer forintnál kevesebbet, 340 ezer idős ember nyugdíja pedig a hétezer forintot sem éri el. Három a rendőrállomás Uraim, ne hagyjanak vízben Lépést váltott a szegedi rendőrkapitányság. Szervezeté­nek, szerkezetének átformá­lásával igyekszik lendíteni a bűnüldöző munka eredményes­ségén. Az új feladatokhoz új működési feltételek szükségel­tetnek. Alosztályokat szüntet­tek meg, ugyanakkor három rendőrállomást hoztak létre. Az egyiket az Olajbányász téren, a másikat a Temesvári körúton a toronyház alatt, a harmadikat pedig a kapitány­ság épületében. Ezek a város­részekben önállóan, afféle kiskapitányságokként működ­nek majd. Az állomásokat tegnap adták át. - Megáztam, de remélem önök nem hagynak engem vízben - vezette föl beszédét a megyei rendőrfőkapitány, dr. Salgó László. - Természetesen nem ünnepélyes átadásról van szó, azonban bele kell vágni a munkába. Talán egyesek kese­rű szájízzel jöttek ide, de szak­mailag olyan komoly feladatok várnak rájuk, amelyek meg­N FOTÓ: SCHMIDT ANDREA oldása során bőven nyílik al­kalom a bizonyításra. A főkapitány beszélt arról, mi tette indokolttá az átszer­vezést. A bűnözés oly mértékű, hogy a régi módszerekkel már nem lehet gátat vetni elé. A kisebb egységek emberköze­libb szervezetté válhatnak. Gyorsabban reagálhatnak a lakossági jelzésekre. Ha több pénz nincs, a jogszabályi vál­tozások váratnak magukra, akkor segíts magadon alapon, a munkaszervezésen kell ja­vítani. Felhívta kollégái figyel­mét arra, hogy intézkedéseik során soha ne az érzelmük, a hangulatuk diktáljon. Legye­nek határozottak, udvariasak, kulturáltak. Nyugaton a ren­dőrök munkaidejük 10-15 szá­zalékát töltik az irodában, ná­lunk pedig közel felét. Ezen az arányon jó lenne javítani a jövőben. És ehhez a rendőr­állomások létrehozása feltételt biztosít. A szegedi rendőrkapitány, dr. Szőke Péter elmondta, azt szeretnék elérni, hogy a jövő­ben mindenhol legyen rendőr, ne csak ott, ahol a „papok tán­colnak". Lényeges feladat a felderítéscentrikusság. Aki szorgalmas, utánajár a dolgok­nak, annak előbb-iltóbb siker koronázza a munkáját. Egyen­ruhásoknak, nyomozóknak egy csapatot kell alkotniuk. Ilyen módon tudják megőrizni a lakosság bizalmát. Az l-es számú rendőrál­lomás vezetője Koczkás Sán­dor hadnagy, a Temesvári kör­útié Helenbai Imre főhadnagy, az Olajbányász térié pedig Börcsök József főhadnagy lett. V. F. S.

Next

/
Thumbnails
Contents